Renter på rykkergebyrer

Danske Bank har i forbindelse med en gennemgang af bankens processer og systemer konstateret, at man uretmæssigt har opkrævet renter på rykkergebyrer. Fejlen opstod, fordi systemerne ikke blev tilpasset, da Renteloven blev ændret i 2005. 

I Realkredit Danmark har vi konstateret en lignende problemstilling, der omfatter både renter på rykkergebyrer og inkassogebyrer. Vores indledningsvise estimat er, at 20.000-40.000 kunder i Realkredit Danmark uretmæssigt kan være opkrævet renter på rykkergebyrer eller for mange gebyrer. 

Kunder, der har betalt renter på rykkergebyrer eller for mange gebyrer, vil naturligvis få deres penge tilbage sammen med en kompensation for den tid, hvor de kunne have haft pengene til rådighed.

Q&A

Vi undersøger alle rykkergebyrer, som vi har opkrævet i Danmark siden 2005. Når vi har undersøgt, om du har betalt renter på et rykkergebyr, vil vi hurtigst muligt kontakte dig.
Du skal ikke gøre noget. Vi kontakter alle potentielt berørte kunder så hurtigt som muligt. Vi vil sørge for, at alle kunder får deres penge tilbage, som de har betalt for meget samt en kompensation for den tid, hvor de kunne have haft pengene til rådighed.
Hvis du har betalt renter på rykkergebyrer eller for mange gebyrer, får du det beløb tilbage, som vi har opkrævet for meget. Desuden modtager du en kompensation for den tid, hvor du kunne have haft pengene til rådighed. Det har vi beregnet ud fra, hvor lang tid der er gået fra opkrævningen af renter på rykkergebyret, og til at vi refunderer den betalte rente.
Da vi for renter på rykkergebyrer udbetaler mere, end vi er juridisk forpligtet til, er det udbetalte samlede beløb skattepligtigt. Du oplyser det samlede beløb på årsopgørelsen for det år, hvor du har fået pengene udbetalt i rubrik 20 ’Anden personlig indkomst’.
Problemet er opstået, fordi vi ikke fik tilpasset vores systemer, da Renteloven blev ændret i 2005. Vi konstaterede den uretmæssige opkrævning af renter på rykkergebyrer i forbindelse med analysen af vores processer og systemer relateret til inkassosagen.
Opkrævningen af nye rykkergebyrer blev stoppet i september 2020. For at sikre, at denne fejl ikke sker igen, bliver vores IT-system rettet, så der ikke opkræves renter på rykkergebyrer.