Book møde
Beregn

Nu kan du forsikre dit realkreditlån med Tryg Lånesikring

Realkredit Danmark har indgået et samarbejde med Tryg Forsikring, så nu kan du ikke alene forsikre dit hus og dit indbo, men også dit realkreditlån. Med en Tryg Lånesikring kan dine låneydelser blive betalt i op til 6 eller 12 måneder, hvis du fx mister dit arbejde.

Tryg Lånesikring kan dække din månedlige ydelse på lånet i op til 6 eller 12 mdr.
Månedlig pris

Koster 2,75 % af din månedlige låneydelse, hvis du vælger op til 6 måneders dækning. Det svarer til 165 kr. om måneden, hvis din ydelse er på 6.000 kr.

Kan dække, hvis lønindtægten stopper

Hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs og mister din indtægt, eller hvis du ikke kan arbejde grundet fysisk sygdom og ulykke og modtager 100 % sygedagpenge, så kan lånesikringen dække. 

Er også for selvstændige

Tryg Lånesikring kan også bestilles af selvstændigt erhvervsdrivende.

Vil du bestille en Tryg Lånesikring?

Bliv ringet op, så vi kan hjælpe dig videre til Tryg - eller ring til os på tlf. 45 14 88 33 hverdage mellem kl. 9-16.

Bestil opringning

Ekstra mulighed for eksisterende kunder frem til den 7. juni
Både nye og eksisterende kunder har mulighed for at bestille en Tryg Lånesikring i forbindelse med at man optager et nyt realkreditlån med månedlige ydelser, ændrer på eksisterende lån, eller hvis lånet skal refinansieres eller rentetilpasses.

I forbindelse med lanceringen giver vi desuden eksisterende kunder mulighed for at bestille en Tryg Lånesikring frem til den 7. juni 2023, så du får mulighed for at forsikre dit nuværende realkreditlån hos Realkredit Danmark uden at du ændrer på dit lån.

Interesseret? Bestil en opringning, så vi kan videresende dig til Tryg. Du kan også ringe til os på tlf. 45 14 88 33 hverdage mellem kl. 9-16.

Hvad koster det at forsikre mit realkreditlån?
Prisen på en Tryg Lånesikring afhænger af den månedlige ydelse på dit realkreditlån, og om du ønsker, at forsikringen skal dække ydelsen i op til 6 eller 12 måneder.

Månedlig ydelse på realkreditlån

Dækning i op til 6 mdr.
Pris pr. måned*
Dækning i op til 12 mdr. 
Pris pr. måned**
2.000 kr. 65,11 kr. 70,16 kr.
4.000 kr. 120,71 kr. 130,82 kr.
6.000 kr. 176,32 kr. 191,48 kr.
8.000 kr. 231,92 kr. 252,14 kr.
10.000 kr.287,53 kr.312,80 kr.

*Den månedlige pris består af 2,75 % af låneydelsen, en skadesforsikringsafgift på 1,1 % af prisen og 9,50 kr. i opkrævningsgebyr . 
**Den månedlige pris består af 3 % af låneydelsen, en skadesforsikringsafgift på 1,1 % af prisen og 9,50 kr. i opkrævningsgebyr.

Spørgsmål og svar

Hvad dækker en lånesikring?

Tryg Lånesikring dækker ydelsen på dit realkreditlån, hvis du

  • mister din indtægt som følge af ufrivillig arbejdsløshed
  • ikke kan arbejde på grund af fysisk sygdom eller ulykke og modtager 100 % sygedagpenge
  • skal på plejeorlov for at passe et sygt familiemedlem og modtager plejevederlag


Både afdrag, renter og bidrag bliver betalt i den periode, du står uden for arbejdsmarkedet. 

Hvem kan bestille en lånesikring?

Både fuldtidsansatte og selvstændigt erhvervsdrivende har mulighed for at bestille en Tryg Lånesikring. Du har mulighed for at bestille en Tryg Lånesikring frem til den 7. juni 2023, hvis du er mellem 18 og 62 år, har et boliglån med månedlige ydelser hos Danske Bank eller Realkredit Danmark og hvor der opkræves ydelser på minimum 1.000 kr. og maksimalt 30.000 kr. 

For at kunne bestille Tryg Lånesikring, skal du dog leve op til Tryg Forsikrings tegningskriterier for forsikringen. 

Efter den 7. juni 2023 tilbydes lånesikringen i forbindelse med optagelse af nye realkreditlån eller ændring af eksisterende realkreditlån i Realkredit Danmark. Det kan f.eks. være omlægning af lån, optagelse af nyt lån, eller hvis lånet rentetilpasses eller refinansieres. 

Her får du mulighed for at bestille en lånesikring i perioden, fra lånetilbuddet er sendt og i op til 90 dage efter lånets udbetaling, eller ændringen træder i kraft.  

Hvornår kan du bestille en lånesikring?

Tryg Lånesikring tilbydes normalt i forbindelse med optagelse af nye realkreditlån eller ændring af eksisterende boliglån eller realkreditlån i Danske Bank eller Realkredit Danmark. Det kan f.eks. være omlægning af lån, optagelse af nyt lån, eller hvis lånet rentetilpasses eller refinansieres. Her får du mulighed for at bestille en lånesikring i perioden, fra lånetilbuddet er sendt, og i op til 90 dage efter lånets udbetaling, eller ændringen træder i kraft.  

I forbindelse med lanceringen får alle med et realkreditlån med månedlige ydelser i Danske Bank eller Realkredit Danmark frem til den 7. juni 2023 mulighed for at bestille en lånesikring, uden at der skal ske ændringer af det eksisterende realkreditlån.

Hvordan får du en lånesikring?

Da den nye lånesikring tilbydes eksklusivt til kunder med realkreditlån i Realkredit Danmark eller boliglån i Danske Bank, og da Tryg skal bruge oplysninger om din månedlige ydelse, er det os, der skal sende dig videre til Tryg Forsikring for at bestille en lånesikring. 

Hvis du er interesseret, kan du bestille en opringning, så vi kan videresende dig til Tryg forsikring.

Bliv ringet op.

Er en lånesikring noget for dig?

Vi kan desværre ikke hjælpe dig med at afklare, om en lånesikring er relevant for dig. Du er velkommen til at bestille en opringning, så vi kan få dig godt videre til Tryg Forsikring, der kan hjælpe dig med mere information, så du kan vurdere, om det er relevant for dig og din situation. 

Hvad sker der med skattefradraget for renterne på lånet, mens du modtager lånesikringen?

Du får ikke skattefradrag for renter og bidrag på dit realkreditlån, mens lånesikringen dækker ydelsen. Du skal selv rette i din forskudsopgørelse på skat.dk. Vores systemer indberetter automatisk de renter, som du har betalt på dit realkreditlån, til Skattestyrelsen ved årsskiftet. 

Hvilke lån kan lånesikres?

Lånesikring kan dække ydelserne på dit realkreditlån hos Realkredit Danmark eller boliglån hos Danske Bank, som har en månedlig betaling, og som har en ydelse på minimum 1.000 kr. og maksimalt 30.000 kr. Lånesikringen kan også bestilles til andelsboliglån og lån til fritidshuse, men ikke til lån til f.eks. bil, båd eller forbrug. 

Der kan ikke bestilles en lånesikring til lån, som ikke har en månedlig ydelse. Det gælder f.eks. Danske Bolig Fri, hvis lånet er afdragsfrit og dermed har en kvartalsmæssig ydelse. 

Vær desuden opmærksom på, at hvis du har flere realkreditlån, skal du bestille en separat lånesikring til hvert lån, hvis du ønsker, at alle dine månedlige låneydelser skal forsikres.

Hvad gør du, hvis du ikke er kunde i Danske Bank eller Realkredit Danmark?

Du kan kun få en Tryg Lånesikring, hvis du er kunde i Danske Bank eller Realkredit Danmark og har et boliglån eller et realkreditlån med månedlige ydelser. 

Hvis du har lyst til at høre mere om de fordele, vi kan tilbyde dig, er du meget velkommen til at booke et møde med en rådgiver her 

Dækker lånesikringen min låneydelse, selvom jeg f.eks. samtidig modtager dagpenge fra min a-kasse? 

Hvis du skulle miste dit arbejde, blive fysisk syg eller skal på plejeorlov og ikke er i stand til at varetage dit arbejde og dermed ophører med at få løn, vil lånesikringen dække din månedlige låneydelse, når du modtager dagpenge fra din a-kasse, plejevederlag eller sygedagpenge. 

Det er dog helt individuelt, hvordan man gerne vil forsikres, så bestil en opringning her, så vi kan sende dig videre til Tryg Forsikring. 

Tryg Forsikring kan hjælpe dig med mere information, så du kan vurdere, om lånesikringen er relevant for dig og din situation.

Dækker din lånesikring, hvis det er din partner, der mister sit job?

Lånesikringen dækker kun den person, der har købt lånesikringen, og som mister sin indtægt som følge af ufrivillig arbejdsløshed, midlertidig uarbejdsdygtighed, hvor du modtager 100 % sygedagpenge, eller hvis du skal på plejeorlov for at passe et sygt familiemedlem og modtager plejevederlag.  

Hvis du har købt lånesikringen, og din partner mister sit arbejde, så dækker din lånesikring derfor ikke. Men mister du din indtægt grundet fx ufrivillig arbejdsløshed, så dækker lånesikringen hele den månedlige låneydelse – også selvom I er to debitorer på lånet. 

I har mulighed for hver især at bestille en lånesikring. 

Hvis du mister dit arbejde, betaler lånesikringen så alle ydelserne til jeres fælles realkreditlån?

Mister du din indtægt grundet ufrivillig arbejdsløshed, så dækker lånesikringen hele den månedlige låneydelse, hvis det er dig, der har bestilt lånesikringen – også selvom I er to debitorer på lånet. Lånesikringen dækker i op til 6 eller 12 måneder, afhængigt af den dækning, du har valgt.  

Skal du have flere lånesikringer, hvis du har flere lån?

Hvis du ønsker at de månedlige låneydelser på alle dine lån skal være dækket, så skal du bestille en lånesikring til hvert lån. 

Du kan også nøjes med at bestille en lånesikring til et enkelt af dine realkreditlån, hvis du kun ønsker at få ydelsen dækket på dette lån.

Kan du bestille en lånesikring til sommerhuslån?

Ja. Du har også mulighed for at bestille en lånesikring til realkreditlån for sommerhuse.

Hvornår dækker Tryg Lånesikring?

Tryg Lånesikring kan dække din månedlige ydelse, hvis du mister din indtægt i mere end en måbed på grund af:

  • Ufrivillig arbejdsløshed
  • Fysisk sygdom eller ulykke, hvor du er midlertidigt uarbejdsdygtig og modtager 100 % sygedagpenge 
  • Plejeorlov, hvor du modtager plejeorlov

 

De første tre måneder er dog kvalifikationsperiode. Kvalifikationsperiode er den tidsmæssige periode, hvor du kan kvalificere sig til at opnå erstatning på forsikringen. Optjening af kvalifikationsperiode starter tidligst den dato, hvor lånet udbetales. Er lånet udbetalt ved tilmelding, gælder kvalifikationsperioden fra tilmeldingsdatoen. I denne periode er der ingen udbetaling af erstatning på forsikringen, hverken for begivenheder der er opstået, før eller i kvalifikationsperioden. Det betyder, at Tryg Lånesikring først dækker fysisk sygdom, ufrivillig arbejdsløshed eller plejeorlov, der indtræffer eller bliver godkendt efter de tre måneder.

Før du kan få erstatning ved ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed, skal du have været i arbejde i 12 måneder umiddelbart forud for den første skade. 

Kan du som selvstændigt erhvervsdrivende bestille en lånesikring?

Ja, hvis du har været selvstændigt erhvervsdrivende i minimum 30 timer om ugen og i mindst 6 sammenhængende måneder forud, så kan du som udgangspunkt godt bestille en lånesikring. Bemærk, at før du kan få erstatning ved ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed, skal du have været selvstændig i minimum 30 timer om ugen i 12 måneder umiddelbart forud for den første skade.

Hvis du er interesseret, kan du bestille en opringning, så vi kan sende dig videre til Tryg Forsikring. 

Bliver lånesikringen udbetalt kontant – eller hvordan fungerer det?

I modsætning til mange andre typer forsikringer, bliver pengene ikke udbetalt direkte til dig, men derimod til Danske Bank og/eller Realkredit Danmark, som er forsikringstagere. 

Du behøver derfor ikke bekymre dig om at overføre pengene efterfølgende, da Danske Bank/Realkredit Danmark automatisk vil stoppe opkrævningen af ydelserne i den periode, hvor lånesikringen betaler dem. 

Du skal være opmærksom på, at der går noget tid, fra du har mistet din indtægt, til Tryg Lånesikring overtager betalingen af lånet. Det skyldes, at der er en venteperiode, hvor du selv skal betale låneydelsen.

Husk, at du ikke får skattefradrag for renter og bidrag på dit realkreditlån, mens lånesikringen dækker ydelsen. Du skal selv rette i din forskudsopgørelse på skat.dk. Vores systemer indberetter automatisk de renter, som du har betalt på dit realkreditlån, til Skattestyrelsen ved årsskiftet.

Bliv kunde hos Realkredit Danmark

Tal med os om lån til bolig og få klare anbefalinger. Det koster ikke noget at spørge. Vi kan hjælpe, når du har tid - også aften og weekend.

Se, hvad vi tilbyder

Vil du bestille en Tryg lånesikring 

Bliv ringet op, så vi kan hjælpe dig videre til Tryg  - eller ring til os på tlf. 45 14 88 33 hverdage mellem kl. 9-16.

Bestil opringning