Book møde
Beregn
Realkredit Danmark
kundeservice

Derfor stiller vi spørgsmål og beder om legitimation

I Realkredit Danmark har vi stort fokus på at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Det mærker du også som kunde. Som alle andre finansielle virksomheder i EU har vi nemlig pligt til at følge de såkaldte ”Kend din kunde-regler”, der betyder, at vi skal kunne dokumentere, hvem vores kunder er, og at vi forstår vores kunders indtægtskilder. Når vi kender dig – og alle vores andre kunder – kan vi bedre:

  • Spotte kriminel adfærd
  • Bekæmpe hvidvask, terrorfinansiering og anden økonomisk kriminalitet
  • Bistå de danske og udenlandske myndigheder


Vi ved, at det kan føles besværligt eller måske ligefrem irriterende, når vi beder om oplysninger og/eller kopi af legimitation. Men lige som i sikkerhedskontrollen i lufthavnen giver alle de rejsende en tryg rejse, så er det både nødvendigt og til alles bedste, at vi efterlever reglerne og løbende opdaterer oplysningerne om vores kunder.
 
Hvordan kontakter vi dig?
Som erhvervskunde i Realkredit Danmark vil du opleve at blive kontaktet via kendte digitale kanaler såsom e-Boks og e-mail samt fysisk brev, hvor vi beder dig/din virksomhed om at svare på en række spørgsmål enten over telefonen eller ved at logge ind og opdatere jeres oplysninger. 

Spørgsmålene er tilpasset virksomheden og de personer, som er knyttet til virksomheden, så vi kan opdatere alle de informationer, vi har brug for.

Er din virksomhed kautionist for et eller flere lån i Realkredit Danmark, har vi også spørgsmål til dig/din virksomhed, og du vil derfor også blive kontaktet.

Vil du opdatere oplysninger om din virksomhed nu? 
Det tager cirka 10-15 minutter. Når du klikker på Kom i gang, kommer du ind på vores portal, som vi deler med resten af Danske Bank-koncernen. Danske Bank indhenter og behandler oplysningerne på vegne af Realkredit Danmark. Danske Bank er således databehandler for Realkredit Danmark og bruger ikke dine oplysninger til andre formål.

Vi stiller nogle spørgsmål om din virksomhed og anbefaler, at du har følgende klar:

  • Oplysninger om virksomhedens ejer
  • Oplysninger om virksomhedens økonomi og transaktioner
  • Beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel


Kom i gang

Hvad skal vi vide om vores kunder?

Identitet og legitimation

Vi har pligt til at dokumentere vores kunders identitet. Vi skal kende virksomhedens CVR-nummer samt eventuelle udenlandske virksomhedsnumre eller organisationsnumre – de kaldes også ’national identifier’.

For vores erhvervskunder betyder det også - alt efter ejer- og ledelsesstruktur samt nationale tilhørsforhold - at vi kan spørge ind til legitimation, statsborgerskab og skatteforhold for virksomhedens ejere, ledelse, tegningsberettigede og eventuelle fuldmagtshavere.

Vi skal også forstå, hvordan virksomheden afdrager sine lån

Vi spørger blandt andet til virksomhedens indtægtskilder, jeres forventninger til indbetalinger på realkreditlån og om I forventer at lave ekstraordinære afdrag eller måske helt indfri et lån. Vi spørger også om, der kommer betalinger fra udlandet, og hvilke lande de eventuelt kommer fra. I enkelte tilfælde kan vi også have brug for at spørge ind til andre ting f. eks. virksomhedens formueforhold.

Hvordan jeres forretning er bygget op 

Vi skal også kunne forstå jeres forretningsmodel. Her kan vi f. eks. spørge ind til hvilken branche virksomheden opererer i, hvem jeres kunder og leverandører er, og hvilke kanaler I bruger til at afsætte jeres varer eller services – om det f.eks. er butik eller online.

Afhængigt af virksomhedens branche, størrelse og kompleksitet kan vi også spørge ind til jeres koncernstruktur og organisationsdiagram, hvilke lande virksomheden driver forretning i, samt ejerforhold og skatteforhold.

Passer vi godt på jeres oplysninger, og hvor længe gemmer vi dem?

Ja, det er helt afgørende for os, at du har tillid til, at vi passer godt på dine oplysninger.

Vi behandler som sædvanligt alle oplysninger om dig fortroligt og efter gældende lovgivning. Vi gemmer dine oplysninger, så længe virksomheden er kunde hos os og i fem år derefter. Vil du vide mere om, hvordan vi behandler personoplysninger, kan du læse vores ’Information om behandling af personoplysninger’.

Vi oplyser et telefonnummer, som du kan ringe til, hvis du har spørgsmål: 45 14 29 98

Spørgsmål og svar

Vi er som finansiel virksomhed forpligtet til at kunne dokumentere, hvem vores kunder er, og kende forretningsmodellen og virksomhedens indtægtskilder. Det er vi ifølge ’Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering’ – også kendt som hvidvaskloven. 

Vi skal også sørge for, at disse oplysninger løbende opdateres – det fremgår af § 7, § 10 og § 11 i loven. 
 
Det er op til den enkelte finansielle virksomhed at vurdere, hvilke spørgsmål og oplysninger der er nødvendige for at opfylde formålet med lovgivningerne. Vi vil typisk spørge til virksomhedens kunder, leverandører, forventede omsætning m.m., og vi kan i nogle tilfælde også have brug for andre oplysninger. 
Hvis vi ikke får de nødvendige oplysningerne, vil vi i første omgang forsøge at kontakte dig igen. Hvis vi efter flere forsøg på at kontakte dig ikke har fået oplysningerne, inden fristen udløber, kan det desværre medføre, at vi ikke længere må levere services eller produkter til dig. 
Selvom din virksomhed måske har været kunde hos os i flere år, kan du opleve, at vi kontakter dig for at spørge til dokumentation og andre oplysninger om virksomheden. Det skyldes, at vi løbende følger op for at sikre, at vores oplysninger er korrekte og opdaterede.
Det er en meget stor opgave at indhente oplysninger fra alle vores kunder. Vi har derfor en lang række specialister, der hjælper rådgiverne med at kontakte vores kunder og indsamle oplysningerne.
Vi anbefaler, at du altid er på vagt overfor phishing. Vær opmærksom på, at du aldrig må udlevere dine personlige koder, pinkoder, kopier af dit MitID eller andet, som kan give adgang til din netbank, mobilbank, kort, konti, e-Boks eller lignende.