Book møde
Beregn

Auktioner over obligationer til refinansiering af FlexKort®, RD Cibor6® og RD Euribor3®

Selskabsmeddelelse nummer 22/2023 - 23. marts 2023

Realkredit Danmark gennemfører auktioner over SDRO til refinansiering af FlexKort®, RD Cibor6® og RD Euribor3® pr. 1. juli 2023. Auktionerne vil blive afholdt den 24. og 25. maj 2023. 

Til brug for auktionerne åbner Realkredit Danmark to nye obligationer til refinansiering af henholdsvis RD Cibor6® og RD Euribor3®. Obligationen bag RD Cibor6® vil på sigt blive anvendt til lånetilbud mens obligationen bag RD Euribor3® vil blive anvendt til lånetilbud umiddelbart efter refinansieringen. 

På auktionen skal investorer byde på tillægget til CIBOR 6M og EURIBOR 3M, mens der på auktionen vedrørende FlexKort® skal bydes på kursen til DK0004626322.

De nye obligationers karakteristika fremgår af vedlagte bilag. De Endelige vilkår offentliggøres via prospektmeddelelse, så snart de foreligger.

Vedlagte bilag beskriver endvidere de nærmere vilkår for auktionerne samt de foreløbige udbudte mængder. 

De endelige udbudte mængder offentliggøres primo maj.


Direktionen


Eventuel henvendelse kan rettes til Christian Rosenstand, Head of RD Funding, på telefon 45 13 20 19.