Book møde
Beregn
Nyheder

Sådan var boligåret 2021 og sådan bliver 2022

2021 blev på mange måder et vildt år for boligmarkedet. Rekordhøj handelsaktivitet og de højeste prisstigninger i 15 år gav masser af overskrifter, men 2022 ser dog ud til at blive mere rolig, vurderer økonom.

06 januar - 2022

Det gik slet ikke som forventet. Covid-19 fik oprindeligt de fleste til at forvente massive prisfald på boligmarkedet, men i stedet gik det den helt anden vej. Og i 2021 fortsatte den tendens med prisstigninger i især den første halvdel af året.

Samlet set endte prisstigningerne for året på over 10 procent for parcelhuse, mens ejerlejligheder og sommerhuse endda steg en tand mere. Det er de højeste prisstigninger siden 2006.

Samtidig bød året på stor handelsaktivitet, der i starten af året slog alle rekorder. Faktisk var handelsaktiviteten så stor, at det førte til en debat om et indgreb eller ej mod afdragsfrie lån, men samtidig begyndte handelsaktiviteten at falde, og det hele endte uden indgreb. 

Men trods faldende aktivitet siden starten af året står 2021 alligevel tilbage som et meget specielt år, påpeger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark:

”Selv om vi økonomer ofte er gode til at finde forklaringer på udviklingen set i bakspejlet – og også denne gang primært kan forklare udviklingen med, at vi i en tid med nedlukning og samfundsrestriktioner har kanaliseret mere tid og penge over i boligmarkedet – så kan jeg ikke lade være med stadig at sidde tilbage med en vis følelse af forundring over udviklingen. Vi har trods alt været igennem en periode, hvor usikkerheden omkring samfundsøkonomien og arbejdsmarkedet har været særdeles stor, og man skulle netop tro, at denne usikkerhed traditionen tro ville forplante sig til boligmarkedet i form af lavere aktivitet og sløjere prisudvikling end ellers".

"Når det er sagt, har der dog været tale om en særdeles atypisk økonomisk krise – en såkaldt sundhedskrise - som har adskilt sig fra de mere traditionelle økonomiske kriser, som typisk bunder i ubalancer i økonomien, der tager tid at rette op. Vi ser da også, at dansk økonomi allerede nu er tilbage på vækstsporet, og at frygten for overophedning er blevet et højaktuelt tema,” siger Christian Hilligsøe Heinig.

Hvad koster det at låne til din bolig?

Regn på dit lån og få en vejledende beregning. Eller tal med os, hvis du vil have en personlig beregning. Book møde eller ring på 70 15 15 16

Begrænset prisstigning i 2022
Men hvad så med 2022? Skal vi også regne med store prisstigninger i år? Ikke umiddelbart!

For trods stigende smitte i samfundet og nye restriktioner mod slutningen af 2021, der kunne give anledning til en fornyet positiv ”corona-effekt” på boligmarkedet, er der samtidig en række andre faktorer, der bør lægge en dæmper på prisstigningerne. 

”De stigende renter og de kraftige prisstigninger på boligmarkedet gennem de seneste par år vil være en naturlig bremse for det opadgående prispotentiale – især i de i forvejen dyreste områder af boligmarkedet", lyder det fra Christian Hilligsøe Heinig. Han forventer en begrænset prisstigning i 2022:   

"Samlet set venter vi, at huspriserne på landsplan vil stige med i omegnen af 2-4 procent i 2022 efter en to-cifret prisvækst i 2021. Vores umiddelbare forventning er desuden, at både sommerhuspriserne og priserne på ejerlejligheder vil klare sig en tand dårligere end parcelhusmarkedet. Det skyldes især de relativt kraftige prisstigninger på disse boligsegmenter gennem pandemien, der helt naturligt bør holde prisvæksten nede fremadrettet.”

Prisstigninger 2022

"Samlet set venter vi, at huspriserne på landsplan vil stige med i omegnen af 2-4 procent i 2022 efter en to-cifret prisvækst i 2021." - Christian Hilligsøe Heinig, Realkredit Danmark

Renter og inflation stiger
Netop renterne kan blive den store joker i 2022.  For selv om Realkredit Danmark ikke forventer store rentestigninger, så er rentebilledet blevet mere mudret i forhold til de foregående år.

Mangel på materialer og arbejdskraft kombineret med stigende energipriser har allerede ført til en markant stigning i inflationen, og i sidste ende kan det føre til, at centralbankerne strammer pengepolitikken hurtigere end de ellers ville have gjort, hvilket automatisk vil smitte af på de danske realkreditrenter.

En sidste faktor der kan påvirke boligmarkedet i 2022 er faktisk endnu en gang Covid-19, men denne gang med omvendt fortegn. For skulle det lykkes at få styr på epidemien kan det faktisk føre til prisfald på boligmarkedet i takt med, at danskerne i højere grad prioriterer deres penge på forbrug som eksempelvis rejser. 

”Risikoen for det største negative rekyl finder vi på sommerhusmarkedet, der har kørt i et helt ekstremt tempo gennem corona-krisen. Der har allerede været en del historier fremme om, at nogle af de mange nye sommerhuskøbere har fortrudt deres køb. Det kan før eller siden give anledning til en negativ udbudseffekt,” siger Christian Hilligsøe Heinig. 

Skal vi se på dine lånemuligheder?

Vi vil meget gerne hjælpe dig videre. Ring til os på 70 15 15 16 – eller book et møde med en af vores rådgivere.