Book møde
Beregn
Realkredit danmark

Om Realkredit Danmark

Realkredit Danmark tilbyder markedets bredeste udvalg af realkreditlån. Her kan du se, hvem vi er, og hvordan vi er organiseret. Læs også vores historie – den begynder for over 200 år siden.

Hvem er Realkredit Danmark?

Realkredit Danmark finansierer boliger og ejendomme. Vi er et af Danmarks største realkreditinstitutter og en del af Danske Bank-koncernen. 

Vores kerneydelse et bredt udvalg af realkreditlån til både private kunder og erhvervskunder.  

Vi rådgiver bl.a. private kunder om lån til ny bolig og omlægning af lån. Og vi tilbyder specialiseret rådgivning om ejendomsbelåning til alle typer erhvervskunder.  

Via Danske Bank-koncernen kan vi desuden hjælpe vores kunder med alt fra bank, pension og investering til forsikring og køb og salg af bolig.

Koncernstruktur

Realkredit Danmark A/S er ejet af Danske Bank A/S. Ejendomsmæglerkæden home er et datterselskab til Realkredit Danmark.

Vedtægter for Realkredit Danmark A/S 

Realkredit Danmark A/S
København 
Aktiekapital: 630 mio. kr.
100 procent ejet af Danske Bank A/S

home a/s
København
Aktiekapital: 15 mio. kr.
100 procent ejet af Realkredit Danmark

Bestyrelse

Christian Bornfeld
Formand

Magnus Thor Agustsson
Næstformand

Linda Fagerlund

Peter Smith

Jesper Koefoed

Christian Hilligsøe Heinig,
Indvalgt som repræsentant for medarbejderne
 
Majken Hammer Sløk,
Indvalgt som repræsentant for medarbejderne

Se Realkredit Danmarks Revisionsudvalg i punktet "Revisionsudvalg"

Direktion


Kamilla Hammerich Skytte
Administrerende direktør

Formand for bestyrelsen i home a/s
Formand for bestyrelsen i Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse
Medlem af bestyrelsen i Realkreditrådet
Medlem af bestyrelsen i Danske Hypotek

Bjarne Aage Jørgensen
Direktionsmedlem

Ledende medarbejdere

Business Risk & Governance
Helle Meineche
Head of Business Risk & Governance
Mail: mei@rd.dk
Tlf: +45 21 55 87 42.

Ejendomsvurdering
Anette Søgaard Troelsen
Underdirektør
Mail: antro@rd.dk
Tlf: +45 45 13 95 49

Compliance
Peter Brun
Head of Compliance
Mail: pebru@rd.dk
Tlf: +45 45 13 66 31 

Risk Management
Robert Wagner
Head of Risk Management
Mail: rwag@rd.dk
Tlf.: + 45 21 84 81 48

home a/s
Jens Peter Jensen
Interim Administrerende direktør

Storkunder Ejendomme
Bjarne Aage Jørgensen
Direktør
Mail: bjj@rd.dk
Tlf: +45 45 13 21 62

Kredit
Niels Tang Sørensen 
Underdirektør
Mail: nisre@danskebank.dk 
Tlf: +45 45 13 76 52

RD Bæredygtighed
Carsten Nymann
Underdirektør
Mail: cnh@rd.dk
Tlf: +45 45 13 21 03

Realkreditprodukter
Thais Lærkholm Jensen
Underdirektør
Mail: thaj@rd.dk

Intern Revision
Stina Kjellström
Head of Group Internal Audit
Mail: stikj@danskebank.dk

Se vores organisationsdiagram (pdf)

Revisionsudvalg

Revisionsudvalget er etableret i henhold til Revisionslovens §31 m.fl.

Opgaver
Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-, revisions- og sikkerhedsmæssige forhold. Det drejer sig om forhold, som bestyrelsen, udvalget selv, den interne revisionschef eller den eksterne revision ønsker gennemgået nærmere, før sagen fremlægges for bestyrelsen. Udvalget afholder som udgangspunkt seks møder om året.

Medlemmer
Jesper Koefoed*
Formand

Peter Smith

Udvalget afholdt 6 møder i 2021.

I perioden 1. januar – 21. juli 2021 var Jesper Koefoed og Claus Harder medlemmer af Revisionsudvalget. I denne periode blev der afholdt 4 møder. Jesper Koefoed og Claus Harder deltog i alle 4 møder.

I perioden 22. juli 2021 – 31. december 2021 var Jesper Koefoed og Line Munkholm Haukrogh medlemmer af Revisionsudvalget. I denne periode blev der afholdt 2 møder. Jesper Koefoed deltog i begge møder, mens Line Munkholm Haukrogh ikke deltog i møderne.

* En samlet bestyrelse har besluttet at udpege Jesper Koefoed til kvalificeret medlem af revisionsudvalget. Jesper Koefoed er Cand.Merc.Aud fra CBS i 1989 og har siden 1992 praktiseret som statsautorisret revisor, men har fra juli 2019 deponeret sin beskikkelse og påbegyndt en bestyrelseskarriere. Han har betydelig erfaring med revision og rådgivning af især store virksomheder og corporate governance, og herunder med arbejdet i Revisionsudvalg. Han har tillige betydelig dansk og international ledelseserfaring fra revisions-og konsulentbranchen og har nu bestyrelseshverv i flere danske selskaber.

På baggrund af kvalifikationerne, er det bestyrelsens opfattelse, at Jesper Koefoed kan foretage en selvstændig vurdering af, om Realkredit Danmark-koncernens regnskabsaflæggelse, interne kontrol, risikostyring og lovpligtige revision er tilrettelagt og gennemført på en hensigtsmæssig måde set i forhold til koncernens størrelse og kompleksitet.

Kommissorium

Realkredit Danmarks historie 

Realkredit Danmark er i dag et af Danmarks største realkreditinstitutter med hovedsæde i København. Det hele startede for mere end 200 år siden.

1795: Københavns Brand
Efter den store brand var en fjerdedel af Københavns indbyggere hjemløse. Da der skulle rejses penge til at genopbygge byen, opstod Kreditkassen for Husejere i Kjøbenhavn 1797. Det var en forening af långivere – og det første eksempel på det, der senere blev til kreditforeninger.
 
1851: Østifternes Kreditforening
De første egentlige kreditforeninger blev stiftet i 1851. En af dem var Østifternes Kreditforening, der senere blev en del af Realkredit Danmark.
 
1860: Utilfredshed fører til udvikling
Kurserne på obligationer faldt støt gennem 1860’erne, og kreditforeningerne havde svært ved at tiltrække investorer. Desuden var mange utilfredse med, at Østifternes Kreditforening gav flest lån i København og Nordsjælland. 

Utilfredsheden førte til stiftelsen af Østifternes Kreditkasse og Den Danske Landmandsbank – sidstnævnte hedder i dag Danske Bank. Banken fik tilladelse til at udstede såkaldte hypoteklån. Det var lån, der lå ud over de gamle kreditforeningers lånegrænse på 60 pct. 

1895: Højere lånegrænse
Med en lånegrænse på 60 pct. kunne kreditforeningernes medlemmer hæfte solidarisk uden en reel risiko for den enkelte låntager. Men i 1895 opstod de første hypotekforeninger med en lånegrænse op til 75 pct. – de var mere risikovillige og tog en højere rente.
 
Omkring 1920 var der 13 kreditforeninger og 9 hypotekforeninger i Danmark. Begge typer foreninger var tilbageholdende med at sætte lånegrænsen yderligere i vejret. 
 
1970: Kreditforeningen Danmark
I 1970 kom en ny realkreditlov, som satte den typiske løbetid ned til 30 år og gjorde det muligt for låntagerne at få alle deres realkreditlån i samme kreditforening. Det førte til mange fusioner blandt kreditforeningerne i 1970'erne. 
 
Fire foreninger blev til Kreditforeningen Danmark. Det var: Østifternes Kreditforening, Grundejernes Hypotekforening, Provinshypotekforeningen for Danmark og Ny Jydsk Grundejer-Kreditforening.
 
1993: Realkredit Danmark 
Kreditforeningen Danmark ændrede i 1993 form og delte sig i en forening, et holdingselskab og et aktieselskab. Koncernstrukturen var sådan, at Foreningen KD ejede alle aktierne i KD Holding A/S, der igen ejede alle aktierne i realkreditinstituttet Realkredit Danmark A/S. 
 
1998: Realkredit Danmark og BG Bank fusionerer
I slutningen af 1990’erne indledte Realkredit Danmark A/S et samarbejde med BG Bank, og det fællesejede realkreditselskab, BG Kredit, blev etableret. 

I efteråret 1998 fusionerede Realkredit Danmark og BG Bank. Samtidig blev holdingselskabet Kapital Holding A/S etableret. Foreningen KD ejede ca. 60 pct. af aktierne i Kapital Holding A/S. 
 
Strategien var, at de to velkendte og respekterede selskaber skulle føres videre som selvstændige brands. Holdingselskabet skiftede siden navn til RealDanmark A/S.
 
2000: Fonden Realdania bliver til
I efteråret 2000 solgte Foreningen KD sin del af RealDanmark (Det tidligere Kapital Holding A/S) til Danske Bank. Da Realkredit Danmark A/S og BG Bank var en del af RealDanmark, var de også en del af handlen.
 
Efter salget etablerede Foreningen KD sig som fonden Realdania. Fondens formue var på knap 17 mia. kroner, som skulle bruges til velgørende formål, der kom almenvellet til gode. Realdania støtter også i dag projekter, der skal øge livskvaliteten ved at bevare og udvikle livet i og mellem husene i Danmark.
 
2001: Realkredit Danmark bliver en del af Danske Bank-koncernen
Den 1. januar 2001 blev Realkredit Danmark A/S ved fusion en del af Danske Bank-koncernen med Danske Bank A/S som moderselskab.
 
Realkredit Danmark A/S er i dag et selvstændigt brand i Danske Bank-koncernen.