Book møde
Beregn
Realkredit Danmark

Byggepriser står foran et fald

Det bliver fortsat dyrere at bygge, men meget tyder på, at det er ved at vende. Det er især materialepriserne, der står foran et fald.

Trods krise og opbremsning i byggeriet bliver det fortsat dyrere at bygge i Danmark. Men en ny analyse fra Realkredit Danmark viser dog, at en vending er nært forestående, hvor det især ser ud til at materialerne bliver billigere. 

For trods en prisstigning i fjerde kvartal på 1,1 procent i forhold til tredje kvartal, så ser stigningerne ud til at toppe, og stigningen i fjerde kvartal er faktisk den mindste stigning i to år. Ser man på årsstigningstakten var den i fjerde kvartal 9,6 procent i forhold til samme periode året før, mens stigningen i tredje kvartal lød på 10,2% sammenlignet med samme periode året før, hvilket er det første fald siden 4. kvartal 2020.   

Og ifølge Mark Gibson, chefanalytiker i Realkredit Danmark, er der meget der tyder på, at den tendens vil fortsætte, og at danskerne altså kan se frem til lavere byggepriser.

”Kombinationen af faldende producentpriser inden for metaller og energiforsyningen samt en meget kraftig opbremsning i nybyggeriet forventes at føre til faldende priser på byggematerialer, svarende til årerne efter finanskrisen. Det vil også slå igennem på byggeomkostningerne, som forventes at falde de kommende to år, selvom omkostningerne til arbejdskraft vil fortsætte med at være stigende,” siger Mark Gibson.

Bedre byggebalance

Det er især de netop indgåede overenskomstforhandlinger, hvor der på mindstelønsområdet er lagt op til årlige lønstigninger på lidt over 5%, der kan presse byggepriserne op, men den stigning ser dog ud til at blive imødegået af udsigten til lavere materialepriser. Samlet set betyder det altså, at de samlede byggepriser nærmer sig toppen og kan føre til et fald de næste par år. 

Samtidig ser den såkaldte byggebalance også ud til at ændre sig til et niveau, hvor der bliver bedre balance mellem ændringen i indbyggertallet og det fuldførte byggeri. For efter en lang periode med en voldsomt vækst i boligbestanden, ser det nu ud til at balancen bliver ændret, påpeger Mark Gibson:

”Udviklingen i det påbegyndte byggeri falder kraftigt flere steder i landet, og dermed vil byggebalancen blive forbedret de kommende år. Det er vigtigt for byggebranchen, at der er balance, så der ikke bliver bygget mere, end stigningen i indbyggertallet kan retfærdiggøre. En bedre byggebalance er således en indikator for, at branchen bedre kan klare sig i vanskelige tider,” siger Mark Gibson.