Book møde
Beregn

Realkredit Danmark kompenserer kunder i inkassosag


Den 30. juni 2021: Danske Bank, og dermed også Realkredit Danmark, har på grund af datafejl i gældssystemerne i nogle tilfælde opkrævet gæld, der var forældet, eller i nogle tilfælde opkrævet mere gæld, end de berørte kunder skyldte. Det beklager vi dybt. 

Du får status på, om du har betalt for meget 
Vi har nu gennemgået alle kundesager i vores gældssystemer i forhold til de oprindeligt identificerede hovedårsager til datafejl. Hvis du som kunde kan være berørt af sagen, modtager du et brev fra os med en status på din gældssag. 

Hvis vi har konstateret, at datafejl har medført, at vi har opkrævet for meget gæld fra dig, betaler vi det beløb tilbage, du har betalt for meget sammen med en kompensation for den tid, du kunne have haft beløbet til rådighed. 

Andre problemstillinger kan også påvirke din gældssag
I vores undersøgelser af de oprindelige datafejl er vi desværre blevet opmærksomme på en række andre mulige problemstillinger, som vi fortsat undersøger. Du vil derfor kunne opleve, at vi løbende informerer dig, hvis din sag kan være omfattet. 

Hvis din sag er påvirket af de oprindelige datafejl eller andre problemstillinger kan det betyde, at din eventuelle resterende gæld muligvis skal nedjusteres. Desværre kan vi først oplyse dig om størrelsen på din endelige gæld, når vi er færdige med vores undersøgelser og har rettet datafejl samt vores gældssystemer. 

Vi forventer, at det arbejde kan strække sig ind i 2022. Det kan derfor ikke udelukkes, at vi først kan genoptage gældsinddrivelsen for kunder med inkassogæld i 2023.Vi beklager meget, at det tager længere tid end forventet, men det er vigtigt for os at få undersøgt problemstillingerne grundigt og afklare, hvad de eventuelt kan betyde for din sag, og om du skal modtage kompensation. Så snart vi har afklaring på dette, og hvad din endelige restgæld er, kontakter vi dig

Betalingen af din gæld er på pause 
Indtil vi har undersøgt din sag, skal du ikke betale renter af gælden. Betalingen af dine afdrag vil også være på pause, så vi sikre at du ikke betaler for meget. Det er dog helt op til dig, om du vil betale af på gælden, mens vi undersøger din sag. Hvis du vælger at afdrage på din gæld, skal du dog være opmærksom på, at du kan komme til at betale for meget. Er det tilfældet, vil vi selvfølgelig kompensere dig for det beløb, du har betalt for meget. Betalingen af din gæld bliver først genoptaget, når din sag er gennemgået, og eventuelle fejl er rettet.

Du kan anmelde yderligere tab
Hvis du mener, at du har haft et yderligere tab som følge af fejl i din gældssag, har du mulighed for at kontakte banken og søge om kompensation. Læs mere her

Læs mere på www.danskebank.dk/inkasso