Book møde
Beregn
Auktioner

Rentetilpasningsauktionen er afsluttet

Rentetilpasningsauktionen er afsluttet - og med besparelser i vente for låntagerne.

Vi har netop sat endeligt punktum for rentetilpasningsauktionen over nye renter pr. 1. april. Denne uge har budt på årets største rentetilpasningsauktion, hvor lån for samlet set i omegnen af 80 mia. kroner har fået fastsat nye renter. Alene Realkredit Danmark har haft lån for godt 45 mia. kroner på auktion.

Efter vi i nogle år har haft nogle meget fredelige auktioner, hvor renterne er endt nogenlunde som forventet og på meget lave niveauer, så var der denne gang tale om en noget anderledes rentetilpasningsauktion.
Således endte renterne væsentligt højere end vi forventede i ugen op til auktionerne. Baggrunden for dette var som bekendt den europæiske centralbank, der vendte rundt på en tallerken i dagene op til auktionen. ECB endte med at blive trængt op i et hjørne af den faktiske udvikling i økonomien og herunder særligt den vedvarende høje inflation, og derfor varmede de pludseligt op til, at vi kan komme til at se en højere centralbankrente i løbet af 2022. Når de ændrer deres kommunikation så markant fra den ene dag til den anden, så skal det give anledning til en større markedsreaktion, da de nye informationer skal prises ind i markederne.

Samlet set formåede F1-renten i løbet af auktionsugen at krybe ned i negativt terræn, og den endte på -0,02 % efter en rente på 0,02 % på første auktionsdag. Samme billede oplevede vi også med F3-renten, som lagde ud med 0,56 %, men endte på 0,53 % for hele auktionen. F5-renten var til gengæld lidt mere stabil gennem ugen, og endte på 0,81 %. De svagt faldende F1- og F3-renter i løbet af auktionsugen kan umiddelbart henføres til, at den europæiske centralbank prøvede at trække lidt i land og sige at markederne måske havde overreageret på deres udmeldinger, men ”ånden er ude af flasken”, og det gav derfor ikke anledning til en større markedsreaktion. Endeligt blev renterne her i dag trukket noget op i kølvandet på de nok engang overraskende høje amerikanske inflationstal torsdag eftermiddag, der understregede, at der er markante pengepolitiske stramninger på vej fra den amerikanske centralbank. Både F3-renten og F5-renten endte på dagens auktioner i omegnen af 0,1 %-point højere sammenlignet med torsdagens auktion.

Sætter vi auktionsresultaterne i et historisk perspektiv, så endte vi med den højeste F1-rente siden auktionen januar 2017, mens vi skal tilbage til april-auktionen i 2014 før vi senest havde højere F3- og F5-renter
, jf. figur 1. Endvidere er der tale om en stigning i F3-renten på 0,8 %-point sammenlignet med april-auktionen i 2021, mens den tilsvarende stigning i F5-renten er næsten 1 %-point, jf. figur 2. En så stor ændring i renten på F3- og F5-lån har vi ikke oplevet på årsbasis i april-auktionernes levetid siden 2011, og inddrager vi 1. januar-auktionerne, skal vi helt tilbage til 2007 for at opleve en kraftigere rentestigning på årsbasis i F3-renten, mens vi skal til år 2000 for at finde en større årlig stigning i F5-renten.

Selv om udfaldet af ugens rentetilpasningsauktion uden tvivl var bemærkelsesværdigt set i forhold til, hvad der var ventet på forhånd, så giver den dog ikke anledning til større dramatik i forhold til boligejerne. Således er der ikke tale om markante ændringer i boligejernes renter i forhold til, hvilken rente de kommer fra. Dermed betyder auktionen ikke større ændringer i boligejernes private økonomi, og i sidste ende vil den hverken påvirke privatforbruget eller dansk økonomi i væsentligt grad. I nedenstående tabel 1 er vist konsekvenserne for den månedlige ydelse efter skat for et lån på 1 mio. kroner. Fælles for alle låntagere er, at der er udsigt til en stigning i den månedlige ydelse. Den største stigning ser vi for F3-låntagerne, hvor den månedlige ydelse stiger med i omegnen af 85 kroner i varianten med afdrag og 320 kroner i den afdragsfrie variant. Trods den seneste tids stigende renter og udsigt til en højere ydelse, ændrer det dog ikke ved, at der stadig er tale om et lavt renteniveau i en historisk kontekst. Det vil hovedparten af låntagerne nok stadig kunne glæde sig over, når de lige har fordøjet den første skuffelse af højere end ventede renter på auktionen.

Afrundingsvis kan vi konstatere, at der var solid investorinteresse på ugens auktioner, og det samlede bid-to-cover (bud i forhold til den udbudte mængde af obligationer) endte på i omegnen af 3,6.

FlexLån® i DKKNuværende renteNuværende månedlig ydelse efter skatRente pr. 1. april 2022Ydelse efter skat pr. 1. april 2022Ændring i månedlig ydelse
F1 med afdrag-0,11%3.480-0,02%3.49010
F1 afdragsfri-0,11%740-0,01%79555
F3 med afdrag-0,05%3.6750,53%3.76085
F3 afdragsfri-0,05%7450,53%1.065320
F5 med afdrag0,43%3.8800,81%3.94060
F5 afdragsfri0,45%9100,82%1.120210
Forudsætninger: Restgæld  1 mio. kr. Skattesats 33 %. FlexLån® F1, F3 og F5 har restløbetid på hhv. 29, 27 og 25 år. Bidragssatsen svarer til 80 % belåning og afhænger af rentebindingsperiode og evt. valg af afdragsfrihed. Kontantlånsrenten er inkl. kursfradrag.