Book møde
Beregn

Auktioner over obligationer i serie 10F og 10G til refinansiering af FlexLån® og FlexLife®

Selskabsmeddelelse nummer 95/2023 - 12. december 2023

Realkredit Danmark gennemfører auktioner over SDRO til refinansiering af FlexLån® og FlexLife® med variabel lånerente pr. 1. april 2024. 

Auktionerne vil blive afholdt fra og med mandag den 5. februar til og med fredag den 9. februar 2024. Da der kan ske ændringer af refinansieringsbeløbene og fordelingen på de enkelte årgange, fastlægges de specifikke auktionsdatoer per ISIN kode først i forbindelse med udmeldingen af de endelige mængder.

De foreløbige udbudte mængder fremgår af bilag 1

De foreløbige mængder til refinansiering i serie 10F og 10G vil blive opdateret ugentligt på rd.dk/investor fra og med uge 2.

De endelige udbudte mængder og de enkelte ISIN koders specifikke auktionsdage offentliggøres den 2. februar 2024.


Direktionen


Eventuel henvendelse kan rettes til Christian Rosenstand, Head of RD Funding, på telefon 45 13 20 19.