Book møde
Beregn

Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. juli 2023

Selskabsmeddelelse nummer 51/2023 - 27. juni 2023

Med virkning fra 1. juli 2023 ændres kuponrenten på nedenstående obligationer til finansiering af 
RD Euribor3®, RD Stibor3®, RD Stibor3® Green, RD Nibor3®, RD Cibor6®, RD Cibor6® Green og FlexKort®.


Se vedlagte bilag.


Direktionen


Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Hella Gebhardt Rønnebæk, telefon 45 13 20 68.