Book møde
Beregn
Realkredit Danmark
Aktuelt & anbefalinger

Refinansiering af RD Cibor6® og RD Cibor6® Green pr. 1. juli 2024

Den 1. juli 2024 skal  Realkredit Danmarks RD Cibor6® og RD Cibor6® Green  refinansieres. Det gælder RD Cibor6® med et rentetillæg på 0,01 %-point, samt RD Cibor6® Green med et rentetillæg på -0,12 %-point.

Har du et lån, der skal refinansieres, får du et brev fra os i løbet af uge 12, hvor du kan se, hvad det betyder for netop dit lån. Hvis der kræves ekstra dokumentation for, at dit lån kan blive ved med at refinansieres i en RD Cibor6® Green obligation, har vi allerede kontaktet dig i december 2023.

Hvad betyder en refinansiering for dig?
Rent praktisk betyder en refinansiering ikke så meget for dig. Dit lån fortsætter som planlagt efter refinansieringen, og renten bliver fortsat fastsat 2 gange om året – pr. 1. januar og 1. juli.

Har du ingen ønsker om at ændre dit lån, skal du derfor ikke foretage dig noget. I slutningen af juni får du et brev fra os, hvor du kan se den nye rente, der gælder for dit lån fra den 1. juli 2024.

Har du et RD Cibor6® Green lån? 
Har du et RD Cibor6® Green lån er det vigtigt, at din ejendom stadigvæk lever op til kravene for en grøn ejendom, for at kunne refinansieres i en ny grøn obligation. Ejendommen skal leve op til kravene forud for refinansieringen, såvel som i hele den kommende refinansieringsperiode. Hvis energimærket på din ejendom udløber før den 1. juli 2028, er du derfor blevet kontaktet af os, med henblik på at få jeres tilsagn om fornyelse af energimærket. Hører vi ikke fra jer inden fristens udløb den 1. april 2024 eller kan i ikke give tilsagn om fornyelse af energimærket/certifikatet, bortfalder vores grundlag for at refinansiere lånet med grønne obligationer. Det betyder, at lånet vil blive refinansieret i en ikke-grøn RD Cibor6® i stedet for en RD Cibor6® Green. 

Ønsker du at omlægge eller indfri dit lån?
Har du planer om at omlægge eller indfri dit lån helt eller delvist, kan det være en fordel at gøre det ved en refinansiering. Her kan du nemlig indfri til kurs 100. I så fald skal du begynde med at opsige lånet – senest den 30. april 2024. 

Du kan dog altid indfri lånet til markedskurs. 

Overvej, om du har det rette lån
Selvom refinansieringen praktisk set ikke betyder ret meget for dig, kan du alligevel bruge denne anledning til at overveje, om du har det rette lån. Måske er det tid til at overveje om du har behov for at få et lån med mere rentesikkerhed eller større fleksibilitet.

Hvad er en refinansiering?
En refinansiering betyder, at obligationen bag et lån udløber. Realkredit Danmark fastlægger løbetiden på nye obligationer med henblik på at opnå de bedste vilkår. Obligationen bliver solgt på auktion, hvor investorerne byder på det rentetillæg, som skal betales sammen med referencerenten. Da lånet er variabelt forrentet, kan renten og dermed også ydelsen på lånet stige eller falde ved hver refinansiering og efterfølgende rentefastsættelser. 

Den nye obligation bliver solgt på auktion i maj måned. Vi har fastsat den nye obligations løbetid til 4 år og det betyder, at den udløber den 01.07.2028. Investorerne fastsætter tillægget. Den nye obligation giver mulighed for at renten kan blive lavere end 0 %.

Hvordan og hvornår fastsættes renten?
Renten på dit RD Cibor6®/RD Cibor6® Green består dels af det nævnte rentetillæg, der fastsættes af investorerne, dels af referencerenten, der følger 6 måneders CIBOR-rentesatsen. 

De nye renter, der gælder fra henholdsvis 1. juli og 1. januar, bliver fastsat den 4. sidste bankdag i juni henholdsvis december. 

Denne gang vil vi altså kende den endelige rente den 25. juni 2024, hvor renten bestemmes ud fra den aktuelle 6 måneders CIBOR-rentesats tillagt rentetillægget. 

 

Lad os sammen se på jeres muligheder

Vores kompetente rådgivere er klar til at hjælpe jer. Har I spørgsmål, kan I altid ringe til jeres rådgiver – eller til Realkredit Erhverv Direkte på telefon 45 14 01 00.