Book møde
Beregn
Realkredit Danmark

Refinansiering af RD Euribor3® pr. 1. juli 2023 

Den 1. juli 2023 skal  Realkredit Danmarks RD Euribor3® refinansieres. Det gælder RD Euribor3® med et rentetillæg på 0,45 %-point.

Har du et lån, der skal refinansieres, får du et brev fra os i løbet af uge 13, hvor du kan se, hvad det betyder for netop dit lån. 

Hvad betyder en refinansiering for dig?
Rent praktisk betyder en refinansiering ikke så meget for dig. Dit lån fortsætter som planlagt efter refinansieringen, og renten bliver fortsat fastsat 4 gange om året – pr. 1. juli, 1. oktober, 1. januar og 1. april .

Har du ingen ønsker om at ændre dit lån, skal du derfor ikke foretage dig noget. I slutningen af juni får du et brev fra os, hvor du kan se den nye rente, der gælder for dit lån fra den 1. juli 2023.

Ønsker du at omlægge eller indfri dit lån?
Har du planer om at omlægge eller indfri dit lån helt eller delvist, kan det være en fordel at gøre det ved en refinansiering. Her kan du nemlig indfri til kurs 100. I så fald skal du opsige lånet senest den 28. april 2023. 

Du kan dog altid indfri lånet til markedskurs. 

Overvej, om du har det rette lån
Selvom refinansieringen praktisk set ikke betyder ret meget for dig, kan du alligevel bruge denne anledning til at overveje, om du har det rette lån. Måske er det tid til at overveje om du har behov for at få et lån med mere rentesikkerhed eller større fleksibilitet.

Hvad er en refinansiering?
En refinansiering betyder, at obligationen bag et lån udløber. Realkredit Danmark skal derfor sælge nye obligationer for at have penge til, at dit lån kan fortsætte til det aftalte udløbstidspunkt. 

I praksis sælger vi obligationerne på en auktion. Der åbnes nye obligationer, som udløber 1. juli 2026. Rentetillægget fastsættes af investorerne ved en auktion i maj måned. 

Den endelige dato for auktionen er endnu ikke fastlagt.

Hvordan og hvornår fastsættes renten?
Renten på dit RD Euribor3® består dels af det nævnte rentetillæg, der fastsættes af investorerne, dels af referencerenten, der følger 3 måneders EURIBOR-rentesatsen. 

De nye renter, der gælder fra henholdsvis 1. juli, 1. oktober, 1. januar og 1. april, bliver fastsat den 4. sidste bankdag i juni henholdsvis september, december, april. 

Denne gang vil vi altså kende den endelige rente den 27. juni 2023, hvor renten bestemmes ud fra den aktuelle 3 måneders EURIBOR-rentesats tillagt rentetillægget.