Realkredit Danmark

​Oplysningerne i tabellerne er baseret på seneste Nasdaq CPH konsolideret referencekurs.
Vær opmærksom på, at ikke alle obligationer bliver handlet hver dag.

Tilbudskurser
Du beregner Realkredit Danmarks tilbudskurser ved at trække 0,25 kurspoint fra kurserne i tabellen.
Vi kan desværre ikke give lånetilbud på fastforrentede lån, hvis den officielle kurs er over 100.

Rente
Når du vælger "Rente" er det forrige børsdags effektive rente før skat beregnet af Nasdaq Copenhagen A/S.

Du skal være opmærksom på, at renterne i tabellen er obligationsrenter og ikke lånerenter.
Lånerenter vil ofte være højere end obligationsrenter, da der indgår flere omkostninger i beregningen af lånerenter.


​​​​OBS: Tabellen viser ikke alle lån. Hvis du ikke kan se dit lån her, så log ind og se kursen på dit lån​

Fastforrentede lån
Obligationer 1,50 % 2,00 % 2,50 % 3,00 % 4,00 % 5,00 %
Fastforrentede lån - afdragsfri
Obligationer 1,50 % 2,00 % 2,50 % 3,00 % 4,00 % 5,00 %
Fastforrentede lån - FlexLife®
Obligationer 1,00 % 1,50 % 2,00 % 2,50 % 3,00 % 4,00 %
Du kan klikke på tallene i tabellen for at se en grafisk fremstilling over rente- og kursudviklingen på hvert enkelt papir.
Du kan skifte mellem rente og kurs i linket over tabellen.

Udbetalingskurs
Udbetalingskursen er ikke det samme som tilbudskursen.
Kursen kan således ændre sig fra tilbuddet er givet, til lånet skal udbetales.

Realkredit Danmark tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne.
Realkredit Danmark fraskriver sig således ethvert ansvar for, at oplysningerne og beregningerne er korrekte.
Du kan derfor ikke rette erstatningskrav mod Realkredit Danmark på grund af tab, der måtte opstå som følge af dispositioner,
der er truffet på baggrund af oplysningerne.

 


​​