New Final Terms

Capital Centre T

Mortgage covered bonds (SDRO)

As of November 2011 Realkredit Danmark started issuing SDRO's from capital centre T.

Bond type Currency SDRO 
New final terms
UK versionDK version
Bullet - fixed rate
DKK 10F RD 10F Nov 2021 UK
RD 10F Nov 2021 DK
Bullet - fixed rate EUR 10G RD 10G Nov 2021 UK RD 10G Nov 2021 DK 
Bullet - fixed rate DKK 10T RD 10T oct 2014 UK
RD 10T oct 2014 DK
Bullet - fixed rate EUR 10U RD 10U nov 2018 UK
RD 10U nov 2018 DK
ARM - CITA2
DKK11FRD 11F maj 2020 UK
RD 11F maj 2020 DK
ARM - CIBOR - green1
DKK12ERD 12E maj 2022 UKRD 12E maj 2022 DK
ARM - CIBOR1
DKK12FRD 12F maj 2022 UK
RD 12F maj 2022 DK
ARM - EURIBOR3
EUR12GRD 12G maj 2019 UK
RD 12G maj 2019 DK
ARM - STIBOR - green4
SEK15ERD 15E maj 2020 UK
RD 15E maj 2020 DK
ARM - STIBOR4 SEK15GRD 15G aug 2022 UK
RD 15G aug 2022 DK
ARM - NIBOR5
NOK16GRD 16G aug 2022 UKRD 16G aug 2022 DK

1) CIBOR rentesatsen leveres af Danish Financial Benchmark Facility, DFBF (”Administratoren”).
Administratoren fremgår af ESMA´s register for administratorer og benchmarks, der er oprettet og vedligeholdt af Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed i henhold til artikel 36 i Forordning (EU) 2016/2011 (”Benchmarkforordningen”).

2) CITA rentesatsen leveres af Danish Financial Benchmark Facility, DFBF (”Administratoren”).
Administratoren fremgår af ESMA´s register for administratorer og benchmarks, der er oprettet og vedligeholdt af Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed i henhold til artikel 36 i Forordning (EU) 2016/2011 (”Benchmarkforordningen”).

3) EURIBOR rentesatsen leveres af European Money Markets Institute, EMMI (”Administratoren”).
Administratoren fremgår af ESMA´s register for administratorer og benchmarks, der er oprettet og vedligeholdt af Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed i henhold til artikel 36 i Forordning (EU) 2016/2011 (”Benchmarkforordningen”).

4) STIBOR rentesatsen leveres af Swedish Financial Benchmark Facility, SFBF (”Administratoren”).
Administratoren fremgår endnu ikke af ESMA´s register for administratorer og benchmarks, der er oprettet og vedligeholdt af Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed i henhold til artikel 36 i Forordning (EU) 2016/2011 (”Benchmarkforordningen”). 
STIBOR er blevet klassificeret som et kritisk indeks i henhold til Benchmarkforordningen, hvilket betyder, at Administratoren har indtil 1. januar 2022 til at søge autorisation til at operere som godkendt administrator. Administratoren er i gang med at forberede ansøgning om autorisation og forventer at indsende ansøgningen til det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, i løbet af 2020.

5) NIBOR leveres af Norske Finansielle Referanser AS, NoRe ("Administratoren").  
Administratoren fremgår endnu ikke af ESMA´s register for administratorer og benchmarks, der er oprettet og vedligeholdt af Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed i henhold til artikel 36 i Forordning (EU) 2016/2011 (”Benchmarkforordningen”).   
Administratoren har ansøgt om tilladelse som Administrator for Nibor i henhold til Benchmarkforordningen den 12. december 2019 og er blevet optaget på listen over afventende ansøgninger offentliggjort af ESMA, European Securities and Markets Authority, den 13. december 2019, og kan derfor også anvendes som benchmark i EU efter den 1. januar 2020.