Book møde
Beregn
nyheder

Hvor højt kommer renten op?

Renten på realkreditlån har været støt stigende gennem 2022 og for nylig åbnede det fastforrentede obligationslån i 3 procent-udgaven. Men hvor højt kommer renten op? Og er det endegyldigt slut med en fast rente omkring de 1 procent

22 marts - 2022
Den højeste inflation siden 1989 har sat gang i rentestigningerne blandt verdens centralbanker, der kæmper for at få inflationen ned på et mere acceptabelt niveau. Det smitter også af på realkreditrenterne, der er steget gennem de seneste måneder. For nyligt åbnede Realkredit Danmark for et fastforrentet obligationslån med en rente på 3 procent, men har vi nu nået toppen, eller kommer renten endnu højere op?

”Umiddelbart vurderer vi, at renterne på de 30-årige fastforrentede lån kan komme en lille smule højere op, og at vi kan komme til at se, at der åbnes for 3,5 %-lån i løbet af det kommende års tid. Det skyldes, at inflationspresset er højt, og at centralbankerne kommer til at stramme pengepolitikken for at få inflationen under kontrol. Når det er sagt, så er de finansielle markeder fremadskuende i deres karakter, og de har allerede i en vis udstrækning indregnet fremtidige pengepolitiske stramninger fra centralbankerne. Derfor forventer vi også, at vi er ved at nå en foreløbig rentetop på de lange renter,” siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark. 

Men hvad med FlexLån®? Stigende renter skaber normalt nervøse trækninger hos boligejere med variable lån, men selv om der også her er udsigt til højere renter over det kommende års tid, bør boligejerne nu ikke sove uroligt af den grund, påpeger Christian Hilligsøe Heinig.

”Vi forventer, at tendensen til stigende renter på FlexLån® vil fortsætte i takt med, at renteforhøjelser fra den europæiske centralbank nærmer sig og sættes i gang. Lige nu er det især renterne på FlexLån® med løbetider på i omegnen af 3 til 5 år, der er blevet ramt af rentestigninger, mens de helt korte renter på lån som FlexKort® og F1-lån er gået nogenlunde fri. Det skyldes igen, at de finansielle markeder er fremadskuende af karakter, så hvis man er investor og skal låne pengene ud til en dansk boligejer over de kommende 3 til 5 år, så tager man i sagens natur højde for ens forventninger til de korte renter gennem hele denne periode. Omvendt er det begrænset, hvad der skal regnes ind af renteforhøjelser over en løbetid på op til et år,” siger Christian Hilligsøe Heinig.

Disse variable renter er ramt

”Vi forventer, at tendensen med stigende renter på FlexLån® vil fortsætte i takt med, at renteforhøjelser fra den europæiske centralbank nærmer sig og sættes i gang. Lige nu er det især renterne på FlexLån® med løbetider på i omegnen af 3 til 5 år, der er blevet ramt af rentestigninger, mens de helt korte renter på lån som FlexKort® og F1-lån er gået nogenlunde fri," siger Christian Hilligsøe Heinig 

Usikkerheden mudrer billedet
Det er altid svært at forudsige rentens udvikling, men den aktuelle situation i Ukraine gør det bestemt ikke nemmere. For den høje inflation kalder normalt på rentestigninger hos centralbankerne, men omvendt kan krigen og de høje energipriser også betyde, at væksten kommer under pres, og det kan medføre, at centralbankerne holder igen med rentestigningerne. Men betyder det, at vi igen kan se frem til renter omkring de 1 procent eller lavere?

”Vi venter bestemt ikke at se, at renterne på de fastforrentede 30-årige lån atter nærmer sig omkring 1 %-point eller lavere over det kommende års tid eller to. Dertil er inflationen for høj og der er stadig godt gang i økonomien trods den stigende økonomiske usikkerhed. Det kan selvfølgelig ikke afvises, at renterne på den længere bane kan komme noget ned fra dagens niveauer – især hvis det ender med, at centralbankerne i første omgang får hævet renterne så meget, at økonomien går i bakgear,” siger Christian Hilligsøe Heinig.

Se renteprognosen her 

Hvad med opkonvertering?
Når renten stiger får boligejere med et fastforrentet lån også muligheden for at foretage en såkaldt opkonvertering eller en skrå konvertering og dermed barbere en luns af restgælden mod at betale en højere rente. Men er det en god ide?

Der er nemlig et vist element af spekulation i en opkonvertering, fordi man satser på, at renten igen vil falde. Denne risiko skal man i sagens natur holde sig for øje, hvis man overvejer at konvertere op i rente. Alternativt kan man overveje en skrå konvertering til et lån med variabel rente, hvor man ikke bagefter skal overveje, om det bliver muligt at konvertere ned i rente igen, men i stedet drager nytte af en fortsat lav rente på det nye lån og samtidig har realiseret sin restgældsgevinst. Her er det dog vigtigt, at man har både risikoprofil og økonomi til at håndtere en variabel rente, hvor der i sagens natur ikke er noget loft over renten, hvis renterne fortsætter op over de kommende år.

Du kan læse mere om opkonvertering her.

Overvejer du at omlægge dit realkreditlån eller er du på boligjagt?

Lad os se på dine muligheder sammen. Vi laver en individuel vurdering på baggrund af din økonomi, dine planer, din risikoprofil og de aktuelle renteniveauer.