Book møde
Beregn

Realkredit Danmark kompenserer kunder som følge af fejl i gældssystemer 

Den 29. februar 2024: Danske Bank, og dermed også Realkredit Danmark, har desværre konstateret en række fejl i de systemer, der håndterer personlige fordringer (inkassogæld) efter salg af ejendomme (herefter gældssystemer). Fejlene betyder, at vi i nogle tilfælde har opkrævet gæld, der var forældet, eller i nogle tilfælde opkrævet mere gæld, end de berørte kunder skyldte.  

Siden vi konstaterede fejlene, har vi arbejdet intensivt på at løse problemerne og kompensere kunder, der har betalt for meget. I takt med at arbejdet er skredet frem, har vi samtidig konstateret flere fejl, der har øget omfanget og kompleksiteten af udfordringerne betragteligt. Derfor har vi udviklet en løsning, der skal sikre hurtigere afklaring for langt de fleste af vores kunder med gæld i vores fejlbehæftede gældssystemer.

Vi bruger en automatiseret model eller et beregningsværktøj til at beregne kundernes sag, fordi en nøjagtig gennemgang af hver enkelt sag vil betyde, at kunderne skal vente betydeligt længere på at få afklaring om deres gæld og eventuel udbetaling af kompensation. Størstedelen af kunder med restgæld, der kan være omfattet af fejlene, har allerede fået deres gæld sat til 0 kr. De resterende kunder, der er omfattet af løsningen, bliver kontaktet direkte.

Vi tilbyder kompensation, hvis vi har opkrævet for meget
Hvis kunder har betalt af på deres gæld, og deres betalinger kan være påvirket af fejlene i vores gældssystemer, udbetaler vi en kompensation i de tilfælde, hvor vi kan have opkrævet for meget. Vi har påbegyndt udbetalingen af kompensation og forventer, at langt hovedparten af alle kunder får besked, om de skal modtage kompensation inden udgangen af 2024. Det vil dog være en løbende proces, og for nogle kunder vil det tage længere tid, for eksempel fordi deres sag er mere kompleks. Kunder, der er berettiget til kompensation, bliver kontaktet direkte.

Sådan gennemgår vi kundernes sager 
I de fleste sager bruger vi en automatiseret model til at beregne, om vi kan have opkrævet for meget på kundens gæld i vores gældssystemer. Læs mere om den automatiserede model her <Sådan bruger vi en model til at beregne kompensation>.  

I de mere komplekse sager, hvor der er større risiko for overopkrævning, gennemgår vi sagen i et automatiseret beregningsværktøj, der gør det muligt at beregne sagen mere præcist. 

Om kundens sag er gennemgået ved hjælp af den automatiserede model eller i beregningsværktøjet fremgår af det brev, som kunden modtager om eventuel kompensation.

Anmodning om individuel gennemgang 
Hvis kunden er uenig i beregningen af kompensation eller ikke ønsker en automatiseret behandling af sin sag, er det muligt at anmode om en individuel gennemgang af sagen. Ved en individuel gennemgang genskaber vi sagens forløb ud fra de informationer, vi har tilgængelige – og genberegner gælden i den enkelte kundes sag. Læs mere om en individuel gennemgang her <Individuel gennemgang af sager efter anmodning>

Oversigt over fejlene i vores gældssystemer 
Det er muligt at se en oversigt over fejlene her <Oversigt over fejl i vores gældssystemer>. I oversigten fremgår det blandt andet, hvilke fejl der bliver håndteret i den automatiserede model, i beregningsværktøjet og i den individuelle gennemgang.

Genoptagelse af inddrivelse af gæld overført til vores gældssystemer pr. 1. oktober 2020 
Kunder med gæld, der er overført til vores gældssystemer efter, at vi oprindeligt stillede vores gældsinddrivelse i bero pr. 1. oktober 2020, er ikke omfattet af løsningen. Dermed får de ikke deres gæld sat til 0 kr. og tilbydes ikke kompensation. De berørte kunder er informeret og bliver kontaktet igen, når vi genoptager inddrivelsen af gæld. Genoptagelsen er startet og vil fortsætte gradvist. Vi tilskriver fortsat ikke nye renter på gælden i de sager, og inddrivelse af gæld er på pause, indtil vi er færdige med vores undersøgelser. 

Du er velkommen til at kontakte os - og anmelde et indirekte tab
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af din sag, er du velkommen til at kontakte os på sagsbehandlingrd@rd.dk og 45 12 58 88. Du har også mulighed for at kontakte Danske Bank og søge om kompensation, hvis du mener, at du har haft et indirekte tab som følge af fejl i din gældssag. Et indirekte tab er meget individuelt og kan for eksempel relatere sig til, at din gæld har været registreret forkert i vores gældssystemer. Det kan derfor blandt andet have haft negativ betydning for vurderingen af din kreditværdighed ved optagelse af lån m.m.