Book møde
Beregn

Slut med lave renter – nu også for boligejere med FlexKort®

FlexKort® har fået ny rente 1. januar i år, og rentestigningen vil kunne mærkes i budgettet. Dermed er tiden med meget lave renter også forbi for låntagere med den kortest mulige rentebinding, skriver cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig i denne kommentar.

  

13 januar - 2023

Boligejere med FlexKort® kender nu deres rente fra 1. januar og et halvt år frem. Renten for FlexKort® fastsættes to gange årligt ud fra 6 måneders CITA-rentesats og blev denne gang aflæst til  2,59 %.

Før låntager kender sin endelige rente, skal Cita-renten tillægges det faste rentetillæg på obligationen bag lånet. Tillægget varierer fra obligation til obligation, og det samme gør altså den endelige rente. 

Hos Realkredit Danmark har vi udlån for godt 35 mia. kroner i FlexKort®. Bag lånene ligger tre obligationer med forskellige rentetillæg. Så for vores låntagere med FlexKort® vil renten det næste halve år være enten 2,90 %, 2,99 % og 3,22 %. 

FlexKort® er blevet mærkbart dyrere
Tre ud af fire af vores låntagere i FlexKort® hører til obligationen med en rente på 2,99 %. De kommer fra en rente på blot 0,61 % i sidste halvår. Den obligation, som nye låntagere får tilbudt i øjeblikket, har dog en lidt højere rente på 3,22 %.

For ydelsen betyder rentefastsættelsen, at et lån på 1 mio. kroner bliver omtrent 520 kr. dyrere efter skat, hvis man betaler afdrag, og 1.330 kr. mere i den afdragsfrie variant. Stigningen kan i sagens natur mærkes for den enkelte låntager – og det i en tid, hvor der i forvejen er pres på husholdningsbudgettet fra den høje inflation. 

Da det ikke kun er Realkredit Danmarks kunder, der oplever stigende renter, forventes det, at de dyrere lån vil have negativ betydning for aktiviteten i dansk økonomi. Samlet anslås det, at cirka 200.000 boligejere ved årsskiftet fik en ny og markant højere rente, og den ekstra renteregning ventes i alt at koste boligejerne i omegnen af 2-3 mia. kr. i 2023.

Se vores forventninger til renteudviklingen på FlexKort® her

Slut med at krybe i ly i FlexKort®
Med de nye renter på FlexKort® på plads kan vi konstatere, at den sidste rest af meget lave realkreditrenter for nye låntagere er en saga blot. Renterne på FlexKort® er nu ikke langt fra de niveauer, vi også ser på FlexLån®, hvor fx F1-renten befinder sig i omegnen af 3,4. 

Det bør ikke komme som den store overraskelse for låntagerne, at man ikke kunne krybe i ly for rentestigningerne i FlexKort®. Men renterne på FlexKort® har på papiret ligget markant lavere end på FlexLån® gennem det seneste halve års tid, og det kan ikke afvises, at det har bidraget til en større efterspørgsel end ellers. 

Vi kan i hvert fald konstatere, at mange låntagere har søgt ind på rentekurven for at holde deres ydelse nede i en tid med markante rentestigninger. FlexKort® har i end del år ikke været særligt efterspurgt. I de forgangne år har blot 2-3 % af låntagerne valgt denne låntype. Men det ændrede sig markant i 2022, og alene i 3. kvartal så vi, at næsten hver 4. udbetalte krone til boligejerne var FlexKort®. Det var både drevet af nye låntagere og af boligejere, der byttede deres fastforrentede lån ud med FlexKort® og dermed lavede en såkaldt skrå konvertering. 

Renterisikoen ser fortsat fornuftig ud
Som følge af den øgede søgning mod kort variabel rente, har der gennem året været fokus på, om boligejerne nu tager en for stor renterisiko. 

I første omgang er det dog værd at bemærke, at låntagerne stress-testes og derfor bør have plads i økonomien til højere renter. Der er også begrænsninger på lånevalget, så man fx ikke kan kombinere kort variabel rente og afdragsfrihed, hvis man har en relativ høj gældsætning i sin bolig. 

Samtidig er det værd at huske på, at flertallet af boligejerne fortsat har fast rente eller en 5-årig rentebinding på deres realkreditlån – og dermed en høj grad af rentebeskyttelse i boligøkonomien.

 

Læs også: Boliglån med variabel rente: Skal du gøre noget, når renterne stiger?

Nyt om lån til bolig

Christian Hilligsøe Heinig er cheføkonom i Realkredit Danmark og skriver om realkreditlån, renteudvikling og boligmarkedet