Book møde
Beregn

Det er muligt at udnytte friværdien til at forsøde pensionstilværelsen

Fire ud af ti boligejere over 50 år vil faktisk gerne bruge deres friværdi aktivt i pensionstilværelsen, fx til oplevelser med familien – men de fleste har ingen planer om at gøre det, viser en ny undersøgelse. Det kan være kompliceret at tage stilling til mulighederne, peger Realkredit Danmarks cheføkonom på.


22 april - 2024

Sammen med analyseinstituttet YouGov har Realkredit Danmark zoomet ind på holdninger til friværdier blandt boligejere over 50 år. I undersøgelsen svarer de fleste ja til, at de har en pæn friværdi. Alligevel er kun en ud af ti helt eller delvist enig i udsagnet ”Jeg overvejer at låne i min friværdi for at få mere luft i min økonomi her og nu”. Og heller ikke i pensionstilværelsen har boligejerne over 50 år planer om at bruge friværdien aktivt til at få mere luft i økonomien. 

”Det er i høj grad et udtryk for, at mange boligejere har en fornuftig økonomi her og nu og heller ikke nødvendigvis mener, at de har brug for, at friværdien skal hjælpe dem med at skabe mere luft i økonomien på et senere tidspunkt”, siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark. 

Mange boligejere over 50 år har ikke planer om at bruge friværdi til mere økonomisk luft i pensionstilværelsen.

Mange har et ønske om at bruge friværdien aktivt 
Undersøgelsen viser dog også, at 40 % faktisk gerne vil bruge friværdien aktivt i pensionstilværelsen til oplevelser med familien og mere sjov i hverdagen. Og to ud af tre er også enige i udsagnet ”Jeg vil gerne prioritere at have flere penge til forbrug, mens jeg er frisk”.

Ifølge Christian Hilligsøe Heinig, vidner undersøgelsen om, at friværdien kan være en svær størrelse at have med at gøre.  

”Om du skal bruge af din friværdi eller ej handler i høj grad om dine behov og drømme, for der er ingen tvivl om, at friværdien netop kan åbne for nogle muligheder. Måske har du behov for at øge dit økonomiske råderum her og nu, eller måske skal du fokusere mere på din pensionsopsparing”, siger Christian Hilligsøe Heinig. Han uddyber: 

”Det kan være et kompliceret område med svære spørgsmål, så derfor er det altid godt løbende at tage stilling til, om du er på rette vej i forhold til dine ønsker og planer. Det er en god ide at få rådgivning blandt andet om størrelsen på din opsparing, og også hvordan du bedst muligt fordeler den mellem opsparing i mursten, pensionsopsparing og frie midler”. 

Skal vi se på dine muligheder sammen

Book møde

Læs også: Hvordan låner jeg i min friværdi?

For mange giver friværdien tryghed
At mange af de velpolstrede boligejere i undersøgelsen hverken vil bruge friværdien her og nu eller i pensionstilværelsen, kan ifølge Christian Hilligsøe Heinig hænge sammen med et af undersøgelsens andre resultater, nemlig at boligejerne finder en stor tryghed i at have friværdi i boligen: 

”To ud af tre peger på friværdien som en opsparing, der giver økonomisk tryghed i hverdagen, og som eventuelt kan bruges til at blive boende i sin bolig så lang tid som muligt. De er måske lidt tilbageholdende med mere aktivt at bruge friværdien før eller siden, fordi det kan mindske den økonomiske tryghed i hverdagen og øge usikkerheden om, hvorvidt du kan blive siddende i boligen så lang tid, du ønsker”. 

Cheføkonomen peger på, at der de seneste år netop har været en del fokus på mulighederne for at blive boende i sin bolig som pensionist og låne i boligens friværdi. 

”Den finansielle regulering kræver, at du har en vis økonomisk robusthed og indkomst for at kunne låne i din bolig. Så det er en god ide, at du får lavet en individuel vurdering af din økonomi og dine planer for fremtiden. Særligt også, hvis du bekymrer dig om dine muligheder, som vi faktisk kan se, at flere gør i undersøgelsen”. 

Mange boligejere prioriterer at blive gældfri
Når boligejerne over 50 år ikke har den store appetit på at bruge friværdien, kan det også hænge sammen med ønsket om at blive gældfri. I undersøgelsen svarer 44 %, at det i høj grad eller meget høj grad er vigtigt for dem at blive gældfri eller tæt på gældfri, mens 20 % svarer i nogen grad. 

Hver anden angiver netop den økonomiske tryghed som den primære årsag, mens arveaspektet er mindre vigtigt, og kun angives som den primære årsag til at blive gældfri i boligen af 3 % af boligejerne over 50 år. 

Mange boligejere synes, at det er vigtigt at blive gældfri i boligen.

Ifølge Christian Hilligsøe Heinig er der dog ikke noget rigtigt svar på, om du skal være gældfri eller ej. 

”Det handler i høj grad om dine ønsker og er ofte også et spørgsmål om temperament. Nogle ser det som en mulighed for ekstra frihedsgrader i deres økonomi senere i livet og har måske et ønske om at give en god arv videre, mens andre foretrækker at bruge pengene, mens de er friske. Det kan have stor værdi at give et arveforskud til sine børn på et tidspunkt i livet, hvor de er ved at etablere sig, og virkelig har nytte af det.

I det hele taget kan det være meningsfuldt at prioritere oplevelser med sine nærmeste, mens man selv kan være med til at nyde det. Det vigtigste er, at du tager aktivt stilling til dine økonomiske dispositioner og spørgsmålet om gældfrihed eller ej”. 

Isoleret set mener han ikke, at der er noget økonomisk argument for at blive gældfri i boligen, men peger i stedet på, at der er tale om en holdning, som vi bærer med os fra tidligere generationer. 

”Gennem årene er flere boligejere blevet opmærksomme på, at der er andre måder at spare op til alderdommen på end via afdrag på sine mursten – og at man altså ikke behøver at blive gældfri for at opnå en fornuftig privatøkonomi i pensionstilværelsen”, slutter Christian Hilligsøe Heinig. 

Læs hele analysen her

Overvejer du at låne i din friværdi?

Tænker du på at bruge din friværdi til at skabe luft i økonomien nu eller senere, er vi altid klar til at rådgive dig om dine muligheder.

Book møde

Hvad koster det at låne i din friværdi?

Se, hvad det koster at optage et ekstra lån i din bolig eller omlægge dit nuværende lån.  

Beregn tillægslån 
Log ind og regn på omlægning