Book møde
Beregn
Realkredit Danmark
ejendomstyper

Alment boligbyggeri

Realkredit Danmark tilbyder finansiering til nye almene boliger og til modernisering og renovering af eksisterende boliger.

Beregn og sammenlign lån

Med vores låneberegner kan I hurtigt se, hvad et lån vil koste jer, og I kan sammenligne forskellige typer af lån. Har I lån hos os,  anbefaler vi, at I logger ind og beregner – vi har jeres tal klar.

Tal med os om realkreditlån til alment boligbyggeri 


I Realkredit Danmark er vi specialister i at rådgive almene boligorganisationer. Vores rådgivere har stor viden om den almene lovgivning og er altid klar til at sparre med jer, når I overvejer at optage eller omlægge jeres realkreditlån.

Vi tilbyder støttede lån til finansiering af nybyggeri og renovering af eksisterende boliger samt lån uden støtte til almindelige forbedrings- og råderetsarbejder.

Fakta

Finansiering af alment boligbyggeri, som er den mest lovregulerede boligform i Danmark, er fastlagt i lov om almene boliger og i realkreditloven. 

  • Ved lån med støtte meddeler ressortministeriet, hvilken låntype der skal anvendes. 
  • Ved lån uden støtte vælger I selv låntype og løbetid på lånet – dog kan I ikke vælge lån i euro, og som hovedregel skal I afdrage på lånet.

 

Læs mere om Realkredit Danmarks låntyper her 


Lån med støtte til nybyggeri
Det er kommunen, der godkender anskaffelsessummen for nye almene boliger og stiller garanti for den del af lånet, der ved optagelsen overstiger 60 procent af ejendommens værdi.


Lån med støtte til modernisering og renovering
Ved større moderniserings- og/eller renoveringsarbejder kan I søge om garanti fra kommunen for den del af lånet, der ligger ud over lånegrænsen. Kommunalbestyrelsen skal altid godkende optagelse af lån i almene boliger.

Lån uden støtte til forbedrings- og råderetsarbejder
Ved forbedrings- eller råderetsarbejder kan I optage lån uden kommunal støtte. Kommunalbestyrelsen skal altid godkende optagelse af lån i almene boliger.


Som udgangspunkt kan I låne op til 80 procent af den værdi, vi fastsætter ejendommen til. Den maksimale løbetid kan være 30 år.

Lån med støtte
Når I opfører nye boliger og/eller moderniserer og renoverer boliger, stiller kommunen garanti for lån ud over 60 procent af ejendommens værdi, så belåningen kan overstige 80 procent af ejendommens værdi.

Hvis et administrationsselskab håndterer de almene boliger, kan vi sende oplysningerne om jeres lån direkte til administrator. Vi anvender den internationalt anerkendte EDIFACT-standard for elektronisk overførsel af data. 

Se mere om EDIFACT

Har I brug for rådgivning?

Vores kompetente rådgivere er klar til at hjælpe jer. Har I spørgsmål, kan I altid ringe til jeres rådgiver – eller til Realkredit Erhverv Direkte på telefon 45 14 01 00.