Book møde
Beregn
Realkredit Danmark

Fysiske butikker holder stand mod nethandel

Med Corona-krisen var det spået, at de rene netbutikker ville dominere retail-handel i fremtiden. Ny analyse fra Realkredit Danmark viser dog, at slet ikke er gået sådan.

27 december - 2023

Siden finanskrisen har de fysiske butikker mærket modvinden. År efter år har de rene netbutikker nemlig taget en større del af omsætningen i detailhandlen. Det tog for alvor fart under Corona-krisen, og det var ventet, at denne udvikling ville fortsætte. Men nye tal viser, at de rene netbutikker ikke længere tager en større og større del af den samlede omsætning i detailhandlen. Nærmest tværtimod. 

”De rene netbutikkers andel af detailsalget er aftaget til 8,5% i 2022, hvorfra det mere eller mindre har bevæget sig sidelæns i de første ni måneder af 2023. Det er svært at spå om fremtiden, men noget tyder på, at flere og flere butikker har indset af multiple salgskanaler i form af både fysiske butikker og onlinesalg er en styrke, så måske skal man være varsom med at konkludere, at de rene netbutikkers andel af detailsalget per automatik bare stiger og stiger,” siger Mark Gibson, chefanalytiker i Realkredit Danmark.

Men selvom de rene netbutikker ikke længere vækster i samme grad, så er der stadig udfordringer for detailhandlen, hvor især de mindre butikker fortsat har det svært. For selv om faldet i antal små butikker er let aftagende, så fortsætter faldet, som reelt har stået på siden finanskrisen. Eksempelvis er antallet af butikker med 0-9 ansatte faldet fra knap 23.000 i 2000 til knap 17000 i 2022. 

Lønvækst støtter fremgang

Corona-krisen gav også udfordringer i omsætningen i detailhandlen, hvor årene 2020-2022 bød på store udsving i forbruget. Men nye tal fra Realkredit Danmark viser, at detailhandlen nu befinder sig i mere roligt farvand og er tilbage på den trend, der dominerede fra 2015-2019. Fremgangen er især båret af  genopretningen af købekraften samt den fortsatte stigning i beskæftigelsen.

”2023 har – indtil videre - budt på en kraftig acceleration af lønvæksten samtidig med, at inflationen er faldet og dermed er genopretningen af købekraften i fuld gang. Alene i 3. kvartal steg reallønnen på 2,8 %, hvilket er den største kvartalsvise bedring af købekraften i mere end 15 år,” påpeger Mark Gibson.

Forbedringen forventes at fortsætte i 2024, hvor det høje renteniveau fortsat kan være en udfordring blandt andet på grund af lavere købekraft i husholdninger med flexlån, der står til en markant højere ydelse. Ikke desto mindre er der fortsat optimisme, hvis økonomien altså udvikler sig som forventet.

”Fremadrettet forventer vi en udvikling i detailsalget svarende til samme trendmæssige fremgang som i årerne 2015-19. Den væsentligste udfordring i forhold til ovenstående kommer fra en kraftigere opbremsning på arbejdsmarkedet, men det vil kun komme på tale, hvis vi står overfor en recession og ikke som nu, en meget blød landing,” siger Mark Gibson.