Book møde
Beregn

Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. april 2023

Selskabsmeddelelse nummer 24/2023 - 28. marts 2023

Med virkning fra 1. april 2023 ændres kuponrenten på nedenstående obligationer til finansiering af 
RD Euribor3®, RD Stibor3®, RD Stibor3® Green, RD Nibor3®, RD Cibor6® (RO), FlexGaranti® og RenteDyk®.


Se vedlagte bilag.


Direktionen


Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Hella Gebhardt Rønnebæk, telefon 45 13 20 68.