Book møde
Beregn

Eksempler på energiforbedringer


Hvilke typer af energiforbedring kan du låne til?
Lån kan benyttes til alle typer af energiforbedring, som er berettiget til håndværkerfradrag i henhold til Boligjobordningen – med undtagelse af serviceydelser. Se nedenfor en oversigt over, hvilke typer af energiforbedring, du kan låne til.

Isolering af tag, fx:

 • Carporte, garager og udestuer (hvis taget er del af samme tagkonstruktion som boligens tag)


Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre


Reparation og forbedring af skorsten, fx:

 • Indsættelse af isolerende foring
 • Indsættelse af filter

 

Isolering af ydervægge, fx:

 • Isolering
 • Hulmursisolering


Isolering af gulv, fx:

 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv


Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg


Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:

 • Nye døre 


Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere


Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg fx:

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.


Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:

 • Varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. Jordslange


Afmontering af brændeovne:

 • Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse (omfatter selve afmonteringen og bortskaffelse af brændeovnen/pejseindsatsen samt tilmuring af hullet i skorstenen, hvor brændeovnen/pejseindsatsen var tilsluttet)

 

Vil du energiforbedre dit hjem? 

Tal med os, hvis du tænker på at forbedre energien i din bolig. Vi er klar med råd og kan hurtigt regne på, hvad din boligdrøm koster. Book et møde eller ring på 70 15 15 16.