Book møde
Beregn
Realkredit Danmark
ejendomstyper

Landbrug

Realkredit Danmark tilbyder finansiering, der matcher jeres behov – når I etablerer jer, når I udvikler jeres landbrug, og når en ny generation står klar til at tage over.

Hvad koster det at låne?

Med vores låneberegner kan I hurtigt se, hvad et lån vil koste jer, og I kan sammenligne forskellige typer af lån. Har I lån hos os, anbefaler vi, at I Iogger ind og beregner – vi har jeres tal klar. 

Tal med os om realkreditlån til landbrug


At drive en landbrugsvirksomhed er komplekst. Det er sin sag at opbygge en effektiv produktion, skabe en solid økonomi, vækste og samtidig passe godt på dyr, natur, miljø og samfund.

I Realkredit Danmark møder I rådgivere med stor specialistviden inden for landbrug. Vi ved, at behovet for finansiering er meget komplekst. Derfor går vi i tæt dialog med jer. 

Sammen med vores rådgivere finder I de finansierings- og likviditetsløsninger, der giver jer det bedst mulige økonomiske råderum – både i privatøkonomien og i virksomhedsdriften. Med udgangspunkt i jeres situation og forventninger til fremtiden kan vi fx hjælpe jer med at vælge den rigtige strategi for jeres rente- og afdragsprofil. 

Fakta

Hos Realkredit Danmark får I markedets bredeste og mest innovative udvalg af realkreditlån. Vi udvikler løbende nye produkter og serviceløsninger – så I kan få dén finansiering, der passer til jeres behov.

Læs mere om Realkredit Danmarks låntyper her

Realkredit Danmark tilbyder finansiering til køb af landbrugsejendomme, køb af jord (evt. med efterfølgende frasalg af bygningsparcel), nybyggeri fx nye stalde samt tekniske anlæg, inventar, stambesætning og boligforbedringer.

Tillægslån
I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I ønsker at optage tillægslån i ejendommens friværdi. Et tillægslån er ikke øremærket et bestemt formål, så det er jer, der bestemmer, hvad pengene skal bruges til. 

Omprioritering
Vi hjælper også gerne med at gennemgå jeres realkreditlån, så I kan udnytte tidspunkter med gunstige kursforhold til at ændre på ydelse og restgæld på lånene. 

Der er altid individuelle hensyn forbundet med at låne penge. Derfor skal vi gennemgå jeres økonomi og vurdere ejendommen, før vi kan tilbyde jer et eventuelt lån. 

Som udgangspunkt kan I låne op til 60 procent af den værdi, vi fastsætter ejendommen til. 

Den maksimale løbetid kan være 30 år. Men det afhænger af den forventede levetid på bygninger, tekniske installationer og løsøre. 

I kan eventuelt kombinere med en periode med afdragsfrihed. 

Ved ombygning og tilbygning kan jeres samlede belåning (nye lån + gamle lån) være op til 60 procent af ejendommens værdi efter ombygning. 

I Realkredit Danmark har vi stor erfaring med generationsskifter. Vi rådgiver jer, så den nye generation får den bedst mulige økonomiske start som landmand med eget landbrug. 

Ved egentlige familiehandler vurderer vi ejendommen ud fra værdien i fri handel. Som udgangspunkt kan I låne op til 60 procent af den værdi, vi fastsætter ejendommen til. Ved overtagelse af eksisterende lån har I mulighed for at låne op til 65 procent af ejendommens værdi. 

Har I brug for rådgivning?

Vores kompetente rådgivere er klar til at hjælpe jer. Har I spørgsmål, kan I altid ringe til jeres rådgiver – eller til Realkredit Erhverv Direkte på telefon 45 14 01 00.