Book møde
Beregn
Nyheder

Skal du gøre noget med dit FlexLån® eller FlexLife®, når renterne stiger?

Stigende renter bekymrer en del boligejere med variabel rente på realkreditlånet, og flere er i tvivl om, de skal ændre på deres lån eller ej. Se, hvad Realkredit Danmarks cheføkonom råder til. 

14 juni - 2022

Boligejerne har i mange år haft glæde af faldende renter. Men nu stiger renterne, og det er svært at spå om, hvor højt op de kommer. Derfor overvejer en del boligejere med FlexLån® KFlexLån® T eller FlexLife® med variabel rente nu, om de bør ændre på deres lån. 

”Vi får en del kald på telefonerne, for det skærper selvfølgelig opmærksomheden på ens boligøkonomi, når renterne ændrer sig markant. Det så vi, da renterne faldt – og vi ser det nu, hvor de stiger igen,” siger Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom i Realkredit Danmark.

Han vurderer, at de fleste boligejere med variabel rente på realkreditlånet har økonomien til at klare stigningerne. For netop på grund af risikoen kræver både FlexLån® og FlexLife® med variabel rente, at du har plads i budgettet til at håndtere stigende renter.

Selv om renten har ligget lavt, har boligejerne de seneste år skullet have råd til en rente på 4 % for at få adgang til lån med variabel rente. 

Mærk efter inden næste rentetilpasning
”Det er selvsagt forskelligt, hvor stor elastik der er i økonomien, og hvordan man har det i maven med den uklarhed, der er i markedet nu. Men generelt kan mange boligejere trods alt glæde sig over, at de har haft gavn af lave renter i en årrække, og mange sidder stadig med en meget lav rente over de kommende år,” siger Christian Hilligsøe Heinig.

Hvis de stigende renter bekymrer dig, kan det typisk bedst betale sig at ændre på dit lån op til en rentetilpasning. Her kan du fx låse renten på lånet i en 5-årig periode, eller du kan omlægge til et lån med fast rente. 

”Du skal mærke efter, om du stadig har det godt med variabel rente, og så selvfølgelig vurdere om dit budget har god plads til, at renten kan stige yderligere. Hvis det ikke er tilfældet, så snak med en rådgiver om dine muligheder, når næste rentetilpasning nærmer sig.”  

Skal dit lån rentetilpasses 1. januar 2023?

Se vores råd her, hvis dit FlexLån® skal rentetilpasses eller dit FlexLife® skal refinansieres

Få cheføkonomens svar på de mest stillede spørgsmål

Hvor meget dyrere bliver mit lån?

Renten på dit FlexLån® eller FlexLife® med variabel rente er låst fast indtil næste rentetilpasning. Det er ikke muligt at forudsige præcis, hvor meget renten og dermed ydelsen på dit lån vil stige. Det afhænger af renteudviklingen. 

Du løbende følge renteudviklingen her på rd.dk.

Har du lån hos os, kan du logge ind og bruge vores omlægningsberegner. Her kan du hurtigt få en ide om, hvordan din ydelse vil være ved de aktuelle renteniveauer.

Kan jeg sikre mit variabelt forrentede lån, når renten stiger?

Når dit lån skal rentetilpasses, kan du vælge at binde renten i en længere periode, end du tidligere har gjort. Fx i 3 eller 5 år. Ændringen kan du lave uden at omlægge lånet. Det koster et gebyr. 

I månederne op til en rentetilpasning har du også mulighed for at lave en fastkursaftale på dit FlexLån® eller FlexLife® med variabel rente. Her låser du din rente fast med det samme og behøver ikke at vente på auktionerne. En fastkursaftale koster også et gebyr, og der er ikke garanti for, at du ender med en lavere rente. Men det er en mulighed, hvis du vil være tryggere ved at kende renten på forhånd.

Skal jeg omlægge til et andet lån med variabel rente?

Uanset om du har FlexLån® eller FlexLife® med variabel rente giver det ikke mening at omlægge til et andet lån med variabel rente.

Med de stigende renter vil du muligvis kunne få en kursgevinst, men den modsvares af en højere rente på det nye lån. Dertil kommer også omkostninger forbundet med omlægningen, og at en kursgevinst beskattes.

Kursgevinster på FlexLån® og FlexLife® med variabel rente er skattepligtige, med mindre indfrielsen sker ved salg af boligen.

Skal jeg omlægge til et lån med fast rente?

Vi anbefaler ikke en konvertering ud af FlexLån® eller FlexLife® med variabel rente til et fastforrentet lån. 

Har du i dag et lån med variabel rente, er der tale om en kendt risiko, og du bør have luft i økonomien til at håndtere stigende renter. Dertil ved ingen, om det kan betale sig at omlægge nu, hvor de lange renter allerede er steget en hel del. 

Er du alligevel bekymret over renteudviklingen og den fremtidige ydelse på dit realkreditlån ved stigende renter, kan omlægning dog godt være relevant. Overvejer du at ændre din lånestrategi, bør du tale med en rådgiver.  

Skal jeg gøre noget nu, eller skal jeg vente?

Generelt giver det ikke mening at omlægge et dit variabelt forrentede lån til et andet lån med variabel rente, og vi anbefaler heller ikke konvertering til et fastforrentet lån.

Overvejer du at ændre på dit lån, anbefaler vi, at du venter til næste rentetilpasning og så undersøger dine muligheder. Dels er det dyrere at omlægge mellem to rentetilpasninger. Dels vil det være ren spekulation, da ingen kan spå om rentens udvikling. 

Hvis det skal give mening at omlægge dit FlexLån® eller FlexLife® med variabel rente, før det skal rentetilpasses – så skal det ske i erkendelse af, at du har brug for større sikkerhed i din boligøkonomi og derfor vil skifte til et fastforrentet lån her og nu. Eller alternativt, at du selv har klare holdninger til den fremtidige renteudvikling og er villig til at handle derefter.

Kan jeg opkonvertere mit lån og skære noget af restgælden?

Opkonvertering er ikke relevant for dig, der har et lån med variabel rente. 

Hvis du i dag har et fastforrentet lån med en relativ lav rente, kan du overveje at omlægge lånet og skære en bid af din restgæld. Når renten stiger, falder kursen nemlig på obligationerne bag det fastforrentede lån, så du kan indfri det for mindre, end du skylder. Bagefter kan du optage et nyt fastforrentet lån med højere rente (opkonvertering) eller skifte til lån med variabel rente (skrå konvertering). 

Både opkonvertering og skrå konvertering er spekulativt, da omlægningen kun giver gevinst, hvis renten falder igen inden for en bestemt tidshorisont – eller de variable renter ikke stiger yderligere efter en skrå konvertering. Det er der ingen garanti for, og sker det ikke, vil den højere rente langsomt spise gevinsten op. 

Læs også artiklen "Læg om til højere rente og skær ned i din gæld"

Følg med i kurser og renter

Se de aktuelle kurser og renter på vores realkreditlån. Vi opdaterer tallene alle hverdage omkring kl. 9, 12 og 15, dog ikke på banklukkedage.

Vis kurser og renter

Regn på omlægning af dit lån 

Har du lån hos os, kan du hurtigt regne på, om det kan betale sig at omlægge dit realkreditlån. Når du logger ind, har vi dine tal klar. 

Log ind og regn på dit lån

Fik du svar på dine spørgsmål?

Vi vil meget gerne hjælpe dig, hvis du har spørgsmål, du ikke fik svar på her. Du er altid velkommen til at kontakte os og få et godt råd. Book et møde eller ring på 70 15 15 16.