Book møde
Realkredit Danmark
Låntype

FlexLife®

FlexLife® er realkreditlånet, du kan skrue op og ned for, så det passer til dit liv, dine planer og dine drømme. Vælg fast eller variabel rente.

Få et lån, du kan skrue op og ned for
FlexLife®
Fleksibel ydelse

Juster løbende din ydelse og vælg afdrag til og fra inden for de rammer, vi aftaler.

Fast eller variabel rente

Få fast rente i op til 30 år eller variabel rente.

Vælg, om du vil afdrage

Få mulighed for afdragsfrihed i op til 30 år.

Det bedste lån for dig? 

Fast eller variabel rente – afdragsfrihed eller ej. Se vores brede udvalg af lån og find dét, der passer til dig og din økonomi. 

Se alle lån fra Realkredit Danmark

Fakta om lånet

Du kan låne op til 75 procent af den værdi, som Realkredit Danmark vurderer din ejerbolig til.

Det er værd at vide, at dine samlede lån i boligen – realkreditlån og eventuelle banklån – højst må udgøre 75 procent af boligens værdi, hvis du vælger FlexLife®.

Vi tilbyder ikke FlexLife® til fritidshuse, så her skal du vælge et andet lån. Det kan fx være et Obligationslån med fast rente eller FlexLån® K med variabel rente. 

Det op til dig, om du vil betale hele lånet tilbage, før det udløber. Når du optager FlexLife®, laver vi en individuel aftale om, hvor stor din restgæld må være ved lånets udløb. 

Restgælden må dog højest udgøre 60 procent af den værdi, vi vurderer din bolig til, når vi tilbyder dig lånet. Når din restgæld når ned på den aftalte grænse, bestemmer du, om du vil fortsætte med at afdrage.

Når dit lån udløber, skal du betale restgælden sammen med din sidste terminsydelse. Det kan du fx gøre ved at bruge en opsparing, optage et nyt lån eller sælge din bolig. 

Med FlexLife® kan du vælge, hvor meget dit realkreditlån skal fylde i forskellige perioder af dit liv. Du bestemmer selv din ydelse og graden af afdragsfrihed – inden for en aftalt ramme.  

 • Du kan afdrage mest muligt, så lånet hurtigt kan blive afdragsfrit.
 • Du kan skrue op og ned for tempoet ved skiftevis at afdrage og holde pause.
 • Du kan vælge delvis afdragsfrihed, hvor du afdrager på en lille del af gælden. 

FlexLife® kan være afdragsfrit i op til 30 år, hvis lånet udgør under 60 procent af din boligs værdi, når du optager lånet.

FlexLife® med fast rente giver dig mest fleksibilitet – her kan du ændre på din ydelse hvert kvartal. Har du FlexLife® med variabel rente, kan du ændre ydelsen, når dit lån skal have ny rente. Se gebyrer for ændringer i prisblad (PDF).

Du kan enten optage FlexLife® med fast rente eller FlexLife® med variabel rente. Uanset, hvad du vælger, er løbetiden op til 30 år. 

Vælger du FlexLife® med fast rente, får du trygheden ved at kende renten i hele lånets løbetid. Hvis markedsrenterne stiger eller falder, har du mulighed for at omlægge dit lån og derved enten reducere din restgæld eller få en lavere ydelse. 

Vælger du FlexLife® med variabel rente, tilpasser vi renten på lånet til markedsrenten med aftalte mellemrum. Du kan låse renten i op til 10 år ad gangen. Vælg selv, hvordan udsving i renten skal påvirke dit lån: Stiger renten, kan du betale en højere ydelse, udskyde din afdragsfrihed eller acceptere en højere restgæld ved udløb (max. 60 procent af din boligs værdi, når du optager lånet). Falder renten, kan du få en lavere ydelse eller afdrage hurtigere.

Når du får et lånetilbud på FlexLife®, skal du vide, at kursen kan ændre sig, før du får lånet udbetalt. 

Falder kursen, betyder det følgende for dit lån:

 • På FlexLife® med fast rente vil du få et mindre beløb udbetalt end det, der står i dit lånetilbud.
 • På FlexLife® med variabel rente stiger lånets rente frem til første refinansiering. Det betyder, at din ydelse i perioden bliver højere end den, der står i dit lånetilbud.

 

Mod et gebyr, kan du låse kursen fast, indtil lånet udbetales. På FlexLife® med fast rente ved du nu præcis, hvad du får udbetalt – og på FlexLife® med variabel rente kender du din ydelse frem til første refinansiering.

Du kan nemt justere FlexLife® indenfor den ramme, vi har aftalt for dit lån: 

 • Du kan skrue op eller ned for din ydelse.
 • Du kan vælge afdragsfrihed til eller fra.
 • Du kan justere den restgæld, du vil have, når lånet udløber 
 • Du kan tilpasse lånets løbetid. 
 • Har du variabel rente, kan du binde den i kortere eller længere tid.


På FlexLife® med fast rente kan du ændre på lånet hvert kvartal. På FlexLife® med variabel rente kan du gøre det, når dit lån skal have ny rente. 

Du skal blot aftale ændringerne med os. Det koster et gebyr – se prisblad (PDF).

FlexLife® med fast rente:

 • Du kan indfri lånets obligationsrestgæld til markedskurs, når du vil. 
 • Opsiger du lånet til en ordinær obligationstermin - sidste dag i marts, juni, september eller december - kan du altid indfri til kurs 100. Opsigelsen skal ske med mindst to måneders varsel.

 

FlexLife® med variabel rente:

 • Du kan indfri lånets obligationsrestgæld til markedskurs, når du vil. Jo længere tid der er til næste refinansiering – jo større er din risiko for at få et kurstab.
 • Lånet kan altid indfries til kurs 100 ved en refinansiering. 


Vær opmærksom på, at det kan påvirke din skat, hvis du får en kursgevinst eller et kurstab, når du indfrier dit lån.

Vælger du FlexLife® med variabel rente, er der risiko for, at du skal betale en højere ydelse, hvis markedsrenten ændrer sig, og renten stiger. Desuden kan din restgæld ved lånets udløb blive større (dog ikke over 60 procent af boligens værdi ved optagelsen af lånet). 

Ændringer i bidraget kan også betyde, at din ydelse stiger. Det gælder både for FlexLife® med fast rente og FlexLife® med variabel rente. 

I særlige tilfælde kan vi bede dig om at afdrage på dit lån, så restgælden bliver mindre, end vi oprindeligt aftalte, eller der ikke er nogen restgæld ved lånets udløb. Det betyder, at du skal betale højere afdrag – eller at du må afbryde din afdragsfrihed og begynde at afdrage. Det kan fx ske, hvis din bolig falder meget i værdi, eller hvis du ikke overholder dine aftaler med os eller andre kreditorer.  

Læs mere om varsling af ændringer (PDF)

Der er altid individuelle hensyn forbundet med at låne penge. Før vi kan tilbyde dig et boliglån og aftale rammen for lånet, skal vi kende din økonomi og vurdere din bolig.

Beregn prisen på dit FlexLife® 
Se Realkredit Danmarks priser og gebyrer (PDF). 
Læs om vores låntyper og forretningsbetingelser (PDF).

Flytter du dine realkreditlån til os, og bliver du samtidig en del af Danske Banks kundeprogram, slipper du for en række gebyrer:  

 • Lånesagsgebyr til RD på 1.900-3.800 kr.
 • Ekspedition af ejendomssag (tinglysningsservice) i Danske Bank på 1.800-3.600 kr.
 • Afregningsprovision på det nye lån på 0,15 procent
 • Tinglysningsafgift til staten på 1.730 kr.
 • Indfrielsesgebyr i dit nuværende realkreditinstitut - normalt på ca. 750 kr. 
HVAD ER DET BEDSTE LÅN FOR DIG?

Sammenlign vores produkter

ObligationslånFlexLån® TFlexLån® KFlexLife®
RentetypeFastVariabelVariabelFast/Variabel
Fast ydelse (se pkt. 1,2)CheckmarkCheckmarkValgfrit
Fast løbetidCheckmarkCheckmarkValgfrit
Du kender din rentei hele løbetideni 1-10 åri 1-10 åri 1-30 år
Afdragsfrihed (se pkt. 3)Op til 10 årOp til 10 årOp til 30 år
Max løbetid30 år30 år30 år30 år
Max lånebeløb (se pkt. 4)80%80%80%75%
FordeleFast kendt rente helt til lånets udløbRenten og ydelsen er typisk lavere end på et fastforrentet lånRenten og ydelsen er typisk lavere end på et fastforrentet lånHøjere fleksibilitet i forhold til valg af ydelse og mulighed for lang afdragsfrihed
UlemperTypisk højere rente end et FlexLån®Løbetiden forlænges, hvis renten stigerDin ydelse stiger, hvis renten stigerDu betaler lidt ekstra for fleksibilitet og mulighed for afdragsfrihed i op til 30 år
1) Fast ydelse på et Obligationslån betyder, at du som udgangspunkt betaler det samme til lånet hver måned i hele lånets løbetid. Ydelsen kan dog ændre sig, hvis RD ændrer bidragssatsen pga. prisjustering, eller hvis du vælger afdragsfrihed til eller fra.
2) Fast ydelse på FlexLån® T betyder, at det er lånets løbetid og ikke din månedlige ydelse, der ændrer sig, når renten går op og ned. Den månedlige ydelse kan dog ændre sig, hvis RD ændrer bidragssatsen pga. prisjusteringer, eller hvis renten ved næste rentetilpasning stiger så meget, at lånets løbetid bliver længere end 30 år - eller hvis du selv ønsker en anden fast ydelse. 
3) Afdragsfrihed på FlexLife® er individuel og forudsætter bl.a., at lånet udgør max 60 % af boligens værdi.
4) Procentsatserne viser, hvor stor en del af boligens værdi, du kan få finansieret
. Læs om boligfinansiering
Hvilket lån skal du vælge?

Hvad koster det at låne til din bolig?

Regn på dit lån hos Danske Bank og få en vejledende beregning. Eller tal med os, hvis du vil have en personlig beregning. Book møde eller ring på 70 15 15 16