Book møde
Beregn
Aktuelt & anbefalinger

Lynguide: Forstå de nye boligskatteregler

Hvad sker der med din boligskat, når der kommer nye ejendomsvurderinger og skatteregler? Det kan du hurtigt få overblik over her. 

1) Frem til 2024 mærker du ikke noget i budgettet
Til og med 2023 gælder der et skattestop på ejendomsværdiskatten. Det, du betaler i 2021, vil altså også være beløbet i både 2022 og 2023. 

Din grundskyld – dvs. skatten af den grund, din bolig står på – kan stige med op til 2,8 procent om året i perioden fra 2022-2024. En højere grundskyldsbetaling bliver automatisk indefrosset, så du mærker det ikke i budgettet – med mindre du aktivt har frameldt dig indefrysningsordningen. Indefrysningen sker rentefrit til og med 2023.

Fra 2024 løber der rentebetalinger på din indefrysning svarende til en gennemsnitlig realkreditrente. Du behøver ikke at betale pengene, før du en dag sælger din bolig.

Har du brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for råd om realkreditlån. Vi sidder klar til at hjælpe dig. Ring på 70 15 15 16 eller book møde.

Book møde

Sådan er din boligskat skruet sammen 

  • Som boligejer betaler du skat af værdien af din bolig – det kaldes ejendomsværdiskat.
  • Du betaler også skat af værdien af den grund, din bolig er bygget på – det kaldes grundskyld eller ejendomsskat.
  • Når myndighederne beregner din ejendomsværdiskat og grundskyld, tager de udgangspunkt i de offentlige ejendoms- og grundvurderinger og de gældende skattesatser.

2) Du får en ny ejendomsvurdering – den skal sikre, at du betaler det rigtige i skat
Hovedparten af boligejerne får en ny ejendomsvurdering frem mod 2024. Enkelte kan risikere at skulle vente lidt længere. Boliger og grunde værdisættes efter et nyt system, som gerne skal give mere retvisende vurderinger end tidligere. 

Ejendomsvurderingerne bygger i første omgang på tal fra primo 2020. Men de endelige vurderinger, som du skal betale skat af i 2024, vil bygge på tal fra 2022.

Vurdering af ejendomme er altid forbundet med usikkerhed. Men et nyt forsigtighedsprincip sørger for, at tvivlen fremover kommer dig som boligejer til gode. Det sker ved, at myndighederne trækker 20 procent fra din ejendomsvurdering og grundvurdering. Hvis dit hus vurderes til 5 millioner kroner, skal du altså kun betale skat af de 4 millioner kroner.  

Har du betalt for meget i skat, fordi dine ejendomsvurderinger fra 2011 og frem har været for høje, så får du penge tilbage i forbindelse med, at du modtager den nye offentlige vurdering.

Indtast din adresse og se foreløbig ejendomsvurdering på vurderingsportalen


3) Du får enten en skattelettelse eller en skatterabat, når de nye regler træder i kraft
Langt de fleste boligejere vil opleve, at deres bolig eller grund stiger i værdi, når de nye vurderinger offentliggøres. Og så er det jo nærliggende at tænke, at de fleste boligskatteregninger også vil skyde i vejret.  

Men når de nye skatteregler træder i kraft 1. januar 2024, sænkes boligskattesatserne markant. Derfor kan cirka otte ud af ti boligejere faktisk se frem til at betale mindre i boligskat end i dag. Hvis det gælder dig, får du altså en skattelettelse. 

Din bolig kan dog være steget så meget i værdi, at du selv med de lavere skattesatser står til at stige i skat. Hvis det er tilfældet, får du en særlig skatterabat. Det betyder, at du slipper for at betale det beløb, som dine boligskatter ellers ville være steget med ved overgangen til det nye system. Du beholder rabatten i kroner og øre – fx 5.000 kr. om året – indtil du sælger din bolig. Herefter falder den bort. 

Få en ide om din boligskat i 2024

Hvis du sælger dit hus efter 1. januar 2024, får de nye ejere ikke rabat på skatten. Det bliver altså dyrere for dem at bo i huset, end det var for dig, og ved store skatterabatter kan det påvirke prisen på dit hus i en negativ retning. 

4) Boligskatterne vil stige og falde med værdien af din bolig 
Din boligskatteregning skyder ikke i vejret ved overgangen til det nye skattesystem. Men med de nye skatteregler vil der ikke være låg over dine boligskatter – så fra 2024 vil de stige, hvis værdien af din bolig eller din grund stiger. Ligesom de vil falde, hvis boligpriserne daler i fremtiden. 

Ændringer i boligpriserne vil slå igennem i din skat med en vis forsinkelse, da der kun udarbejdes nye offentlige vurderinger hvert andet år. 

Hvis dine boligskatter stiger i fremtiden, vil du ikke nødvendigvis mærke det i dit hverdagsbudget. Det vil være muligt at tilvælge en indefrysningsordning på din forskudsopgørelse – efter planen i efteråret 2023. Gør du det, skal du først betale pengene, når du sælger din bolig. Men du kan også vælge at betale boligskattestigningerne løbende, hvis du ikke vil opbygge gæld til staten i din bolig. Så sparer du også renteudgifter på det indefrosne beløb fra 2024 og frem. Her vil gælden blive forrentet med en gennemsnitlig realkreditrente.

5. Det bliver nemmere at betale og få overblik over boligskatterne
På forskudsopgørelsen for 2024 kan du både se din grundskyld og din ejendomsværdiskat. Du skal fra og med 2024 ikke længere betale din grundskyld to gange årligt, for fremover bliver den indregnet i din trækprocent ligesom ejendomsværdiskatten.