Book møde
Beregn

Bestil oversigt over dine oplysninger

Du kan altid få en oversigt over de personoplysninger, vi har om dig. Det gælder også når du som person repræsenterer en virksomhed, forening eller institution. Oversigten bliver sendt til din e-Boks – eller som fysisk brev, hvis du ikke er tilmeldt e-Boks.

Hvis du i stedet ønsker fuld indsigt i dine personoplysninger i henhold til artikel 15 i EU's databeskyttelsesforordning (GDPR), bedes du sende dit fulde navn, telefonnummer og eventuelt en præcisering af, hvilke oplysninger du ønsker indsigt i til GDPR-insight@rd.dk.

Vi vil besvare din indsigtsanmodning hurtigst muligt og senest inden for en måned. Der kan i særlige situationer og helt undtagelsesvist gå op til tre måneder, inden du modtager vores besvarelse af din indsigtsanmodning. I disse situationer vil vi gøre dig opmærksom på forlængelsen af fristen og årsagen hertil.

Udfyld venligst