Book møde
Beregn

Ændring i ledelsen i Realkredit Danmark A/S

Selskabsmeddelelse nummer 47/2022 - 19. juni 2023

Efter gensidig aftale udtræder Klaus Kristiansen af direktionen i Realkredit Danmark A/S med virkning fra 1. august 2023 og fratræder samtidig som Chief Risk Officer i selskabet for at søge nye udfordringer. I den forbindelse har ledelsen i Realkredit Danmark samtidig besluttet at adskille Chief Risk Officer-rollen fra direktionen.

Administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte udtaler: ”Jeg vil gerne takke Klaus for den kæmpe indsats, han har ydet i Realkredit Danmark gennem mere end 25 år. Der er ingen tvivl om, at Klaus med sin store viden om dansk realkredit og involvering i sektorsamarbejde har været med til at forme udviklingen af dansk realkredit. Endvidere har Klaus sat et stort præg på at få skabt et robust fundament i Realkredit Danmark for en effektiv styring af særligt de finansielle risici på kreditområdet, funding-området samt kapital- og likviditetsområdet, og han har været med til at skabe det Realkredit Danmark, vi kender i dag”. 

Robert Wagner, der har 15 års erfaring i Danske Bank-koncernen fra en række ledende stillinger indenfor risikostyring, kapital og likviditet, indtræder i rollen som Chief Risk Officer i Realkredit Danmark med virkning fra 1. august 2023. Robert Wagner står aktuelt i spidsen for området Liquidity Risk Management i Danske Bank og sidder derudover i bestyrelsen i Danske Bank-koncernens svenske og finske ejendomsfinansieringsselskaber. 


Kamilla Hammerich Skytte fortsætter: ”Jeg glæder mig samtidig over, at Robert Wag-ner har takket ja til rollen som Chief Risk Officer i Realkredit Danmark. Robert medbringer høj faglighed, evner til at skabe gode løsninger på komplekse problemstillinger og bred erfaring fra mange år i Danske Bank.” 
Hun tilføjer: ”Som den øverst ansvarlige for den uafhængige risikofunktion i Realkredit Danmark vil Robert Wagner stå i spidsen for at sikre fundamentet for værdiskabende styring af de klassiske risikoområder, men også de nye som f.eks. bæredygtighedsområdet. Jeg ser meget frem til at byde Robert velkommen til Realkredit Danmark.” 

Robert Wagner udtaler: ”Den danske realkreditmodel har eksisteret i mange år og har vist sig at være en robust model for finansieringen af boliger og erhvervsejendomme i Danmark. Den nyder stor tillid hos obligationsinvestorerne både indenfor og udenfor Danmarks grænser. Jeg glæder mig til at bidrage til at fastholde denne tillid og samtidig bidrage til at sikre en effektiv risikostyring for fremtiden i den ånd, som kendetegner hele Danske Bank-koncernen, og i takt med at den nye strategi udrulles. Jeg er både stolt og ydmyg over, at jeg er blevet tilbudt jobbet som Chief Risk Officer i Realkredit Danmark, som jeg ser som en vigtig spiller i den netop lancerede Forward ’28-strategi.” 


Ledelsen


Eventuel henvendelse kan rettes til administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte, telefon 45132077.