Book møde
Beregn

Kort beskrivelse af ordinær generalforsamling i Realkredit Danmark A/S i dag

Selskabsmeddelelse nummer 18/2023 

09 marts - 2023

Realkredit Danmark A/S har i dag kl. 09.00 afholdt ordinær generalforsamling på adressen Lersø Parkalle 100, 2100 København Ø.

Dagsordenen var som følger:

Ad punkt 1. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse:
Årsrapport 2022 blev godkendt.

Ad punkt 2. Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion:
Indstilling om decharge for bestyrelse og direktion blev godkendt. 

Ad punkt 3. Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport:
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der udbetales udbytte til aktionæren med 3.600 mio.kr.

Ad punkt 4. Forelæggelse af vederlagsrapport 2022 samt vederlagspolitik, version 2023:
Forslaget blev enstemmigt vedtaget med forbehold for endelig godkendelse af koncernens vederlagspoli-tik, version 2023 på Danske Bank A/S generalforsamling d. 16. marts 2023.

Ad punkt 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Generalforsamlingen genvalgte: 

Head of Personal Customers & FC Risk & Prevention Christian Bornfeld
Head of Commercial Real Estate Linda Fagerlund
Tribe Lead Buying & Owing Real Estate DK Peter Rüdiger Smith
CRO Magnus Thor Agustsson
Direktør Jesper Koefoed

Herudover består bestyrelsen af de medarbejdervalgte medlemmer:

Chefkonsulent, cand.polyt. Majken Hammer Sløk
Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig

Ad punkt 6. Valg af revisorer:
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisor.

Ad punkt 7. Behandling af eventuelle forslag og emner fra bestyrelse eller aktionær:
Der var ingen forslag. 

---ooo0ooo---

Efterfølgende bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S:
På det bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S, som blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlin-gen, konstituerede bestyrelsen sig med Head of Personal Customers & FC Risk & Prevention Christian Bornfeld som formand og CRO Magnus Thor Agustsson som næstformand. Revisionsudvalget består af Direktør Jesper Koefoed (formand) og Tribe Lead Buying & Owing Real Estate DK Peter Rüdiger Smith.

---ooo0ooo---


Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til Head of Business Risk & Governance Helle Meineche, tlf. 21 55 87 42.