Book møde
Beregn

Åbning af nye fastforrentede obligationer

Selskabsmeddelelse nummer 86/2022 - 29. september 2022

Realkredit Danmark A/S åbner nye fastforrentede, konverterbare, særligt dækket realkreditobligation (SDRO). Obligationerne har følgende karakteristika:

Nominel
rente
Serie Lånetype Lukker for
udstedelse
Udløb
 6,0% 23S Annuitet31-08-202301-10-2053
6,0% 27S

Annuitet med mulighed for

afdragsfrihed op til 10 år

31-08-2023 01-10-2053 

 

Obligationerne bliver udstedt i danske kroner fra Kapitalcenter S. De særligt dækkede realkreditobligationer vil blive benyttet til finansiering af fastforrentede lån med op til 30 års løbetid.

De Endelige vilkår på obligationerne offentliggøres via prospektmeddelelse så snart de foreligger.


Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til Lone Engell, telefon 45 13 20 41.