Book møde
Beregn
Aktuelt & anbefalinger

Refinansiering af FlexKort®

Den 1. juli 2023 skal en af Realkredit Danmarks FlexKort® obligationer refinansieres. Det gælder FlexKort® med et rentetillæg på 0,28 %-point.
Har du et lån, der skal refinansieres, får du et brev fra os i løbet af uge 13, hvor du kan se, hvad det betyder for netop dit lån.

Hvad betyder en refinansiering for dig?
Rent praktisk betyder en refinansiering ikke så meget for dig. Dit lån fortsætter som planlagt efter refinansieringen, og renten bliver fortsat fastsat 2 gange om året – pr. 1. januar og 1. juli.

Har du ingen ønsker om at ændre dit lån, skal du derfor ikke foretage dig noget. I slutningen af juni får du et brev fra os, hvor du kan se den nye rente, der gælder for dit lån fra den 1. juli 2023.

Ønsker du at omlægge eller indfri dit lån?
Har du planer om at omlægge eller indfri dit lån helt eller delvist, kan det være en fordel at gøre det ved en refinansiering. Her kan du nemlig indfri til kurs 100. I så fald skal du opsige lånet senest den 28. april 2023. 

Du kan dog altid indfri lånet til markedskurs. 

Overvej, om du har det rette lån
Selvom refinansieringen praktisk set ikke betyder ret meget for dig, kan du alligevel bruge denne anledning til at overveje, om du har det rette lån. Måske er det tid til at overveje at udnytte de fortsat lave renter til at få et lån med mere rentesikkerhed eller større fleksibilitet? 

Hvad er en refinansiering?
En refinansiering betyder, at obligationen bag et lån udløber. Realkredit Danmark skal derfor sælge nye obligationer for at have penge til, at dit lån kan fortsætte til det aftalte udløbstidspunkt. 

I praksis sælger vi obligationerne på en auktion. Der åbnes ikke en ny obligation, men FlexKort® refinansieres over i eksisterende obligation, som udløber 1. juli 2026, hvor rentetillægget af Realkredit Danmark er fastsat til 0,60%. Det betyder at investorerne byder på en kurs ved auktionen.

Hvordan og hvornår fastsættes renten?
Renten på dit FlexKort® består dels af det nævnte rentetillæg, der fastsættes af investorerne, dels af referencerenten, der følger den såkaldte 6 måneders CITA-rente. 

CITA står for Copenhagen Interbank Tomorrow/Next Average, og det er en såkaldt referencerente for den gennemsnitlige rente på bankernes egne lån i kroner til hinanden. 

Den nye rente, der gælder fra 1. juli eller 1. januar, bliver fastsat den 4. sidste bankdag inden den 1. juli og 1. januar. 

Denne gang vil vi altså kende den endelige rente den 27. juni 2023, hvor renten bestemmes ud fra den aktuelle 6 måneders CITA-rentesats tillagt rentetillægget.