Book møde
Beregn
Realkredit Danmark

Beskæftigelse og høj lønvækst hjælper ejendomsmarked

Trods svagt stigende renter og dermed stigende pres på afkastkravet, så holder ejendomsmarkedet stand. Beskæftigelse overrasker fortsat positivt og lønvæksten har sat gang i detailsalget.

04 juni - 2024

Den seneste temperaturmåling fra Realkredit Danmark viser, at markedet for erhvervsejendomme fortsat er udfordret af høje afkastkrav på grund af et højt renteniveau, men også at markedet er stabilt – især båret af en stærk udvikling i beskæftigelsen.

”Det økonomiske signal landede på svagt positivt i 1. kvartal 2024 - et nøk op i forhold til neutral i 4. kvartal 2023. Det virker måske lidt for positivt, når man tager udgangspunkt i den økonomiske aktivitet, som uden medicinalindustrien er gået i stå. Men arbejdsmarkedet, som er den vigtigste driver for det økonomiske signal, har indtil videre været overraskende positiv i 1. kvartal 2024. Til gengæld kan man måske undre sig over, at det finansielle signal endte på neutral, et lille nøk op efter tre kvartaler med et svagt negativt signal,” siger Mark Gibson, chefanalytiker i Realkredit Danmark og fortsætter:

”Vores rentestrateger forventer imidlertid tæt på uændrede lange realkreditrenter i resten af 2024, og hvis det er korrekt, så fortsætter det opadgående pres på afkastkravet. Det neutrale finansielle signal skal derfor i højere grad ses som en midlertidig pause snarere end tegn på en vending,” siger han.

Positiv vending for kontorejendomme

Ser man på de enkelte segmenter, så er udviklingen vendt en anelse for kontorejendomme, hvor signalet endte på svagt positiv. Her spiller bedringen i økonomien også en væsentlig rolle, hvor den positive udvikling i beskæftigelsen har en betydning for tomgang og husleje. En anden udfordring for kontorejendomme har været udbredelsen af hjemmearbejde, men en nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det endnu ikke er et stort problem i Danmark. ”I særligt de engelsksprogede lande har omfanget af hjemmearbejde haft et kraftigt negativt aftryk på kontormarkedet. Der er ikke tegn på, at det samme gør sig gældende i Danmark, men det er noget, man bør overvåge tæt. Det gør man i Danmarks Statistik, hvor man hvert kvartal tager temperaturen på omfanget af hjemmearbejde. Konklusionen er fortsat, at hjemmearbejde ikke fylder mere nu end før Coronakrisen,” siger Mark Gibson.

Høj lønvækst løfter detailsalg

For femte kvartal i træk endte signalet for retailejendomme på svagt positiv. Det skyldes blandt andet den stigende beskæftigelse, færre konkurser og ikke mindst et detailsalg, der nyder godt af en høj lønvækst. For selv om tallene for de første to måneder viste et fald i detailsalget, så var det på blot 0,5 procent, og det kommer i halen på en kraftig vækst på 3,5 procent i fjerde kvartal. Der er altså fortsat god gang i detailsalget, og det handler om løn. Den underliggende fremdrift i detailsalget skyldes nemlig blandt andet den positive udvikling i reallønnen, som for andet kvartal i træk endte over 4 %, hvilket er et historisk højt niveau.

Uændret udvikling på boligejendomme

Markedet for boligejendomme synes at være ved at miste momentum. For selvom signalet som i fjerde kvartal endte på neutral, så viser det underliggende data, at det går en smule tilbage. Det er blandt andet det positive momentum i huslejeudviklingen, der er aftagende, mens også byggebalancen synes at spille en rolle.

”En forklaring på hvorfor det økonomiske signal har tabt momentum i løbet af 2023 kan også kædes sammen med forværringen af byggebalancen i de fire største byer. En forværring af byggebalancen betyder, at der bliver bygget for meget i forhold til, hvad der er indbyggermæssig dækning for. Det var udtalt i Aarhus, Aalborg og Odense, hvorimod der kun var tale om en marginal forværring i København,” siger Mark Gibson.

Læs mere om Temperaturmåling på markedet for investerings- og erhvervsejendomme (PDF).