Book møde
Beregn

Oplysning om ydelsesrækker, Realkredit Danmark A/S

Selskabsmeddelelse nummer 26/2023 - 5. april 2023

I medfør af lov om kapitalmarkeder §24 oplyses hermed om ydelsesrækker vedrørende Realkredit Danmark A/S pr. 5. april 2023. Oplysningerne fremgår af vedhæftede fil.

Ydelsesrækker vedrørende fondskoderne DK0004623147 og DK0004623303 offentliggøres når de er tilgængelige.

Download oplysningerne


For yderligere informationer om dataformat og –indhold henvises til NASDAQ OMX hjemmeside.

Med venlig hilsen

Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Hella Gebhardt Rønnebæk,

45 13 20 68.