Book møde
Beregn

Realkredit Danmark kompenserer kunder i inkassosag

Den 31. august 2022: Danske Bank, og dermed også Realkredit Danmark, har på grund af datafejl i gældssystemerne i nogle tilfælde opkrævet gæld, der var forældet, eller i nogle tilfælde opkrævet mere gæld, end de berørte kunder skyldte. 

Siden vi konstaterede fejlene, har vi arbejdet intensivt på at løse problemerne og kompensere kunder, der har betalt for meget. I takt med at arbejdet er skredet frem, er der imidlertid opstået nye problemstillinger, der har øget omfanget og kompleksiteten af udfordringerne betragteligt og medført, at tidshorisonten for at løse problemstillingerne kan strække sig ud over 2024 – hvilket ikke er tilfredsstillende. Vi har derfor nu udviklet en løsning, der skal sikre hurtigere afklaring for langt de fleste af vores kunder med inkassogæld.  

Denne løsning betyder, at langt de fleste kunder får sat deres inkassogæld til 0 kroner. Alle berørte kunder vil modtage brev om dette i løbet af de næste måneder. 

Det betyder det for dig, hvis du har inkassogæld
Hvis du har betalt af på din gæld, undersøger vi fortsat, om du kan have betalt for meget som følge af de andre problemstillinger, der er konstateret i relation til fejlene i vores tidligere gældssystemer. Vi bruger en statistisk model til at give dig afklaring på din sag meget hurtigere end ved en manuel og individuel gennemgang af alle de identificerede problemstillinger. Da der er tale om en statistisk model, kan vi ikke udelukke, at der i særlige sager kan være aspekter, som modellen ikke til fulde tager højde for, og som kan påvirke kompensationen. For at imødekomme det forhold, at en model vil være mindre præcis end en manuel gennemgang, er modellen designet til at øge niveauet for kompensationen til kunderne, så kompensationen falder ud til kundens fordel. Er du berettiget til kompensation, kontakter vi dig.

Genoptagelse af inddrivelse af gæld overført til inkasso pr. 1. oktober 2020 
Er din gæld overført til inkasso, efter at vi oprindeligt stillede gældsinddrivelsen i bero pr. 1. oktober 2020, er den ikke omfattet af løsningen, og du vil blive kontaktet direkte. Vi tilskriver fortsat ikke nye renter på gælden, og tilbagebetalingen vil stadig være på pause, indtil vi er færdige med vores undersøgelser. Vi forventer, at gældsinddrivelsen bliver genoptaget i løbet af 2023. 

Du er velkommen til at kontakte os - og anmelde yderligere tab
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af din sag, er du velkommen til at kontakte os. Du har også mulighed for at kontakte banken og søge om kompensation, hvis du mener, at du har haft et yderligere tab som følge af fejl i din gældssag. Læs mere her


Læs mere på www.danskebank.dk/inkasso