Book møde
Beregn

Åbning af nye obligationer til finansiering af FlexLån®

Selskabsmeddelelse nummer 83/2023 - 27. oktober 2023

Realkredit Danmark vil åbne 12 nye særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) til finansiering af traditionelle FlexLån® samt 4 nye særligt dækkede realkredit-obligationer (SDRO) til finansiering af FlexLån® med statsgaranti.

Der henvises til vedlagte bilag for yderligere oplysninger om obligationernes karakteristika.

De Endelige vilkår på obligationerne offentliggøres via prospektmeddelelse så snart de foreligger.


Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til Hella Gebhardt Rønnebæk, telefon 45 13 20 68.