Book møde
Beregn

Resultat af auktion over SDRO i serie 11F, 12E, 12F og 12G

Selskabsmeddelelse nummer 42/2023 - 25. maj 2023

Realkredit Danmark har afholdt auktioner over obligationer i serie 11F, 12E, 12F og 12G til refinansiering af FlexKort®, RD Cibor6® Green, RD Cibor6®  og RD Euribor3® pr. 1. juli 2023.

Resultatet af auktionerne fremgår af vedlagte bilag.


Direktionen


Eventuel henvendelse kan rettes til Christian Rosenstand, Head of RD Funding, på telefon 45 13 20 19.