Book møde
Beregn
Realkredit Danmark
analyse

Byggeomkostninger stiger nu ligeså meget som i perioden før finanskrisen

11 marts - 2022

Ifølge Danmarks Statistik steg årsstigningstakten for byggeomkostningerne inden for etageboliger med 5,9% i 4. kvartal fra 4,4% i 3. kvartal. Dermed er vi oppe på samme høje årsstigningstakster, som kendetegnede perioden op til finanskrisen.

Selvom der er en udbredt mangel på både arbejdskraft og materialer i byggebranchen, så stiger omkostningsudviklingen for materialer markant hurtigere end for arbejdskraften. Det slår kraftigt igennem på byggeomkostningerne for etageboliger, idet materialeomkostningerne indgår med en vægt på 2/3, mens arbejdskraften kun indgår med en vægt på 1/3.

Årsstigningstakten for materialeomkostningerne steg med 7,9% i 4. kvartal fra 5,0% i 3. kvartal. Vi kommer dermed stadig tættere på den tidligere top på lidt over 9% fra sommeren 2007. For arbejdskraftomkostningerne steg årsstigningstakten med lidt mere moderate 2,8% i 4. kvartal, et mindre fald fra 3,2% i 3. kvartal.

Fordelt på fagområde var årsstigningstakten højest for materialer inden for el, tømrer, betonelementer samt murer.

Som følge af de fortsatte prisstigninger på energi og industrimetaller samt de fortsatte logistiske udfordringer og et presset arbejdsmarked, har vi skubbet vores forventning til udviklingen i byggeomkostningerne, så årsstigningstakten forventes at toppe på et niveau omkring 6-9% i løbet af de kommende kvartaler. Det skal dog tilføjes at usikkerheden for øjeblikket er stor, og det har været kendetegnende, at prispresset gennem det seneste års tid har vist sig større og mere vedvarende end ventet.

Byggeomkostninger

Arbejdsomkostninger og materialeomkostninger i 2021 og Q1/Q2 2022.