Book møde
Beregn
Nyheder

Boliglån med variabel rente: Skal du gøre noget, når renterne stiger?

Stigende renter bekymrer en del boligejere med variabel rente på realkreditlånet, og flere er i tvivl om, de skal ændre på deres lån eller ej. Se, hvad Realkredit Danmarks cheføkonom råder til. 

14 juni - 2022

Artiklen er opdateret d. 3. november 2023

Boligejerne har i mange år haft glæde af faldende renter. Renterne er steget, og det er svært at spå om, hvor højt op de kommer. Derfor overvejer en del boligejere med FlexLån® KFlexLån® T, FlexKort® eller FlexLife® med variabel rente nu, om de bør ændre på deres lån. 

”Vi får en del kald på telefonerne, for det skærper selvfølgelig opmærksomheden på ens boligøkonomi, når renterne ændrer sig markant. ” siger Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom i Realkredit Danmark.

Han vurderer, at de fleste boligejere med variabel rente på realkreditlånet har økonomien til at klare stigningerne. For netop på grund af risikoen kræver valget af variabel rente, at du har plads i budgettet til at håndtere stigende renter.

Selv om renten har ligget lavt, har boligejerne de seneste år skullet have råd til en rente på 4 % for at få adgang til lån med variabel rente. 

Mærk efter inden næste rentetilpasning
”Det er selvsagt forskelligt, hvor stor elastik der er i økonomien, og hvordan man har det i maven med den uklarhed, der er i markedet nu. Men generelt kan mange boligejere trods alt glæde sig over, at de har haft gavn af lave renter i en årrække, og mange sidder stadig med en meget lav rente over de kommende år,” siger Christian Hilligsøe Heinig.

Hvis de stigende renter bekymrer dig, bør du overveje at ændre på dit lån, f.eks. ved at omlægge til et lån med længere rentebinding eller fast rente. Hvis du har FlexLån® mærker du dog først rentestigningerne efter en rentetilpasning, og du kan derfor overveje at nyde gavn af fortsat lave renter indtil da. Herefter kan omlægges til et lån med større rentesikkerhed.

”Du skal mærke efter, om du stadig har det godt med variabel rente, og så selvfølgelig vurdere om dit budget har god plads til, at renten kan stige yderligere. Hvis det ikke er tilfældet, så snak med en rådgiver om dine muligheder.” 

Se aktuelle kurser og renter
Se renteprognose for det kommende år

Se cheføkonomens svar på de mest stillede spørgsmål

Hvor meget dyrere bliver mit lån?

Renten på dit FlexLån® eller FlexLife® med variabel rente er låst fast indtil næste rentetilpasning. Har du FlexKort®, får dit lån ny rente hvert halve år – det sker 1. januar og 1. juli. Det er ikke muligt at forudsige præcis, hvor meget renten og dermed ydelsen på dit lån vil stige. Det afhænger af renteudviklingen.

Du løbende følge renteudviklingen her på rd.dk.

Har du lån hos os, kan du logge ind og bruge vores omlægningsberegner. Her kan du hurtigt få en ide om, hvordan din ydelse vil være ved de aktuelle renteniveauer.

Kan jeg sikre mit variabelt forrentede lån, når renten stiger?

Hvis du har FlexLån® eller FlexLife® med variabel rente, kan du ved næste rentetilpasning vælge at binde renten i en længere periode, end du tidligere har gjort. Fx i 3 eller 5 år. Ændringen kan du lave uden at omlægge lånet. Det koster et gebyr. 

I månederne op til en rentetilpasning har du også mulighed for at lave en fastkursaftale på dit FlexLån® eller FlexLife® med variabel rente. Her låser du din rente fast med det samme og behøver ikke at vente på auktionerne. En fastkursaftale koster også et gebyr, og der er ikke garanti for, at du ender med en lavere rente. Men det er en mulighed, hvis du vil være tryggere ved at kende renten på forhånd.

Har du FlexKort®, får dit lån ny rente hvert halve år, og det er ikke muligt at ændre. Boligejere med FlexKort® er typisk forberedt på, at renten kan stige, og bør have den nødvendige luft i økonomien til det. Men det er selvfølgelig en god ide, at du løbende overvejer, om du kan få brug for at binde renten længere, hvis du føler du har behov for mere rentesikkerhed i din økonomi. Det vil kræve, at du omlægger dit lån, fx til et FlexLån® med 3 eller 5 års rentebinding eller et fastforrentet lån. 

Skal jeg omlægge til et andet lån med variabel rente?

Har du FlexLån® eller FlexLife® med variabel rente giver det ikke mening at omlægge til et andet lån med variabel rente.Med de stigende renter vil du muligvis kunne få en kursgevinst, men den modsvares af en højere rente på det nye lån. Dertil kommer også omkostninger forbundet med omlægningen, og at en kursgevinst beskattes. Kursgevinster på FlexLån® og FlexLife® med variabel rente er skattepligtige, medmindre indfrielsen sker ved salg af boligen.

Hvis du har FlexKort® og ønsker en længere rentebinding, kan du overveje at omlægge til variabelt forrentet lån med længere rentebinding i typisk 3-5 år via enten FlexLån® eller FlexLife® eller gå helt over i et fastforrentet lån. Her må du veje omkostningerne ved at omlægge op mod den tryghed i økonomien, en længere rentebinding kan give. 

Skal jeg omlægge til et lån med fast rente?

Vi anbefaler ikke en konvertering ud af FlexLån®, FlexKort® eller FlexLife® med variabel rente til et fastforrentet lån. 

Har du i dag et lån med variabel rente, er der tale om en kendt risiko, og du bør have luft i økonomien til at håndtere stigende renter. Dertil ved ingen, om det kan betale sig at omlægge nu, hvor de lange renter allerede er steget en hel del. 

Er du alligevel bekymret over renteudviklingen og den fremtidige ydelse på dit realkreditlån ved stigende renter, kan omlægning dog godt være relevant. Overvejer du at ændre din lånestrategi, bør du tale med en rådgiver.  

Skal jeg gøre noget nu, eller skal jeg vente?

Generelt giver det ikke mening at omlægge et variabelt forrentet lån til et andet lån med variabel rente, og vi anbefaler heller ikke konvertering til et fastforrentet lån.

Overvejer du at ændre på dit FlexLån® eller FlexLife med variabel rente®, anbefaler vi, at du venter til næste rentetilpasning og så undersøger dine muligheder. Dels er det dyrere at omlægge mellem to rentetilpasninger. Dels vil det være ren spekulation, da ingen kan spå om rentens udvikling. 

Hvis det skal give mening at omlægge dit FlexLån® eller FlexLife® med variabel rente, før det skal rentetilpasses – så skal det ske i erkendelse af, at du har brug for større sikkerhed i din boligøkonomi og derfor vil skifte til et fastforrentet lån her og nu. Eller alternativt, at du selv har klare holdninger til den fremtidige renteudvikling og er villig til at handle derefter.

Overvejer du at omlægge fra FlexKort® til et lån, hvor du kan binde renten længere, så tag en snak med din rådgiver om mulighederne. En længere rentebinding kan give ro i maven, men hvis renten begynder at falde, vil der gå længere tid, før du få gavn af det.       

Kan jeg opkonvertere mit lån og skære noget af restgælden?

Opkonvertering er ikke relevant for dig, der har et lån med variabel rente. 

Hvis du i dag har et fastforrentet lån med en relativ lav rente, kan du overveje at omlægge lånet og skære en bid af din restgæld. Når renten stiger, falder kursen nemlig på obligationerne bag det fastforrentede lån, så du kan indfri det for mindre, end du skylder. Bagefter kan du optage et nyt fastforrentet lån med højere rente (opkonvertering) eller skifte til lån med variabel rente (skrå konvertering). 

Både opkonvertering og skrå konvertering er spekulativt, da omlægningen kun giver gevinst, hvis renten falder igen inden for en bestemt tidshorisont – eller de variable renter ikke stiger yderligere efter en skrå konvertering. Det er der ingen garanti for, og sker det ikke, vil den højere rente langsomt spise gevinsten op. 

Læs også artiklen "Læg om til højere rente og skær ned i din gæld"

Bliv kunde hos Realkredit Danmark

Tal med os om lån til bolig og få en klar anbefaling. Det koster ikke noget at spørge. Vi kan hjælpe, når du har tid - også aften og weekend. 

Se, hvad du får hos os

Regn på omlægning af dit lån 

Har du lån hos os, kan du hurtigt regne på, om det kan betale sig at omlægge dit realkreditlån. Når du logger ind, har vi dine tal klar.

Log ind og regn på dit lån

Fik du svar på dine spørgsmål?

Vi vil meget gerne hjælpe dig, hvis du har spørgsmål, du ikke fik svar på her. Du er altid velkommen til at kontakte os og få et godt råd. Book et møde eller ring på 70 15 15 16.