Book møde
Beregn

Fastforrentede lån: Årgangsskifte den 31. august 2023

Der er årgangsskifte på obligationerne bag fastforrentede obligationslån, kontantlån og FlexLife® KR lån den 31. august 2023.


Et årgangsskifte betyder, at der lukkes ned for udstedelse i de obligationsårgange, vi har kendt gennem de seneste tre år, og den 1. september åbnes der op for nye obligationsårgange. Hvor eksempelvis den 30-årige obligation aktuelt har udløb i år 2053, så vil udløbsdatoen for en sådan obligation være i år 2056 efter den 31. august.

 

Når der åbnes nye obligationsårgange, vil disse typisk handle til lavere kurser end på de aktuelle obligationer. Det skyldes, at der går yderligere 3 år, før investor får sine penge hjem, og denne længere periode tager investor sig betalt for.

 

Vi forventer, at kursen på en 30-årig obligation vil være cirka 1 kurspoint lavere på den nye obligation. Med et uændret renteniveau vil hovedstolen dermed blive cirka kr. 10.000 kroner højere og den månedlige ydelse cirka kr. 60 højere, hvis du får udbetalt et lån på 1 mio. kroner og i den nye årgang frem for den gamle. 


Skal du optage et nyt fastforrentet lån, kan det give god mening at få udbetalt lånet i den eksisterende årgang, dvs. senest den 4. september. Grunden til at du kan få udbetalt lånet i den nuværende obligation frem til 4. september og ikke kun til 31. august er, at ved en udbetaling den 4. september handler vi obligationen den 31. august, dvs. på sidste dag for udstedelse.

Ved udbetaling i den nuværende obligation får du en bedre kurs på lånet, da vi forventer, at kursen på den nye årgang vil være lidt lavere. Det kræver i sagens natur, at du har mulighed for at få lånet udbetalt senest den 4. september.

Har du et lånetilbud, som du ønsker udbetalt i den nuværende årgang, skal vi modtage dokumenterne fra dig inden den 21. august 2023.


Nedenstående obligationer lukker for udstedelse den 31. august. Det er ikke alle obligationer nedenfor, som vil blive erstattet med en ny årgang. Vi forventer eksempelvis ikke at åbne en ny 30-årig 0,5 % obligation.

 

ISINkode KuponrenteLåntype  Udløb
10-årige obligationer
DK0004616950  -0.50 %Fastforrentet 01.10.2033
DK0004616521  0.00 %Fastforrentet 01.10.2033
DK0004622685  1.00 %Fastforrentet 01.10.2033
15-årige obligationer 
DK00046168770.00 % Fastforrentet01.10.2038
DK00046164480.50 % Fastforrentet01.10.2038
DK00046227681.50 % Fastforrentet01.10.2038
 20-årige obligationer
DK00046188160.00 %Fastforrentet01.10.2043
DK00046163640.50 %Fastforrentet01.10.2043
DK00046191111.00 %Fastforrentet01.10.2043
DK00046221721.50 %Fastforrentet01.10.2043
DK00046222552.00 %Fastforrentet01.10.2043
DK00046232203.00 %Fastforrentet01.10.2043
 30-årige obligationer
DK00046166040.50 %Fastforrentet01.10.2053
DK0004616281 1.00 %Fastforrentet01.10.2053
DK00046194671.50 %Fastforrentet01.10.2053
DK00046220992.00 %Fastforrentet01.10.2053
DK00046228422.50 %Fastforrentet01.10.2053
DK00046229253.00 %Fastforrentet01.10.2053
DK00046236594.00 %Fastforrentet01.10.2053
DK00046238165.00 %Fastforrentet01.10.2053
DK00046244676.00 %Fastforrentet01.10.2053
DK00046187330.50 %Fastforrentet, afdragsfri01.10.2053
DK00046160181.00 %Fastforrentet, afdragsfri01.10.2053
DK00046193841.50 %Fastforrentet, afdragsfri01.10.2053
DK00046201272.00 %Fastforrentet, afdragsfri01.10.2053
DK00046223392.50 %Fastforrentet, afdragsfri01.10.2053
DK00046230633.00 %Fastforrentet, afdragsfri01.10.2053
DK00046237334.00 %Fastforrentet, afdragsfri01.10.2053
DK00046240385.00 %Fastforrentet, afdragsfri01.10.2053
DK00046245416.00 %Fastforrentet, afdragsfri01.10.2053
DK00046167941.00 %FlexLife® KR01.10.2053
DK00046190381.50 %FlexLife® KR01.10.2053
DK00046196242.00 %FlexLife® KR01.10.2053
DK00046224122.50 %FlexLife® KR01.10.2053
DK00046231473.00 %FlexLife® KR01.10.2053
DK00046233034.00 %FlexLife® KR01.10.2053


Nedenstående obligationer er åbnet for udstedelse. Bemærk, at det fortsat kan være en god ide at få et nyt lån udbetalt i den gamle årgang, så længe det er muligt.

 

ISINkode KuponrenteLåntype  Udløb
10-årig obligation
DK0004626751 3 %Fastforrentet 01.10.2036
20-årig obligation
DK00046268354 % Fastforrentet01.10.2046
 30-årig obligation
DK00046271304 %Fastforrentet01.10.2056
DK00046269185 %Fastforrentet01.10.2056
DK00046270565 %Fastforrentet, afdragsfri01.10.2056
DK00046264055 %FlexLife® KR01.10.2056