Book møde
Beregn

Auktioner over obligationer i serie 10F og 10G til refinansiering af FlexLån®

Selskabsmeddelelse nummer 70/2023 - 12. september 2023

Realkredit Danmark gennemfører auktioner over SDRO til refinansiering af FlexLån® pr. 1. januar 2024. Auktionerne i serie 10F og 10G vil blive afholdt i perioden 20. november til 24. november 2023. 

Da der kan ske ændringer af refinansieringsbeløbene og fordelingen på de enkelte årgange, fastlægges de specifikke auktionsdatoer per ISIN kode først i forbindelse med udmeldingen af de endelige mængder.

De foreløbige udbudte mængder fremgår af bilaget

De foreløbige mængder til refinansiering af FlexLån® i serie 10F og 10G vil blive opdateret ugentligt på rd.dk/Investor fra og med uge 40.

De endelige udbudte mængder og de enkelte ISIN koders specifikke auktionsdage offentliggøres i primo november.


Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til Christian Rosenstand, Head of RD Funding, på telefon 45 13 20 19.