New Final Terms

Capital Centre T

Mortgage covered bonds (SDRO)

As of November 2011 Realkredit Danmark started issuing SDRO's from capital centre T.

Bond type Currency SDRO 
New final terms
UK versionDK version
Bullet 
Fixed rate
DKK 10F 10F Nov 2022 UK
10F Nov 2022 DK
Bullet 
Fixed rate
EUR 10G 10G Nov 2022 UK10G Nov 2022 DK 
Bullet 
Fixed rate
DKK 10T 10T oct 2014 UK
10T oct 2014 DK
Bullet 
Fixed rate
EUR 10U 10U nov 2018 UK
10U nov 2018 DK
ARM
CITA2
DKK11F11F dec 2022 UK
11F dec 2022 DK
ARM
CIBOR (green)1
DKK12E12E maj 2022 UK12E maj 2022 DK
ARM
CIBOR1
DKK12F12F maj 2022 UK
12F maj 2022 DK
ARM
EURIBOR (green)3
EUR12G12G maj 2019 UK
12G maj 2019 DK
ARM
STIBOR (green)4
SEK15E15E maj 2020 UK
15E maj 2020 DK
ARM
STIBOR (green)4
SEK15G15G aug 2022 UK
15G aug 2022 DK
ARM
NIBOR5
NOK16G16G aug 2022 UK16G aug 2022 DK

1) CIBOR rentesatsen leveres af Danish Financial Benchmark Facility, DFBF (”Administratoren”).
Administratoren fremgår af ESMA´s register for administratorer og benchmarks, der er oprettet og vedligeholdt af Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed i henhold til artikel 36 i Forordning (EU) 2016/2011 (”Benchmarkforordningen”).

2) CITA rentesatsen leveres af Danish Financial Benchmark Facility, DFBF (”Administratoren”).
Administratoren fremgår af ESMA´s register for administratorer og benchmarks, der er oprettet og vedligeholdt af Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed i henhold til artikel 36 i Forordning (EU) 2016/2011 (”Benchmarkforordningen”).

3) EURIBOR rentesatsen leveres af European Money Markets Institute, EMMI (”Administratoren”).
Administratoren fremgår af ESMA´s register for administratorer og benchmarks, der er oprettet og vedligeholdt af Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed i henhold til artikel 36 i Forordning (EU) 2016/2011 (”Benchmarkforordningen”).

4) STIBOR rentesatsen leveres af Swedish Financial Benchmark Facility, SFBF (”Administratoren”).
Administratoren fremgår endnu ikke af ESMA´s register for administratorer og benchmarks, der er oprettet og vedligeholdt af Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed i henhold til artikel 36 i Forordning (EU) 2016/2011 (”Benchmarkforordningen”).
STIBOR er blevet klassificeret som et kritisk indeks i henhold til Benchmarkforordningen, hvilket betyder, at Administratoren har indtil 1. januar 2022 til at søge autorisation til at operere som godkendt administrator. Administratoren er i gang med at forberede ansøgning om autorisation og forventer at indsende ansøgningen til det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, i løbet af 2020.

5) NIBOR leveres af Norske Finansielle Referanser AS, NoRe ("Administratoren").
Administratoren fremgår endnu ikke af ESMA´s register for administratorer og benchmarks, der er oprettet og vedligeholdt af Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed i henhold til artikel 36 i Forordning (EU) 2016/2011 (”Benchmarkforordningen”).
Administratoren har ansøgt om tilladelse som Administrator for Nibor i henhold til Benchmarkforordningen den 12. december 2019 og er blevet optaget på listen over afventende ansøgninger offentliggjort af ESMA, European Securities and Markets Authority, den 13. december 2019, og kan derfor også anvendes som benchmark i EU efter den 1. januar 2020.