Fejl ved opkrævning af rykker- og inkassogebyrer og renter på rykkergebyrer

Opdateret  28. dec 2023

Danske Bank har i forbindelse med en gennemgang af bankens processer og systemer desværre konstateret, at man uretmæssigt har opkrævet renter på rykkergebyrer og for mange rykkergebyrer i samme periode. Efterfølgende har banken også identificeret, at man har opkrævet rykkergebyrer med for korte mellemrum. Fejlene er opstået, fordi banken ikke fik tilpasset systemerne, da renteloven blev ændret i 2005. 

I Realkredit Danmark har vi konstateret lignende problemstillinger. Samtidig har vi i nogle tilfælde uretmæssigt opkrævet inkassogebyrer. 

Kunder, der uretmæssigt er blevet opkrævet rykkergebyrer eller renter på rykkergebyrer, får naturligvis det beløb, der er opkrævet for meget, tilbage sammen med en kompensation for den tid, de ikke har haft beløbet til rådighed. 

Q&A

Du skal ikke gøre noget. Vi kontakter alle berørte kunder så hurtigt som muligt. Vi vil sørge for, at alle kunder får det beløb tilbage, vi har opkrævet for meget, sammen med en kompensation for den tid, de ikke har haft beløbet til rådighed.
Hvis der er betalt renter på rykkergebyrer, eller vi uretmæssigt har opkrævet rykker- og/eller inkassogebyrer, tilbagebetaler vi det beløb, vi har opkrævet for meget. Desuden udbetaler vi en kompensation for den tid, beløbet ikke har været til rådighed. Kompensationen for tid har vi beregnet ud fra, hvor lang tid der er gået fra betalingen af renter på rykkergebyret eller rykkergebyret, og til vi refunderer det beløb, vi har opkrævet for meget.

Modtager du kompensation for renter på rykkergebyrer, skal du være opmærksom på, at det samlede udbetalte beløb er skattepligtigt i udbetalingsåret og skal oplyses i rubrik 20 ‘Anden personlig indkomst’ på årsopgørelsen. Tilsvarende skal virksomheder oplyse beløbet på oplysningsskemaet. 

Får du et beløb tilbage, fordi vi uretmæssigt har opkrævet rykkergebyrer, er det kun kompensationen for den tid, beløbet ikke har været til rådighed, der er skattepligtigt og derfor skal oplyses på årsopgørelsen eller i oplysningsskemaet.

Siden den 1. juli 2001 har reglerne været følgende:

  • Som kunde skal du som udgangspunkt have en frist på minimum 10 dage til at indfri forfalden gæld, uden at der pålægges yderligere omkostninger (ifølge inkassolovens § 10).
  • Et rykkergebyr kan opkræves, når der med rimelig grund sendes en skrivelse om påmindelse (rykker) for betaling af et forfaldent beløb (rentelovens § 9b - tidligere § 9a). For at kunne rykke for betaling "med rimelig grund" skal kravet være forfaldent og bestå. Samtidig må det ikke skyldes forhold hos kreditor, at der ikke er betalt til tiden. Indsigelser kan desuden gøre afsendelsen af nye rykkere ubegrundet. Det betyder også, at flere krav med forfald omkring det samme tidspunkt skal inddrives samlet.
  • Der kan maksimalt opkræves tre rykkergebyrer i samme sag for en vedvarende misligholdelse i samme skyldforhold, og rykkerne skal være sendt med mindst 10 dages mellemrum. Et rykkergebyr må højst være på 100 kr.
Et inkassogebyr er en omkostning, der kan opkræves, når en sag med rimelig grund overdrages til tredjemands eksterne inddrivelse f.eks. et inkassobureau. Inkassogebyret må maksimalt være på 100 kr. (rentelovens § 9b).
Opkrævningen af nye rykkergebyrer blev stoppet i september 2020. For at sikre, at denne fejl ikke sker igen, bliver vores IT-system rettet, så der ikke opkræves renter på rykkergebyrer.