Book møde
Beregn

Delårsrapport 1. halvår 2023

21 juli - 2023

Resultat på 2.141 mio. kr. for 1. halvår 2023

Realkredit Danmark har i dag offentliggjort sin delårsrapport for 1. halvår 2023.

Administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte udtaler i forbindelse med regnskabet: 

”Vi har i løbet af 1. halvår oplevet en lille forbedring i salgsaktiviteten på boligmarkedet, selvom aktiviteten fortsat er på et relativt lavt niveau i et historisk perspektiv. Vi oplevede en mindre vækst i realkreditudlån, drevet af erhvervskunder, men også højere aktivitet i nyudlån til privatkunder i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal. Det fortsat lave tabsniveau vidner om, at vores kunder generelt har en meget robust økonomi. Realkredit Danmarks resultat for 1. halvår er som forventet.

Danske Bank-koncernen præsenterede i 2. kvartal sin nye strategi, som Realkredit Danmark ser frem til at være med til at eksekvere på. Strategien indebærer blandt andet et stærkt fokus på den digitale udvikling og på at hjælpe vores kunder med den bæredygtige omstilling på bolig- og ejendomsmarkedet. Samtidig har Realkredit Danmark en vigtig rolle at spille i forhold til koncernens ambitioner om at yde endnu bedre rådgivning og skabe en endnu bedre kundeoplevelse med fokus på at komme hele vejen omkring kundens økonomi. På boligområdet betyder det blandt andet, at vi vil fortsætte de senere års bestræbelser på at give kunderne den bedst mulige rådgivning og de bedst mulige lånevilkår på tværs af Danske Bank-koncernens realkredit- og bankboliglån.” 

Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Realkredit Danmark opnåede for 1. halvår 2023 et nettoresultat på 2.141 mio. kr., mod 1.899 mio. kr. i 1. halvår 2022. Stigningen var drevet af indtægterne, og kunne primært henføres til det højere renteniveau. 

 

  • Kreditkvaliteten var fortsat solid, og nedskrivninger på udlån udgjorde en indtægt på 14 mio. kr. i 1. halvår 2023 mod en indtægt på 27 mio. kr. i 1. halvår 2022. Korrektivkontoen beløb sig pr. 30. juni 2023 til 2.864 mio. kr. mod 2.912 mio. kr. pr. 31. december 2022.

 

  • Pr. 30. juni 2023 var den gennemsnitlige belåningsgrad 51 pct. mod 48 pct. ved udgangen af 2022. Stigningen, der skyldtes lavere huspriser, var som forventet og den lave belåningsgrad vidner endvidere om den solide kreditkvalitet af porteføljen.

 

  • Bruttoudlånet beløb sig til 53 mia. kr. mod 83 mia. kr. i 1. halvår 2022, som følge af lavere konverteringsaktivitet. Nominelt steg udlån med 2 mia. kr. og markedsværdireguleringen faldt med 1 mia. kr. Realkreditudlån til dagsværdi steg 1 mia. kr. i forhold til 31. december 2022 og beløb sig til 725 mia. kr. I forbindelse med konverteringer har vores kunder nedbragt den nominelle udestående gæld med 4 mia. kr. i 1. halvår 2023.

 

Realkredit Danmark forventer, at resultatet for 2023 vil være noget højere end for 2022. 

 

Læs delårsrapporten for 1. halvår 2023

 

Kontakt: Administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte, telefon 45 13 20 77