Book møde
Beregn
Aktuelt & anbefalinger

Refinansiering af FlexKort® pr. 1 juli 2024

Har du et lån, der skal refinansieres, får du brev fra os i god tid, så du kan se, hvad det betyder for netop dit lån.

14 marts - 2024

Den 1. juli 2024 skal en af Realkredit Danmarks FlexKort® obligationer refinansieres. Det gælder FlexKort® med et rentetillæg på 0,37 %-point.

Har du et lån, der skal refinansieres, får du et brev fra os i løbet af uge 12, hvor du kan se, hvad det betyder for netop dit lån.

Hvad betyder en refinansiering for dig?
Rent praktisk betyder en refinansiering ikke så meget for dig. Dit lån fortsætter som planlagt efter refinansieringen, og renten bliver fortsat fastsat 2 gange om året – pr. 1. januar og 1. juli.

Har du ingen ønsker om at ændre dit lån, skal du derfor ikke foretage dig noget. I slutningen af juni får du et brev fra os, hvor du kan se den nye rente, der gælder for dit lån fra den 1. juli 2024.

Ønsker du at omlægge eller indfri dit lån?
Har du planer om at omlægge eller indfri dit lån helt eller delvist, kan det være en fordel at gøre det ved en refinansiering. Her kan du nemlig indfri til kurs 100. I så fald skal du opsige lånet senest den 30. april 2024. 

Du kan dog altid indfri lånet til markedskurs. 

Ikke kunde hos os? Vi kan stadig hjælpe.
Book møde om boliglån 

Overvej, om du har det rette lån
Selvom refinansieringen praktisk set ikke betyder ret meget for dig, kan du alligevel bruge denne anledning til at overveje, om du har det rette lån. Måske er det tid til at overveje at udnytte de fortsat lave renter til at få et lån med mere rentesikkerhed eller større fleksibilitet? 

Se alle vores realkreditlån her
Læs om Danske Bolig Fri hos Danske Bank

Hvad er en refinansiering?
En refinansiering betyder, at obligationen bag et lån udløber. Realkredit Danmark skal derfor sælge nye obligationer for at have penge til, at dit lån kan fortsætte til det aftalte udløbstidspunkt. 

Realkredit Danmark fastlægger løbetiden på nye obligationer med henblik på at opnå de bedste vilkår. Obligationen bliver solgt på auktion, hvor investorerne byder på det rentetillæg, som skal betales sammen med referencerenten. Da lånet er variabelt forrentet, kan renten og dermed også ydelsen på lånet stige eller falde ved hver refinansiering og efterfølgende rentefastsættelser. 

Den nye obligation bliver solgt på auktion i maj måned. Vi har fastsat den nye obligations løbetid til 4 år og det betyder, at den udløber den 01.07.2028. Investorerne fastsætter tillægget. Den nye obligation giver mulighed for at renten kan blive lavere end 0 %.

Hvordan og hvornår fastsættes renten?
Renten på dit FlexKort® består dels af det nævnte rentetillæg, der fastsættes af investorerne, dels af referencerenten, der følger den såkaldte 6 måneders CITA-rente. 

CITA står for Copenhagen Interbank Tomorrow/Next Average, og det er en såkaldt referencerente for den gennemsnitlige rente på bankernes egne lån i kroner til hinanden. 

Fra og med 1. februar 2023 fastsættes CITA-renten på baggrund af 6-måneders DESTR tillagt 0,19%-point. Fra og med 1. januar 2026 bortfalder tillægget på de 0,19%-point i beregningen af CITA-renten.

Den nye rente, der gælder fra 1. juli eller 1. januar, bliver fastsat den 4. sidste bankdag inden den 1. juli og 1. januar. 

Denne gang vil vi altså kende den endelige rente den 25. juni 2024, hvor renten bestemmes ud fra den aktuelle 6 måneders CITA-rentesats tillagt rentetillægget. 

Bliv kunde

Tal med os om lån til bolig og få klare anbefalinger. Det koster ikke noget at spørge. Vi kan hjælpe, når du har tid - også aften og weekend.

Se, hvad du får hos os

Vil du ændre på dit lån?

Tal med os i god tid før d. 30. april, hvis du fx overvejer at binde renten længere eller omlægge dit lån. Book et møde eller ring til os på 70 15 15 16.

Book møde