Book møde
Beregn
Auktioner

Rentetilpasningsauktionen er afsluttet

Rentetilpasningsauktionen er afsluttet - og med besparelser i vente for låntagerne.

Vi har netop afsluttet vores tre dages rentetilpasningsauktioner over nye renter på FlexLån® og FlexLife® pr. 1. januar 2022. I denne omgang har vi haft lån for godt 15 mia. kroner på auktion, og samlet set er renterne nu faldet på plads for i omegnen af 20.000 låntagere.

Helt overordnet har der været tale om en særdeles fredelig auktionsrunde uden nærmest udsving i renterne undervejs. F1-renten endte samlet set på -0,23 %, og også F3-renten formåede at holde sig i det negative terræn med -0,12 %. F5-renten endte til gengæld i positivt terræn for første gang siden 1. april-auktionen i 2019. Den samlede F5-rente blev således 0,11 %. 

Lavere rente på F1,F3 og F5
Trods de generelt stigende renter gennem 2021, så har låntagerne med F1, F3 og F5 alle fået en lavere rente på denne auktion, end det de kom fra, og der er hermed en besparelse at hente på realkreditlånet fra årsskiftet. En F1-låntager har udsigt til en besparelse på omtrent 15 kroner om måneden efter skat på et lån på 1 mio. kroner, hvor der betales afdrag. I den afdragsfrie variant slår rentefaldet mere direkte igennem, og her er besparelsen på 40 kroner om måneden efter skat. Størst besparelse har F5-låntagerne, som kommer fra en rente på 0,41 %. Her vil ydelsen efter årsskiftet falde med i omegnen af 50 kroner efter skat i varianten med afdrag og 170 kroner ved afdragsfrihed, jf. tabel 1.

Samlet set kan vi dog roligt konstatere, at besparelserne for boligejerne efter denne auktionsrunde er relativ beskeden, hvilket i sagens natur skal ses i lyset af, at det meget lave renteniveau efterhånden har været ved i en del år. De berørte boligejere vil dog næppe ærgre sig over, at besparelserne ikke blev større – i stedet vil de nok mere glæde sig over, at der endnu engang er meget lave renter i en historisk kontekst over den kommende rentebindingsperiode, jf. figur 1. 

Medvind i dansk økonomi
Det mindre ydelsesfald på realkreditlånet – samt den relativt lave auktionspulje i denne runde – betyder dermed også, at der ikke kommer nogen mærkbar vitaminindsprøjtning fra denne kant til privatforbruget og aktiviteten i dansk økonomi. Når det er sagt, er det næppe en dårlig nyhed i sig selv. Dansk økonomi ser således ud til at have rigeligt med medvind for tiden trods den høje corona-smitte og øgede restriktioner i samfundet. Den største risikofaktor for økonomien synes i øjeblikket at være faren for overophedning.

Mange virksomheder kæmper med både mangel på materialer og arbejdskraft, og det er en tendens vi også ser flere steder i den globale økonomi i kølvandet på pandemien. Det har – sammen med stigende energipriser - bidraget til særdeles høje inflationstal og været medvirkende til den seneste tids stigende renter, da de finansielle markeder venter en hurtigere stramning af den globale pengepolitik end ellers.

Meget tyder i det hele taget på, at rentepilen i den kommende tid vil pege opad, og at renterne formentlig vil være en smule højere, når vi i februar skal i gang med årets største rentetilpasningsauktion over nye renter pr. 1. april.