Book møde
Beregn

Dugfriske tal viser mere om, hvad de nye boligskatteregler betyder for dig

Nye beregninger fra Skatteministeriet giver nu et større indblik i, hvad du som boligejer kan forvente, når de nye boligskatteregler træder i kraft fra nytår. I Realkredit Danmark er vi dykket ned i tallene.

23 juni - 2023
Når de nye skatteregler træder i kraft den 1. januar 2024, kan du som boligejer se frem til enten en skattelettelse eller en skatterabat. Sidstnævnte skal sikre, at din skatteregning ikke skyder i vejret ved overgangen til det nye system. Og faktisk kan hovedparten af boligejerne se frem til at skulle betale mindre i skat trods højere vurderinger, fordi skattesatserne samtidig nedsættes. 

Ud fra de nye tal fra Skatteministeriet har vi opstillet tabeller for henholdsvis de dyreste og de typiske parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse. Ikke så overraskende er konsekvenserne af de nye boligskatteregler størst i den dyreste ende af boligmarkedet. 

Læs også: Lynguide: Forstå de nye boligskatteregler

Størst skatterabatter til de dyreste parcelhuse 
Når vi zoomer ind på de nye beregninger, kan vi se, at der i 21 kommuner er en skatterabat på vej til boligejerne af de dyreste parcelhuse. Hvis du får en skatterabat, betyder det, at du slipper for at betale et beløb, som du ellers skulle have betalt i skat. Rabatten er permanent, og du beholder den, så længe du bliver boende i din bolig. 

I fire kommuner er skatten uændret, mens parcelhusejerne i 73 kommuner vil opleve en skattelettelse, fordi boligskatterne sænkes markant. Og jo højere værdi boligen har, desto større bliver den årlige skatterabat. På Frederiksberg og i Gentofte løber den årlige skatterabat for eksempel op i omkring 80.000 kroner pr. parcelhus, men falder betydeligt herefter til omkring 8.000 kroner i kommuner som Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Overraskende ligger Samsø også i toppen af listen med en lignende skatterabat. 

Mange af de  typiske parcelhuse rammes af faldende boligskatter
Ser vi på de typiske parcelhuse i kommunerne, vil kun tre kommuner opleve skatterabatter. Også tre kommuner vil have uændrede boligskatter, mens boligejerne i hele 92 kommuner kan se frem til faldende boligskatter, hvis de bor i et typisk parcelhus. For eksempel i København vil et parcelhus til en værdi på godt syv mio. kroner opnå den største skattelettelse på næsten 15.000 kroner om året. 

Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom i Realkredit Danmark, forklarer det overraskende fald i boligskatterne for parcelhusmarkedet i København: 

”Parcelhusmarkedet i København, som er relativt smalt, skal fremadrettet bære en mindre skattebyrde, mens markedet for ejerlejligheder skal bære en større skattebyrde. Det er jo sådan, at den samlede grundskyldsbeskatning skal være ens indenfor kommunegrænserne før og efter boligskattereformen i udgangsåret. Da grundværdierne vil stige markant på markedet for ejerlejligheder, skal boligejerne her altså til at betale mere, mens ejere af parcelhuse skal betale mindre end tidligere”.

De markant højere grundværdier på markedet for ejerlejligheder betyder, at vi her ser betydelige skatterabatter. I København stiger den årlige skattebyrde med cirka 25.000 kroner for en ejerlejlighed på 10 mio. kroner, mens stigningen er på 15.000 kroner i Aarhus for en lejlighed på små 6,5 mio. kroner. Ser vi derimod på de typiske ejerlejligheder, skrumper skatterabatterne. I København lyder skatterabatten på cirka 10.000 kroner for en ejerlejlighed på 4 mio. kroner. 

Også skatterabatter på vej til flere sommerhusejere 
Vender vi blikket mod sommerhusmarkedet, vil en del kommuner opleve skatterabatter, når vi taler de dyreste sommerhuse. I Odsherred, Gribskov og Halsnæs vil der for eksempel være skatterabatter på omkring 10.000 kroner for de dyreste sommerhuse. Og samlet set vil der her være en skatterabat i ni ud af de 20 største sommerhuskommuner. Også for de typiske sommerhuse vil der være lidt skatterabatter i nogle kommuner, men dog af begrænset størrelse og i færre kommuner. 

Ingen større dramatik i boligskattereformen
Samlet set viser beregningerne fra Skatteministeriet begrænsede priseffekter på boligmarkedet. For mange boligejere vil det faktisk lune i økonomien – særligt på parcelhusmarkedet og i dele af sommerhusmarkedet. Omvendt vil der dog være noget modvind til markedet for ejerlejligheder – primært i Københavnsområdet og Aarhus. 

Tidligere beregninger har vist, at markedet for ejerlejligheder isoleret set kan opleve en negativ priseffekt af boligskattereformen på omkring 5-10 procent. Realkredit Danmarks cheføkonom, Christian Hilligsøe Heinig, er overordnet set enig i den vurdering, men peger samtidig på, at renteudviklingen, den økonomiske udvikling, markedspsykologien etc. også spiller en vigtig rolle for boligpriserne. Og de enkelte effekter kan altså både forstærke eller dæmpe priseffekterne fra boligskattereformen.  

 

Se tallene her

Tal bolig med os

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for råd om realkreditlån. Vi sidder klar til at hjælpe dig. Ring på 70 15 15 16 eller book møde.