Book møde
Beregn
Realkredit Danmark

Positive konjunkturer holder gang i erhvervsejendomme

Trods udfordrende finansielle vilkår i form af høje renter, så holder markedet for erhvervsejendomme fortsat stand. Høj beskæftigelse og en stigning i reallønnen er blandt årsagerne.

Den positive konjunkturudvikling fortsætter med at understøtte markedet for erhvervsejendomme i form af lav tomgang og stigende husleje. Det viser den seneste temperaturmåling for erhvervsejendomme, som Realkredit Danmark udgiver hvert kvartal. Målingen viser blandt andet, at   selvom det høje renteniveau lægger et opadgående pres på afkastkravet og nedadgående pres på ejendomsværdierne, så er signalet for kontorejendomme såvel som retail- og boligejendomme fortsat svagt positivt. 

Men ingen roser uden torne for afkastkravet er stadigvæk for lavt relativt til det aktuelle renteniveau. Det betyder blandt andet, at der er en stigende risiko for at afmatningen i transaktionsvolumen kan trække ud. 

”De udfordrende tider på den finansielle side afspejles allerede i transaktionsvolumen, som aftog yderligere i 2. kvartal og som betød, at der kun blev omsat ejendomme for 18 mia. i 1 halvår og vil, hvis det fortsætter med samme tempo resten af året, være en voldsom nedgang i forhold til de senere års høje niveau,” siger Mark Gibson, chefanalytiker i Realkredit Danmark.

Høj beskæftigelse giver lav tomgang

Ser vi nærmere på markedet for kontorejendomme, så viser konjunkturerne sig også fra sin pæne side i form af en positiv udvikling i beskæftigelsen. Netop beskæftigelsen er et vigtigt parameter for udviklingen på kontorejendomme, og derfor var det også positivt, at efter en opbremsning i beskæftigelsen i 2022, så har første halvår i 2023 budt på en pæn stigning. 

Og den udvikling er tydelig at se i tomgangsstatistikken for kontorejendomme, påpeger Mark Gibson:

”Det understøttes af tomgangsstatistikken fra Ejendom Danmark. Her så det også ud til at en
opbremsning var undervejs, men det ændrede sig i 2. kvartal, idet den økonomiske tomgang faldt med 1%-point til 6,6%, hvilket er det laveste niveau i den tiårige periode, vi har data for. Det kraftige fald i tomgangen var primært trukket af kontorejendomme beliggende i Region Hovedstaden,” siger han.

Færre konkurser

Også på markedet for retail-ejendomme spiller de mere positive konjunkturer en væsentlig rolle. Her var det blandt andet en stigning i forbrugertilliden, der betød at både tomgang og husleje har udviklet sig mere positivt end forventet, når man tager det aktuelle renteniveau i betragtning. 

Og det har også ført til en anden positiv udvikling, fortæller Mark Gibson:

”Der var også flere gode nyheder at hente, når man kigger på udviklingen i antallet af konkurser. Igennem både 4. kvartal 2022 og 1. kvartal 2023 lå antallet af konkurser i aktive retailvirksomheder på det højeste niveau siden finanskrisen, men faldt i 2. kvartal til et mere gennemsnitligt niveau. En af faktorerne bag vendingen i detailsalget har at gøre med udviklingen i reallønnen, som efter et historisk stort fald i 2022 igen er stigende,” siger han.

Geografiske forskelle

Ser man på marketdet for boligudlejningsejendomme, så er signalet fortsat på svagt positivt. Et robust arbejdsmarked  er fortsat godt nyt for boligudlejningsejendomme, men ser man på tomgangen er der dog store geografiske forskelle. 

I København er tomgangen eksempelvis lav og aftagende, mens et blik på Aarhus viser at tomgangen er stigende og faktisk er på det højeste niveau i flere år. 

”Der er imidlertid tegn på, at byggeaktiviteten i Aarhus vil aftage kraftigt fremadrettet, hvilket betyder, at der vil komme markant færre boligkvadratmeter til markedet. Det vil medføre en bedring af byggebalancen og på sigt lægge et nedadgående pres på tomgangen,” siger Mark Gibson.

Du kan læse hele temperaturmålingen fra Realkredit Danmark her