Book møde
Beregn

Ny prismodel for lån med afdragsfrihed

I en økonomisk usikker tid for mange boligejere fjerner Realkredit Danmark nu risikoen for et højere bidragstillæg ved prisfald på boligmarkedet, og samtidig nedsættes bidragstillægget for eksisterende afdragsfrie lån ved en samlet belåningsgrad over 60 % af boligens værdi.

09 februar - 2023

Faldende priser på et usikkert boligmarked kan potentielt betyde en ekstra regning til flere tusinde boligejere på godt 2.250 kroner før skat om året pr. lånte mio. kroner. Derfor ændrer Realkredit Danmark nu sin prismodel for afdragsfrihed for at undgå, at du som boligejer automatisk rammes af et højere bidragstillæg, hvis din belåningsgrad på grund af prisfald pludselig overstiger 60 procent. 

Den nye prismodel træder i kraft for eksisterende lån pr. 1. april, mens det for lånetilbud givet efter 4. februar har virkning allerede fra 4. februar. 

Ændringen af prismodellen betyder, at det særlige tillæg på bidragssatsen på 0,2252 %-point for hele den afdragsfrie belåning ved en samlet belåning over
60 %, afskaffes. Ligeledes fjernes den automatiske prismekanisme, der justerede bidragstillægget for afdragsfrihed alt efter om belåningsgraden var over eller under 60 %. Det betyder med andre ord, at det aktuelle bidragstillæg for lån med afdragsfrihed ligger fast. Den nye model skal ifølge Kamilla Hammerich Skytte, adm. direktør i Realkredit Danmark, skabe større tryghed for boligejerne: 

”Mange boligejere rammes i øjeblikket både af markante rentestigninger ved refinansiering af deres lån, høj inflation og høje energipriser, og hvis vi ikke ændrede prismodellen, ville flere tusinder boligejere også blive ramt af en stigning i deres bidragstillæg. Det undgår vi nu,” forklarer hun.

Samtidig med ændringen af prismodellen for afdragsfrihed, nedsætter vi bidragstillægget for afdragsfrihed med mellem 0,05 %-point (ved en belåningsgrad på 80%) og op til godt 0,21 %-point (ved en belåningsgrad tæt på men stadig lidt over 60%).

En besparelse på mellem 500 og 2100 kroner
Ændringen i prismodellen betyder, at bidragstillægget for afdragsfrie lån fremover vil matche den specifikke belåningsgrad. I modsætning til i dag, hvor bidragstillægget for afdragsfrihed er den samme uanset hvor i spændet mellem 60% og 80% lånet ligger, får det altså fremadrettet betydning, om belåningsgraden på tilbudstidspunktet er eksempelvis 65, 75 eller 80 procent. I kroner og øre betyder kombinationen af den nye prismodel og det nye bidragstillæg for afdragsfrihed, at mange kunder vil opleve en årlig besparelse på deres bidragsydelse på mellem 500 og 2100 kroner før skat. 

”Vi gennemfører primært ændringen for at beskytte eksisterende boligejere med afdragsfrie lån mod en ekstra regning på realkreditlånet. Men når vi samtidig nedsætter bidragstillægget for afdragsfrihed ved belåning over 60 procent, vil det også gavne særligt de førstegangskøbere, der benytter afdragsfrihed som en del af deres boligfinansiering. Det er altid fornuftigt at afdrage på sin samlede boliggæld ved en høj belåning, men særligt for førstegangskøbere kan afdragsfrihed på realkreditlånet ofte give god mening, hvis man har dyrere lån, som man ønsker at afvikle hurtigere på,” siger Kamilla Hammerich Skytte.

Sådan påvirker den nye prismodel boligejerne

LTVBidragstillæg, afdragsfrihedÆndring, månedlig ydelse efter skat
AktuelNuFørÆndringLån: 1 mio. kronerLån: 2 mio. kronerLån: 3 mio. kroner
61 % LTV0,1116 %0,3252 %0,2136 %-119-239-358
65 % LTV0,1540 %0,3252 %0,1712 %-96-191-287
70 % LTV0,2000 %0,3252 %0,1252 %-70-140-210
75 % LTV0,2400 %0,3252 %0,0852 %-48-95-143
80 % LTV0,2752 %0,3252 %0,0500 %-28-56-84