Book møde
Beregn
Realkredit Danmark
låntyper

FlexLife® 

FlexLife® er det fleksible realkreditlån, som I løbende kan tilpasse inden for en aftalt ramme. Vælg fast eller variabel rente. 

Realkreditlånet, I kan tilpasse jeres behov

FlexLife®

Fleksibel ydelse

Juster løbende ydelsen og vælg afdrag til og fra inden for en aftalt ramme.

Vælg, om I vil afdrage

Få mulighed for afdragsfrihed i op til 30 år.

Betal restgæld, når lånet udløber

Modsat de fleste realkreditlån giver FlexLife® mulighed for restgæld ved udløb. 

Det bedste lån for jer? 

Er lav ydelse vigtigt? Eller trygheden ved fast rente? Mulighederne er mange. Se vores udvalg af lån til erhverv og find dét, der passer til jeres økonomi og planer.

SE ALLE LÅN FRA REALKREDIT DANMARK

Fakta om lånet

Hvor meget kan I låne?

Hvor meget I kan låne, kommer i første omgang an på, hvilken type ejendom I vil optage lån i. 

Find jeres ejendomstype her, og se hvor meget I højst kan låne. 

Derudover skal vi vurdere jeres økonomi og den eller de ejendomme, I ønsker at belåne, før vi eventuelt kan tilbyde jer et lån. 

Vores rådgivere er altid klar til at hjælpe jer, hvis I vil vide, hvor meget I konkret kan låne.

Hvem er lånet til?

FlexLife® henvender sig primært til andelsboligforeninger og ejere af boligudlejningsejendomme. 

Vores beskrivelse af produktet er derfor målrettet denne type erhvervskunder. 

Vi tilbyder FlexLife® til enkelte andre erhvervskunder – tal med jeres rådgiver om mulighederne. Vær dog opmærksomme på, at produktbetingelserne kan være anderledes, end det vi beskriver her.

Rente og løbetid

I kan enten optage FlexLife® med fast rente eller FlexLife® med variabel rente. Uanset, hvad I vælger, er løbetiden op til 30 år.

Vælger I FlexLife® med fast rente, får I trygheden ved at kende renten i hele lånets løbetid. Hvis markedsrenterne stiger eller falder, har I mulighed for at omlægge lånet og derved reducere jeres restgæld eller få en lavere ydelse.

Vælger I FlexLife® med variabel rente, tilpasser vi renten på lånet til markedsrenten med aftalte mellemrum. I kan binde renten i op til 10 år ad gangen.

Vælg selv, hvordan udsving i renten skal påvirke jeres lån:

Stiger renten, kan I betale en højere ydelse, udskyde afdragsfrihed eller acceptere en højere restgæld ved udløb – op til 60 procent af ejendommens værdi. Falder renten, kan I få en lavere ydelse eller afdrage hurtigere.

Restgæld ved udløb

Med FlexLife® må I gerne have en restgæld ved lånets udløb, hvis vi har aftalt det på forhånd. Det giver jer en unik mulighed for løbende at tilpasse lånet til jeres behov. 

Hvor stor restgælden ved udløb præcis må være, aftaler vi med jer. Men den øverste grænse er 60 procent af den værdi, vi vurderer jeres andelsboligforening eller boligudlejningsejendom til, når I får tilbudt lånet. 
 
Når lånet udløber, skal I betale restgælden sammen med den sidste terminsydelse. Det kan fx ske ved, at I optager et nyt lån.

Når I har FlexLife®, kan I ikke optage yderligere realkreditlån hos Realkredit Danmark ud over 75 procent af værdien af ejendommen, hvis der er tale om en andelsboligforening eller boligudlejning.

Ydelse og afdragsfrihed

Med FlexLife® kan I selv bestemme jeres ydelse og andelen af afdragsfrihed – inden for en ramme, vi aftaler ved lånets udbetaling.  

 • I kan afdrage mindst muligt i hele lånets løbetid, hvis lav ydelse er vigtigt. 
 • I kan afdrage mest muligt fra start, så lånet hurtigt kan blive afdragsfrit. 
 • I kan skrue op og ned for tempoet ved skiftevis at afdrage og holde pause.
 • I kan vælge delvis afdragsfrihed, hvor I afdrager på en lille del af gælden. 

FlexLife® kan være afdragsfrit i op til 30 år, hvis lånet udgør under 60 procent af den værdi, vi vurderer jeres ejendom til, når I får tilbudt lånet. 

FlexLife® med fast rente giver jer mest fleksibilitet. Her kan I ændre på ydelsen hvert kvartal. Har I FlexLife® med variabel rente, kan I ændre ydelsen ved refinansiering. Det koster et gebyr at ændre på lånet – se prisblad (PDF)

Fastkursaftale

Når I får et lånetilbud på FlexLife®, er det værd at vide, at kursen kan ændre sig, før vi udbetaler lånet.

Falder kursen, betyder det følgende for jeres lån:

 • På FlexLife® med fast rente vil I få et mindre beløb udbetalt end det, der står i lånetilbuddet.
 • På FlexLife® med variabel rente stiger lånets rente frem til første refinansiering. Det betyder, at jeres ydelse i perioden bliver højere end den, der står i lånetilbuddet.

Mod et gebyr kan I låse kursen fast, indtil lånet udbetales. På FlexLife® med fast rente kender I så det beløb, I vil få udbetalt – og på FlexLife® med variabel rente kender I ydelsen frem til første refinansiering.

I kan justere på lånet

I kan nemt justere FlexLife® indenfor den ramme, vi sammen har aftalt for jeres lån:

 • I kan skrue op eller ned for ydelsen.
 • I kan vælge afdragsfrihed til eller fra.
 • I kan justere den restgæld, I vil have, når lånet udløber.
 • I kan tilpasse lånets løbetid.
 • Har I FlexLife® med variabel rente, kan I binde renten i kortere eller længere tid.

På FlexLife® med fast rente kan I ændre på lånet hvert kvartal. På FlexLife® med variabel rente kan I gøre det ved en refinansiering.

I skal blot aftale ændringerne med os. Det koster et gebyr – se prisblad (PDF).

Indfrielse og opsigelse

FlexLife® med fast rente:

 • I kan indfri lånets obligationsrestgæld til markedskurs, når I vil. 
 • Opsiger I lånet til en ordinær obligationstermin - sidste dag i marts, juni, september eller december - kan I altid indfri til kurs 100. Opsigelsen skal ske med mindst to måneders varsel.

FlexLife® med variabel rente:

 • I kan indfri lånets obligationsrestgæld til markedskurs, når I vil. Jo længere tid der er til næste refinansiering – jo større er jeres risiko for at få et kurstab.
 • Lånet kan altid indfries til kurs 100 ved en refinansiering. 


Vær opmærksom på, at det kan påvirke jeres skat, hvis I får en kursgevinst eller et kurstab, når I indfrier lånet.

Risiko

Vælger I FlexLife® med variabel rente, er der risiko for, at I skal betale en højere ydelse, hvis markedsrenten ændrer sig, og renten stiger. Desuden kan jeres restgæld ved lånets udløb blive større (dog ikke over 60 procent af ejendommens værdi ved optagelsen af lånet).

Ændringer i bidraget kan også betyde, at jeres ydelse stiger. Det gælder både for FlexLife® med fast rente og FlexLife® med variabel rente.

I særlige tilfælde kan vi bede jer om at afdrage på jeres lån, så restgælden bliver mindre, end vi oprindeligt aftalte, eller der ikke er nogen restgæld ved lånets udløb. Det betyder, at I skal betale højere afdrag – eller at I må afbryde jeres afdragsfrihed og begynde at afdrage. Det kan fx ske, hvis jeres ejendom falder meget i værdi, eller hvis I ikke overholder jeres aftaler med os eller andre kreditorer.  

Se vores Låntyper og forretningsbestemmelser (pdf), hvis du vil læse mere om varsling af ændringer.

Lån i euro

I kan vælge at optage Flexlife® med variabel rente i euro. På den måde kan I typisk få en lavere rente, end hvis I låner i danske kroner. Der er samme regler for løbetid, lånegrænse osv. som ved lån i danske kroner. 

Da I betaler ydelse i euro, er det en fordel, hvis jeres indtægter også er i euro. Skal jeres betaling veksles fra danske kroner, vil ydelsen stige og falde med valutakursen. Der vil dog ikke være store udsving, da Nationalbankens fastkurspolitik holder kronens værdi i forhold til euroen stabil.

I kan altid lægge jeres lån om fra euro til kroner eller omvendt. Det kræver dog et nyt pantebrev.

Skattereglerne er lidt anderledes, end hvis I låner i danske kroner. Vær opmærksomme på, at I kan blive beskattet af en eventuel kursgevinst eller et kurstab, når I indfrier et lån i euro.

Disse lån kan også optages i euro: FlexLån® K, FlexLån T® og RD Euribor3®

Se vilkår for lån i euro i Låntyper og forretningsbetingelser 

Beregn på lån i euro

Hvad er det bedste lån for jer

Sammenlign vores produkter

ObligationslånKontantlånFlexLån® KRD Cibor6®FlexLife®
RentetypeFastFastVariabelVariabelFast/Variabel
Fast løbetidCheckmarkCheckmarkCheckmarkCheckmarkValgfrit
Du kender din rentei hele løbetideni hele løbetideni 1-10 åri 6 mdr.1-30 år
AfdragsfrihedOp til 10 årOp til 10 årOp til 10 årOp til 30 år
Max løbetid30 år/20 år*30 år/20 år*30 år/20 år*30 år/20 år*30 år/20 år*
Max lånebeløb80%/60%**80%/60%**80%/60%**80%/60%**75%/60%**
FordeleFast kendt rente i hele lånets løbetid og mulighed for afdragsfrihedFast kendt rente i hele lånets løbetidRente og ydelse er typisk lavere end på et fastforrentet lån. FlexLån® kan også fås i Euro.Rente og ydelse er typisk lavere end på et fastforrentet lån. RD Cibor6® kan kombineres med finansielle instrumenter fx Swap.Højere fleksibilitet i forhold til valg af ydelse og mulighed for restgæld ved lånets udløb
UlemperTypisk højere rente end på et variabelt forrentet lån. Når afdragsfriheden udløber skal der betales afdrag eller lånet skal omlæggesTypisk højere rente end på et variabelt forrentet lånYdelsen stiger, hvis renten stiger. Når afdragsfriheden udløber skal der betales afdrag eller lånet skal omlæggesYdelsen stiger, hvis renten stiger. Når afdragsfriheden udløber skal der betales afdrag eller lånet skal omlæggesDer kan ikke optages realkreditlån udover de 75 %/60% af værdien af ejendommen

* De 20 år gælder for ejendomme der benyttes til kontor/forretning, håndværk/industri, sociale, kulturelle eller undervisningsmæssige formål samt hotel/restauration
** De 60% gælder for ejendomme der benyttes til landbrug, kontor/forretning, håndværk/industri, sociale, kulturelle eller undervisningsmæssige formål samt hotel/restauration

Hvordan kan jeres økonomi se ud med  FlexLife®?

Prøv vores låneberegner og få en vejledende beregning. Eller tal med os, hvis I gerne vil have en uddybende beregning og drøfte jeres muligheder.  Book møde eller ring til os på 45140100