Book møde
Beregn

Boligejere over 50 år ønsker plus på frihed og nye boligdrømme

Er du over 50 år og drømmer om at skifte bolig, er du bestemt ikke alene. Nye tal viser, at hver tredje af de mere modne boligejere har en forventning om at flytte inden for de næste ti år.

25 marts - 2024
I en ny analyse har Realkredit Danmark med hjælp fra analyseinstituttet YouGov set nærmere på boligejere over 50 år og deres boligplaner i fremtiden. 

Ifølge Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark, afspejler aldersspændet i undersøgelsen naturligvis, at de adspurgte befinder sig forskellige steder i livet, med forskellige behov og overvejelser. 

”Fælles for boligejerne over 50 år er dog, at deres valg og ønsker har stor betydning for udviklingen og de tendenser, vi ser på boligmarkedet”, siger Christian Hilligsøe Heinig. 

Særligt lejeboligen er i høj kurs
Ifølge Christian Hilligsøe Heinig viser undersøgelsen tydeligt, at der for mange er et klart ønske om at skifte parcelhuset ud med en mindre bolig. Undersøgelsen viser, at en lejebolig står øverst på ønskelisten for hver tredje, der ser sig selv flytte inden for de næste ti år. På andenpladsen kommer parcelhuset med en andel på 18 procent. Det er dog knap så imponerende med tanke på, at hele 75 procent af boligejerne i undersøgelsen, der overvejer at flytte indenfor de næste ti år, i dag allerede bor i parcelhus.  

”Mange foretrækker en lejebolig, men det kan også være en ejerlejlighed eller en andelsbolig. Kun ganske få har et sommerhus i kikkerten, til trods for at det er blevet nemmere at anvende sit sommerhus som helårsbolig.

Blot tre procent kan forestille sig at flytte mere permanent i sommerhus. Tallet i Region Sjælland er dog en del højere end resten af landet. Og ifølge Christian Hilligsøe Heinig skyldes det først og fremmest, at Region Sjælland fylder en stor del af det samlede sommerhusmarked, og der er en tydelig tendens til, at boligejerne ejer sommerhus i samme region de bor i. Det hiver automatisk andelen op af potentielle sommerhusejere i regionen, der kan overveje at bruge det som helårsbolig. Endvidere trækker det også i samme retning, at sommerhusene her ikke ligger så langt væk fra større byområder, og dermed er knapt så isolerede. 

Mindre vedligehold betyder mere frihed
Særligt ønsket om en bolig med mindre vedligehold vejer tungt i argumentet for en fremtidig flytning. 

”En mindre bolig uden trapper og behov for stor rengøring eller havearbejde skaber tryghed og frigiver tid til personlige interesser, familie og venner. Denne tendens giver anledning til refleksion over, om der kan være behov for flere ældrevenlige lejeboliger fremadrettet”, vurderer Christian Hilligsøe Heinig.

Endeligt peger næsten hver tredje boligejer på, at det også spiller en vigtig rolle at få frigivet sin friværdi og få penge ud, som ellers er bundet i mursten. Særligt de 50-59-årige har en interesse i dette – her angiver 35 procent realisering af friværdi i boligen som en af de tre vigtigste grunde til at flytte. Det gælder ”kun” 29 procent for de andre aldersgrupper.

Mange er glade præcist, hvor de er
Selvom mange boligejere over 50 år forventer, at den nære fremtid involverer en flytning, er der stadig en stor gruppe med en lang tidshorisont i deres nuværende bolig, helt præcist 43 procent. 

”Det skinner igennem, at mange er særdeles glade for deres nuværende bolig og opfatter den som velegnet - også i fremtiden. En del boligejere er dog i sagens natur i tvivl om, hvordan deres behov og fremtidsplaner udvikler sig”, siger Christian Hilligsøe Heinig.

Han peger på, at hele 23 procent svarer ”ved ikke” til spørgsmålet om, hvorvidt de vil flytte inden for de kommende 10 år. I Region Hovedstaden er tvivlen mindst med 20 procent, hvor tallet er oppe på 29 procent i Nordjylland.
 

Læs hele analysen

Nyt om bolig

Christian Hilligsøe Heinig er cheføkonom i Realkredit Danmark og skriver om realkreditlån, renteudvikling og boligmarkedet.