Book møde
Beregn
Realkredit Danmark
låneberegner erhverv

Forudsætninger for beregning

Beregningerne er vejledende

Beregningerne er vejledende, og vi tager forbehold for fejl og mangler. Beregningen af ydelser efter skat er baseret på skatteprocenten for den valgte ejerkategori. I beregningerne af det FlexLån® har vi forudsat, at renteniveauet er uændret i forhold til i dag. Renten på FlexLån® gælder frem til næste rentetilpasning, og de fremtidige rentetilpasninger er beregnet på baggrund af renteniveauet for i går.

Kontakt os for rådgivning

Vi anbefaler, at I kun bruger beregningerne som pejlemærker og får individuel rådgivning, inden I beslutter jer for at låne. Vi skal altid godkende, at I kan få lånet. Når I ansøger om et lån, tager vi bl.a. stilling til jeres ejendom og jeres økonomiske forhold. Ønsker I et lån med variabel rente, afdragsfrihed og/eller restgæld ved udløb, er der skærpede krav til jeres økonomi. Se mere om, hvor meget I kan låne, og hvilke lån I kan vælge, til forskellige ejendomstyper

Hvad er beregningen baseret på?

Beregningen er baseret på flere forhold:

  1. Låntypen, herunder om der er afdragsfrihed eller ej.
  2. De aktuelle kurser efter kursfradrag/-tillæg.
  3. Det ønskede lånebeløb.
  4. Hvor meget ejendommern er belånt og lånets placering i forhold til eventuelle andre lån i ejendommen.

Vær opmærksom på, at beregneren alene viser finansieringsomkostninger. Den medregner ikke øvrige omkostninger, som I også skal betale, når I køber fast ejendom. Herunder fx tinglysningsafgift af skødet, ejerskifteforsikringspræmie, egen rådgiver eller advokat, gebyr for garanti for restkøbesum samt flytteomkostninger.

Generelle forudsætninger

Vi kan ikke give lånetilbud på fastforrentede lån, hvor obligationskursen er over 100. Bidragssatsen og de andre omkostninger – og dermed ydelsen – kan ændre sig i lånets løbetid. I kan læse mere om kursfradrag, bidragssats, bidragstillæg og andre omkostninger under vores produkter på www.rd.dk og www.danskebank.dk eller i Realkredit Danmarks prisblad.