Book møde
Beregn

Derfor stiller vi spørgsmål og beder om legitimation


Read this page in English

I Realkredit Danmark har vi stort fokus på at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Det mærker du også som kunde. Som alle andre finansielle virksomheder i EU har vi nemlig pligt til at følge de såkaldte ”Kend din kunde-regler”, der betyder, at vi skal kunne dokumentere, hvem vores kunder er, og at vi forstår vores kunders indtægtskilder.
 
Vi ved, at det kan føles lidt besværligt eller måske ligefrem irriterende, når vi beder om oplysninger og/eller en kopi af din legitimation. Men ligesom sikkerhedskontrollen i lufthavnen giver alle de rejsende en tryg rejse, så er det både nødvendigt og til alles bedste, at vi efterlever reglerne og løbende opdaterer oplysningerne om vores kunder.
 
Hvad skal vi vide om vores kunder?
Vi har først og fremmest pligt til at dokumentere vores kunders identitet, dvs. typisk med en kopi af pas eller kørekort. Har vi ikke allerede en kopi af din legitimation, kontakter vi dig direkte. Hvis dit statsborgerskab ikke fremgår af vores oplysninger om dig, spørger vi også om det.

Vi skal også vide, om vores kunder er politisk eksponerede personer (PEP), eller om de har en tæt relation til en sådan. Du skal ikke selv gøre noget i denne forbindelse – vi henter selv oplysningerne via finanstilsynets offentligt tilgængelige lister over PEP. Hvad er PEP? Det kan du læse mere om i ”Spørgsmål og svar” nedenfor. 
 
Vi skal også forstå, hvordan du afdrager dine lån
Vi skal kende dine indtægtskilder, dine forventninger til indbetalinger på dit realkreditlån, og vi skal vide om, der kommer betalinger fra udlandet, og hvilke lande de eventuelt kommer fra. I enkelte tilfælde kan vi også have brug for at spørge ind til dine formueforhold.
 
Hvad betyder det helt konkret for dig?
I praksis betyder det ikke det store for flertallet af vores kunder. I de fleste tilfælde har vi allerede de nødvendige oplysninger, men mangler vi oplysninger eller en kopi af din legitimation, så hører du selvfølgelig fra os. 
 
Du må regne med at blive kontaktet flere gange i løbet af din tid som kunde i Realkredit Danmark. Det skyldes, at vi har pligt til at opdatere vores oplysninger om vores kunder med jævne mellemrum.

Spørgsmål og svar

Ifølge hvidvaskloven skal vi som finansiel virksomhed have et godt kendskab til alle vores kunder. Det skal være med til at forebygge misbrug af det finansielle system. 

Samtidig skal vores kendskab til kunderne gøre os i stand til at reagere, hvis en kunde selv foretager sig noget usædvanligt, eller hvis vi kan se, at der foretages usædvanlige transaktioner. Vi har pligt til at underrette myndighederne, hvis der er mistanke om, at en transaktion ikke er lovlig.  

Ja, vi har både ret og pligt til at indhente de oplysninger, som vi mener, er nødvendige for at kende vores kunder og deres brug af de produkter, Realkredit Danmark tilbyder.

Vores forpligtelse til at kende og forstå vores kunder er blandt andet beskrevet i hvidvasklovens §§ 11 og 30. 

De finansielle virksomheder er forpligtet til at identificere kunder med højtstående offentlige hverv samt deres familier og nære samarbejdspartnere. 

I hvidvaskloven kaldes disse kunder Politisk Eksponerede Personer (PEP) på grund af deres position og indflydelse i samfundet, og det kan derfor være nødvendigt for de finansielle virksomheder at indhente yderligere oplysninger. 

Se også Finanstilsynets Vejledning til reglerne om Politisk Eksponerede Personer 

Ja, det er helt afgørende for os, at du har tillid til, at vi passer godt på dine oplysninger. 

Vi behandler som sædvanligt alle oplysninger om dig fortroligt og efter gældende lovgivning. 

Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger her

Ja, vi indhenter oplysninger om alle vores kunder. Vi kontakter dig direkte, hvis vi mangler oplysninger og/eller ID fra dig.

Du kan blive kontaktet på forskellige måder. Det kan være en besked i e-Boks, et brev i postkassen, via telefonen – eller en e-mail.  

Ringer vi til dig, vil det typisk være fra telefonnummer 45 14 70 84.

Vær opmærksom på, at vi aldrig spørger om personlige koder, pinkoder, kopier af dit MitID eller andet, som kan give adgang til din netbank, mobilbank, kort, konti, e-Boks eller lignende.

Vi er forpligtet til at sørge for, at vores oplysninger om vores kunder altid er opdaterede. Du kan derfor komme ud for, at vi kontakter dig flere gange for at opdatere vores oplysninger om dig.
Vi anbefaler, at du altid er på vagt overfor phishing. Vær opmærksom på, at du aldrig må udlevere dine personlige koder, pinkoder, kopier af dit MitID eller andet, som kan give adgang til din netbank, mobilbank, kort, konti, e-Boks eller lignende. 
Vi sender breve fysisk eller via e-Boks for at gøre vores kunder opmærksomme på, at vi mangler vigtige oplysninger.

Vi oplyser et telefonnummer, som du skal ringe til:
45 14 70 84 for privatkunder
 
Når du ringer til os, har vi en række spørgsmål og kan bede dig om at sende ID eller dokumentation til os.

Du skal kun sende/uploade en kopi af dit ID, hvis vi har bedt dig om det.

Når vi taler sammen, fortæller vi, hvordan du sender en kopi af dit ID.

Vi fraråder, at du sender personlige oplysninger via almindelig e-mail. 

Denne vejledning er til dig, der er over 18 år og bor i Danmark.
Bor du i udlandet, skal du gå til ”Hvilket ID skal du uploade kopier af? Gælder kunder, der bor i udlandet”. 
 
Vær opmærksom på

 • Al ID skal være gyldig, dvs. ikke være udløbet.

 

Når du har talt med os telefonisk
Du får oplyst, hvilken type ID du skal uploade og hvordan. Det vil typisk være 2 stk. førsteklasses ID, 1 førsteklasses og 1 andenklasses ID eller 3 andenklasses ID.
 
Se, hvad der er første- og andenklasses ID herunder

Førsteklasses ID

 • Pas, diplomatpas, fremmedpas og tjenestepas
 • Kørekort udstedt af lande i EU og EØS/EFTA plus Færøerne og Grønland
 • Knallertkørekort
 • Opholdskort type C, D og F (for- og bagside i farver)
 • Nationalt ID-kort udstedt af et land i EU/EFTA
 • ID-kort med billede (Borgerservice) gyldigt fra september 2017 eller senere


Andenklasses ID

 • Sundhedskort udstedt 01.08.2014 eller senere
 • Navneattest
 • Dåbsattest
 • Personattest
 • Seneste årsopgørelse fra skatteforvaltningen
 • Seneste forskudsopgørelse fra skatteforvaltningen
 • Opholdstilladelsesbrev type C, D eller F, fra dansk myndighed sammen med CPR dokumentation

Denne vejledning er til dig, der er over 18 år og bor i udlandet.
Bor du i Danmark, skal du gå til ”Hvilket ID skal du uploade kopier af? Gælder kunder, der bor i Danmark”. 
 
Vær opmærksom på

 • Ud over ID skal du uploade dokumentation for din bopæl – se nederst.
 • Al ID skal være gyldig, dvs. ikke være udløbet.
 • Selfies gælder ikke som billed-ID.


Når du har talt med os telefonisk.
Du får oplyst, hvilken type ID du skal uploade og hvordan. Det vil typisk være 2 stk. førsteklasses ID, 1 førsteklasses og 1 andenklasses ID eller 3 andenklasses ID

Se, hvad der er første- og andenklasses ID herunder.
 
Førsteklasses ID

 • Pas, diplomatpas, fremmedpas og tjenestepas
 • Kørekort udstedt af lande i EU og EØS/EFTA plus Færøerne og Grønland
 • Knallertkørekort
 • Opholdskort type C, D og F (for- og bagside i farver)
 • Nationalt ID-kort udstedt af et land i EU/EFTA
 • ID-kort med billede (Borgerservice) gyldigt fra september 2017 eller senere?


Andenklasses ID

 • Sundhedskort udstedt 01.08.2014 eller senere
 • Navneattest
 • Dåbsattest
 • Personattest
 • Seneste årsopgørelse fra skatteforvaltningen
 • Seneste forskudsopgørelse fra skatteforvaltningen
 • Opholdstilladelsesbrev type C, D eller F, fra dansk myndighed sammen med CPR dokumentation


Dokumentation for din bopæl
Som dokumentation for din bopæl skal du uploade en kopi af et af disse dokumenter:

 • Sundhedskort (DK)
 • Underskrevet lejekontrakt (skal være fra det land, hvor du har bopælsadresse)
 • Nationalt ID-kort med adresse.


Følgende dokumenter accepteres højst 6 måneder efter udstedelse og skal være fra det land, hvor du har bopælsadresse:

 • Et dokument fra lokal offentlig myndighed (skat, politi og lignende) 
 • En regning for forbrug i forbindelse med bolig (skal angive dit navn og adresse): gas, vand, varme, el, bredbånd, kabel-tv eller forsikringer
 • Optagelsesbrev fra uddannelsesinstitut
 • Kontoudskrift fra en bank.