Book møde
Beregn
Realkredit Danmark
analyse

Privat boligudlejning i Aalborg

16 februar - 2022

I denne analyse kigger vi på, om der er balance mellem udbud og efterspørgsel på markedet for private udlejningsboliger I Aalborg det kommende årti? Svaret er ja, hvis man tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for Aalborg samt Aalborg Kommunes Planstrategi for 2019, idet udbuddet i store træk matcher efterspørgslen.

Hvis det holder, betyder det, at der ikke er behov for den store tilpasning i huslejen, hverken i opadgående eller nedadgående retning. Da tilvæksten i indbyggertallet forventes at gå lidt ned i gear, særligt mod enden af dette årti, så skal byggeaktiviteten markant ned i gear, hvilket vi allerede ser tegn på, hvis enderne skal mødes.  

Læs analysen her

Har I brug for rådgivning?

Vores kompetente rådgivere er klar til at hjælpe jer. Har I spørgsmål, kan I altid ringe til jeres rådgiver – eller til Realkredit Erhverv Direkte på telefon 45 14 01 00.