Book møde
Beregn

Rentetilpasningsauktioner januar 2023 afsluttet

10. højeste F1-rente i auktionernes levetid - og blot 0,14 %-point i renteforskel mellem F1 og F10

24 november - 2022

Vi har netop afsluttet vores rentetilpasningsauktion over nye renter på FlexLån, og dermed har lån for i omegnen af 20 mia. kroner kroner fået fastsat nye renter pr. 1. januar. 

Rentetilpasningsauktionen gav anledning til en F1-rente på 3,24 %, en F3-rente på 3,11 % og en F5-rente på 3,14 %. Zoomer vi helt ud til F10-renten endte den på 3,38 % - altså blot 0,14 %-point over F1-renten. Det er for lån med afdrag, mens renten er en smule lavere på de afdragsfrie varianter. Dermed er der ikke de store forskelle i renteniveauerne for låntagerne, hvad enten man har søgt ind på rentekurven eller har valgt at fastholde en længere rentebinding, og der er generelt tale om en noget mindre forskel mellem auktionsrenterne, end vi typisk oplever. Op til auktionerne har der ellers været lidt trafik ind på rentekurven for låntagere, der nok havde forventet at opnå en besparelse her og nu ved at vælge kort rentebinding – F1-lånet oplevede netto en tilgang på 1,5 mia. kroner på især bekostning af F5-lånet i forbindelse med profilskifter op til auktionen. Spoler vi blot en måneds tid tilbage, var F1-renten omtrent 2,75 % mod en F5-rente oppe i omegnen af 3,6-3,7 %, og dermed næsten 1 %-point i rentefordel i F1-lånets favør.  

Den flade rentekurve er ikke det eneste bemærkelsesværdige i auktionsresultaterne. Vi kan således også konstatere, at vi aldrig tidligere har oplevet en så markant rentestigning for låntagerne i forhold til den rente, de kommer fra. Ser vi på F1-låntagerne er rentespringet på 3,47 %-point, for F3-låntagerne på 3,46 %-point og 2,92 %-point for F5-låntagerne. Den tidligere største rentestigning på en F1-auktion lød på ”blot” 1,22 %-point tilbage i januar 2007. Historisk set har der været afholdt 39 F1-auktioner strækkende tilbage til 1. januar 1997. Med det store spring op i F1-renten er vi gået fra, at vi sidste år fik den 3. laveste F1-rente nogensinde til nu lige akkurat at klemme sig ind på top ti listen over de højeste F1-renter på auktion, jf. nedenstående figur 1 og 2. 

Selv om de markant stigende renter på FlexLån® set i forhold til den seneste refinansiering har fået en del omtale under auktionerne, er det dog ikke en større overraskelse i sig selv. I stedet skal de ses i lyset af de historisk kraftige rentestigninger, vi har været vidne til gennem året i kølvandet på den høje inflation og centralbankernes kamp for at genvinde deres pengepolitiske troværdighed. 

Den primære overraskelse ved auktionerne er snarere den meget flade rentekurve – og at F5-renten endte lavere end F1-renten – men kombinationen af de faldende energipriser over de seneste måneder og en tiltagende markedsforventning om, at inflationen nok snart har toppet ud har presset F5-renterne ned i den seneste tid, mens F1-renten er fortsat opad i forventning om yderligere renteforhøjelser fra den europæiske centralbank – og dermed Nationalbanken – i den kommende tid. Lige nu er forventningen, at den europæiske centralbank forhøjer den pengepolitiske rente med i omegnen af 0,5 %-point til 0,75 %-point på det pengepolitiske møde i december. Den flade rentekurve på FlexLån® kan tolkes som om, at de finansielle markeder nok ser yderligere renteforhøjelser forude, men at rentetoppen fra centralbankerne nås i løbet af 2023 og de allerede i vid udstrækning er priset ind i den længere ende af rentekurven. 

Konsekvenserne for låntagerne af de nye højere renter pr. 1. januar er opstillet i nedenstående tabel 1. Har man et lån på 1 mio. kroner, og man betaler afdrag, så giver det anledning til en ydelsesstigning på omtrent 600-700 kroner om måneden efter skat fra årsskiftet, mens vi nærmer os små 2.000 kroner, hvis man gør brug af afdragsfrihed og har enten F1 eller F3-lån. Ekstraregningen lyder på ”kun” tæt ved 1.600 kroner ved F5-lån. Det kommer i kølvandet på i forvejen betydelige udgiftsstigninger gennem 2022 som følge af den høje inflation, der i den grad har udhulet vores købekraft. Det vil i sagens natur bidrage til en negativ effekt på det private forbrug herhjemme og trække vitaminer ud af dansk økonomi. Denne effekt vil blive forstærket, når næste rentetilpasningsauktion gennemføres i februar med nye renter pr. 1. april, da denne auktion er noget større end den igangværende, og der ikke umiddelbart ventes noget større rentedyk inden da. For hele sektoren som helhed er der i denne omgang solgt obligationer for i omegnen af 45 mia. kroner, mens der ventes et refinansieringsomfang på omtrent 70-75 mia. kroner på auktionerne i februar over nye renter pr. 1. april.

Tabel 1: De nye renters konsekvenser for ydelsen efter skat – lån på 1 mio. kroner

FlexLån® Nuværende mdl. ydelse efter skat Rente pr. 1 januar 2023 Ydelse efter skat pr. 1 januar 2023Ændring i mdr. ydelse 
F1 med afdrag 3.465 3,24% 4.170705
F1 afdragsfri 670 3,22% 2.5951.925
F3 med afdrag 3.635 3,11% 4.305670 
F3 afdragsfri 580 3,07% 2.485 1.905 
F5 med afdrag 3.8503,14%4.440 590 
F5 afdragsfri 7953,10%2.3901.595 
 

Forudsætninger: Restgæld 1 mio kr. Skattesats 33%. FlexLån® F1, F3 og F5 har restløbetid på hhv. 29,27 og 25 år. Bidragssatsen svarer til 80% belåning og afhænger af rentebindingsperiode of evt. valg af afdragsfrihed. Kontantlånsrenten er inkl. kursfradrag.

Bemærk: Ovenstående beregninger gælder ikke FlexLife®, da lånets påvirkning af renteændringen vil afhænge af, om man har valgt at renteændringer skal påvirke ydelsen, restgælden ved udløb eller tidspunktet for afdragsfrihed.